join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Literature TermsAdd a term

Một chín tám tư

Literature; Novels

Tiểu thuyết được gọi là Nineteen Eighty - Four (xuất bản ...

Thơ về Sài Gòn

Literature; Poetry

HỒ ĐẮC THIẾU ANH Đêm Sài Gòn Đôi khi thấy mình vội vàng ...

thủy sinh humanoid

Literature; General literature

Thường được gọi là nàng tiên cá, thuỷ sản humanoid là một ...

Anarchist Cookbook

Literature; Nonfiction

Năm 1971 một cuốn sách được viết bởi William Powell để phản ...

Technology TermsAdd a term

Amazon tố máy

Technology; Information technology

Không khí nguyên tố mới Amazon là một mục tiêu giả không ...

Iris công nhận

Technology; Information technology

Một phương pháp nhận dạng sinh trắc học sử dụng các thuật ...

iPad Mini

Technology; Information technology

Một máy tính mini bảng thiết kế, phát triển và tiếp thị của ...

Nexus 7

Technology; Information technology

Một máy tính bảng thiết kế và phát triển bởi Google cùng ...

Entertainment TermsAdd a term

Người sống sót duy nhất

Entertainment; Movies

Nạn nhân đơn độc là một bộ phim Mỹ hành động về một câu ...

Yasutaka Nakata

Entertainment; Music

Một nhà sản xuất âm nhạc Nhật bản và DJ, nổi tiếng nhất cho ...

Rio

Entertainment; Animation

Rio là bộ phim Mỹ 3D hoạt hình âm nhạc hài năm 2011. Bộ ...

Glen Larson

Entertainment; TV

Glen Larson là nhà văn, nhà sản xuất và tác giả của nhiều ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

ndebele terms

Chuyên mục: Languages   2 5 Terms

Architecture

Chuyên mục: Arts   3 1 Terms

20 types of friends every woman has

Chuyên mục: Entertainment   5 22 Terms