join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

History TermsAdd a term

Tích Gosudarstvennoy Bezopasnosty (KGB)

History; World history

Nghĩa là Ủy ban an ninh nhà nước. Tên của cảnh sát chính ...

Кamikaze

History; World history

Nhật bản cho 'Thiên Chúa gió'. Thuật ngữ lần đầu tiên được ...

Joan of Arc, St

History; World history

nữ anh hùng Pháp (c.1412-31), Thánh và các lãnh đạo quân sự ...

keto-toan

Medical; Medicine

Các nhà khoa học đã đi đến một bệnh viện Quận với bệnh tiểu ...

Science TermsAdd a term

Texas Sharpshooter sai lầm

Science; General science

Những sai lầm hợp lý mà ai đó xác định một mẫu trong một cơ ...

biến đổi cá

Science; Basic science

DNA của cá đã được sửa đổi bằng cách sử dụng kỹ thuật kỹ ...

Con mèo của Schrödinger

Science; General science

Con mèo của Schrödinger là một thực nghiệm ý tưởng về vật ...

Titanoboa

Science; General science

Titanoboa là một chi rắn sống khoảng 58-60 triệu năm trước. ...

Religion TermsAdd a term

lịch sử hòa giải

Religion; Catholic church

Ngày thứ năm (ngày 16 tháng 8 năm 2011) lãnh đạo Giáo hội ...

ẩn valley

Religion; Buddhism

Một nơi mà người có thể có nơi ẩn náu ở lần xáo trộn chính ...

Xibalba

Religion; General religion

Tên của người Maya, nơi tên ý nghĩa của sợ hãi. Nơi này ...

longanimity

Religion; Catholic church

Longanimity có nghĩa là bệnh nhân độ bền khó khăn gian khổ, ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

ndebele terms

Chuyên mục: Languages   2 5 Terms

Architecture

Chuyên mục: Arts   3 1 Terms

20 types of friends every woman has

Chuyên mục: Entertainment   5 22 Terms