join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Education TermsAdd a term

mao mạch

Education; SAT vocabulary

Một tàu phút có tường bao gồm một lớp duy nhất của các tế ...

quân lính La Mã cổ đại

Education; SAT vocabulary

Một thành viên của một quân đoàn La Mã cổ đại hay hiện đại ...

mô đất

Education; SAT vocabulary

Một ngọn đồi dễ thấy, núi thấp, hoặc tự nhiên tháp, thường ...

Đại học Salamanca

Education; Colleges & universities

Đại học Salamanca (USAL) được thành lập năm 1134 ở ...

Law TermsAdd a term

terracide

Law; General law

Tội phạm cố ý và chủ chống lại nhân loại và các quyền của ...

Dự luật Đình chỉ hoạt động vi phạm bản quyền trực tuyến (SOPA)

Law; General law

Một dự luật của Mỹ đang tranh cải được đưa vào luật Hoa Kỳ, ...

hợp pháp hoá cần sa

Law; Legal

Trên phần lớn Hoa Kỳ, cần sa có hợp pháp được sử dụng trong ...

Mọi cá nhân không phải chứng minh là mình vô tội.

Law; US law

Một điều luật mới của Hoa Kỳ cho phép chính phủ nước này ...

Travel TermsAdd a term

Las Salinas de Torrevieja

Travel; Travel sites

Đây là Las Salinas de Torrevieja, hai ruộng muối gần thành ...

Lượng tử của Seas

Travel; Cruise

Lượng tử của biển là tên của Hoàng gia Caribê quốc tế mới ...

Tòa nhà Bitexco

Travel; Travel sites

Được xây dựng vào năm 2010, Bitexco Financial là một trong ...

Rừng cong Krzywy

Travel; Travel sites

Nằm trên diện tích khoảng 1,7 ha ở Nowe Czarnowo, ngoại ô ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

How I Met Your Mother Characters

Chuyên mục: Entertainment   3 12 Terms

Byzantine Empire

Chuyên mục: History   1 20 Terms

Multiple Sclerosis

Chuyên mục: Health   1 20 Terms