αποφρακτική πνευμονία

Medical; Histology

Αλλαγές που παρατηρούνται στο διαστολικό παρ΄ςγχυμα του πνεύμονα ως απόφραξη ανεξάρτήτως αιτίας. Η δυσλειτουργία κανονικά περιλαμβάνι την συγκέντρωση μικροφάγων ανάμεσ αστα ...

παλαιό κοκκίωμα

Medical; Histology

Ενας όρος για θρομβικό ινομοίωμα και νέκρωση που συνήθως, αλλά όχι πάντα είναι το αποτέλεσμα παλιού θεραπευμένου μολυσματικού κοκκιώματος. Γύρω από το σημείο της νέκρωσης μπορεί ...

οργανούμενη πνευμονία

Medical; Histology

Μια αντίδραση επανόρθωσης του πνεύμονα με οργανούμενο ιστό κοκκίωσης που γεμίζει τους λεμφαδένες και τα συνδεόμενα με αυτούς αγγεία με μόνο εστιακή πρόσδεση στο περικάρδιο όπου ...

Viewers(15398) View all

Followers(0) View all

RASLOG doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

RASLOG is not following any users.