join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Animals TermsAdd a term

Bunostegos

Animals; Reptiles

Một động vật đã tuyệt chủng, có kích thước bò với khó khăn ...

Cá heo trắng Trung Quốc

Animals; Mammals

Một cá voi lưng gù cá heo loài sống ở các nước đông nam á. ...

Hans thông minh

Animals; Horses

Một con ngựa từ Đức mà đã có thể giải quyết câu hỏi cơ bản, ...

Spongebob

Animals; Animals

SpongeBob SquarePants là phim hoạt hình nổi tiếng Mỹ, bắt ...

Law TermsAdd a term

iPad thương hiệu

Law; Patent & trademark

Tên thương mại đăng ký máy tính của Apple iPad phổ biến ở ...

phòng vệ sinh truy cập luật

Law; General law

Một đạo luật Massachusetts mà yêu cầu các doanh nghiệp với ...

Face'Book'

Law; Patent & trademark

Facebook đã thực hiện một trạng thái đáng kể khả năng Cập ...

hợp pháp hoá cần sa

Law; Legal

Trên phần lớn Hoa Kỳ, cần sa có hợp pháp được sử dụng trong ...

Travel TermsAdd a term

tiền yen

Travel; Cruise

Là tên loại tiền tệ chính thống của Nhật Bản, đây là loại ...

Hồ nước màu hồng Hillier

Travel; Travel sites

Hồ nước màu hồng Hillier trên đảo "Middle Island" thuộc ...

Tòa nhà Bitexco

Travel; Travel sites

Được xây dựng vào năm 2010, Bitexco Financial là một trong ...

Costa Concordia

Travel; Cruise

Nó là một hành trình tàu thực hiện trong năm 2004, tại ý. ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Game Consoles

Chuyên mục: Arts   2 5 Terms

Rem Koolhaas

Chuyên mục: Arts   2 9 Terms

Photography

Chuyên mục: Arts   1 1 Terms