join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Engineering TermsAdd a term

Bê tông cốt thép

Engineering; Civil engineering

Bê tông cốt thép là bê tông trong đó thanh gia cố trát ...

Tấm sàn bê tông

Engineering; Civil engineering

Nó là một nguyên tố phổ biến cấu trúc của tòa nhà hiện ...

giãn nở nhiệt

Engineering; Civil engineering

Đó là xu hướng của vấn đề t có một hệ số giãn nở nhiệt ...

Bê tông vỏ

Engineering; Civil engineering

Một cấu trúc bao gồm một trình bao tương đối mỏng của bê ...

Entertainment TermsAdd a term

Doodle 4 Google

Entertainment; Popular culture

Hoa Kỳ dựa trên thi hằng năm được tổ chức bởi Google, nơi ...

Karl Pilkington

Entertainment; Popular culture

Hói Anh TV và Radio nhân sinh năm 1972. Thường được biết ...

Ocho

Entertainment; Dance

(hình 8) Cơ bản của tango, bức tranh gợi cảm và snakelike ...

Troy

Entertainment; Movies

Một bộ phim năm 2004 sử thi chiến tranh viết bởi David ...

Literature TermsAdd a term

Necronomicon

Literature; General literature

Một cuốn sách hư cấu sẵn có trong Lovecraft canon. Nó được ...

Chuyện hai thành phố

Literature; Fiction

"Chuyện hai thành phố" là một tiểu thuyết của Charles ...

St Cuthbert phúc âm

Literature; General literature

Phúc âm St Cuthbert là cuốn sách còn nguyên vẹn lâu đời ...

MacGregor Grooms (MacGregors)

Literature; Novels

Mai mối MacGregor nó làm việc với các cháu của mình. Bây ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Most Venomous Animals

Chuyên mục: Science   2 5 Terms

Visa Categories for China. Pick yours !

Chuyên mục: Travel   1 9 Terms

Lucky Number Slevin

Chuyên mục: Arts   2 5 Terms