Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

47 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Запис, относно собствеността, владението или други права в земя да представят доказателства за заглавие, улесняват транзакции и за предотвратяване на неправомерно разпореждане, обикновено редактирани от правителствена агенция или отдел.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un document în care sunte specificate posesia, proprietatea sau alte drepturi asupra pământului și care furnizează dovada titlului, facilitează tranzacții și previne cedarea ilicită a bunului, publicate de obicei de agenții guvernamentale.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (usually plural) обзавеждане и оборудване, 2. производство на или стават подходящи; регулиране обстоятелства

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Sistem tehnic obținut din montarea unor piese, mecanisme.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Строител, специализирана в изработването на покриви, фундаменти и външната кожа, устойчив на атмосферни влияния, като намери на най-вътрешния архитектура.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

специална процедура за събиране на конкурентни оферти от различни кандидати, които да спечелят правото на стопанска дейност в архитектурата, дизайна, градоустройствени дейности или ландшафтна архитектура.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Căutare, cerință; cantitate de bunuri și de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Raportul dintre necesitatea de cumpărare și cantitatea de mărfuri aduse pe piață.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Конкурс за някаква награда, отличие или привилегия. В сферата на строителството, архитектурен конкурс е такъв между архитекти, които се състезават за награда за архитектурен проект или за поръчка за строителството на сграда.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Întrecere, rivalitate într-un domeniu de activitate. Rivalitate comercială, luptă dusă cu mijloace economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Дървения материал е продукт получаван от дървета и понякога други влакнести растения, който се използва за строителни цели, след като бъде нарязан или пресован под формата на трупи, греди, дъски и други подобни материали.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

регион, маркиран за административни или други цели

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Дърводелец (строител) е квалифицирана занаятчия, който извършва дърводелство. Дърводелци работа с дървен материал за изграждане, инсталиране и поддръжка на сгради, мебели и други предмети. Работата може да включва ръчен труд и работят на открито.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Бетонът е съставен материал, който се произвежда от комбинацията на запълнител и на спойка като бетон.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Търговска организация, която предоставя набор от услуги в областта на архитектурата. Той oftens събира няколко архитекти.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Стоманата е сплав, която се състои предимно от желязо и въглерод.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Работник, който има специални умения в областта на строителството. Строителят може да бъде зидар, елетротехник, водопроводчик, бояджия, дърводелец, пр.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Търговска организация, която предоставя набор от услуги в областта на архитектурата. Го oftens събира няколко архитекти.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Стомана е сплав, която се състои предимно от желязо и въглерод.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Структура, поддържащи покрива, пода или стените.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Целта на усилията за намаляване на количеството енергия, необходимо за предоставяне на продукти и услуги: локална крайна екологичен материал, здраво строителство дизайн, включително енергийно ефективни прозорци, добре затворени врати, допълнителна топлоизолация на стени и покрив, вентилация, сутерен плочи и основи може да намали загубата на топлина.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Актът на предоставяне на свеж въздух и да се отървем от мръсен въздух, около затворено пространство. Механична система в една сграда, която осигурява свеж въздух.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Всеки голям обект, трайно закрепени към повърхността на земята или в неговата орбита, в резултат на строителството и подреждането на неговите части. Може да има сгради и nonbuilding съоръжения и от човека или животните направени.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1 Акт за подобряване чрез подновяване и възстановяване на 2. Състоянието на възстановена до бившия си добро състояние.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Работата на съединител, изработка и монтаж на инсталации в сгради с материали като дърво и алуминий.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Activitatea de tamplarie, fabricarea şi instalarea de armături în clădiri cu materiale din lemn şi aluminiu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Строителни материали се използват в строителния бранш за създаване на сгради и съоръжения. Те могат да бъдат физически: дърво, лайм, коноп, целулоза, вълна и синтетичен: стомана, мазилка, керамика, стъкло, пластмаса, бетон.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Един майстор, който работи с камък, Тухла, бетон. Зидария е често използван за стените на сгради, подпорни стени и паметници

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Закон за защита на нещо като го обгражда с материал, който намалява или предотвратява предаването на звука или топлина или електричество. Материал за тази цел.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

рамката, която поддържа врата или прозорец (рамката на прозореца).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Разработени или адаптирани към функция или употреба.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

От страна на сграда, която се вижда на първо място, или по принцип страна на сградата.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Които не позволяват на водата да па в и извън, които предотвратяват течове.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[прил]: разположено в или подходящ за открито или извън сградата # [n] [n]: региона, който е извън нещо

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj.]: situată în sau potrivite pentru aer liber sau în afara de o clădire # [n] [n]: regiunea care este ceva

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Една сграда допълнение е част от сграда (една стая или повече), който е бил добавен към съществуващите и оригиналната сграда.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Тя се казва на една сграда, среда или пейзаж, който съществува, е в момента присъства и че архитект трябва да се справят с.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Покритието е обвивка, която е приложена към повърхността на даден обект, обикновено се нарича субстрат. В много случаи се нанасят се подобри свойства на повърхността на субстрата, като външен вид, сцепление, мокро-способност, устойчивост на корозия, износоустойчивост и устойчивост на надраскване.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De acoperire este o acoperire care se aplică la suprafaţa unui obiect, de obicei, menţionată ca substrat. În multe cazuri acoperiri sunt aplicate pentru a îmbunătăţi proprietăţile suprafeţei de substrat, cum ar fi aspectul, aderenţă, capacitatea de umed, rezistenta la coroziune, rezistența la uzură şi rezistenţă zero.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Осветлението е съзнателното прилагане на светлина да се постигне някои естетически или практически ефект. Осветление включва използването на двете изкуствени източници на светлина като лампи и естествено осветление на интериора от дневна светлина.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

В много промишлени и битови сгради плоча, подкрепени върху основите или директно върху подпочва, се използва за изграждане на приземния етаж на една сграда

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

În multe clădiri interne şi industriale o lespede, sprijinit pe fundatii sau direct pe sol sub, este folosit pentru a construi la primul etaj al unei clădiri

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Сайдинг е външната обвивка или облицовката на една къща, предназначени да хвърли вода и защита от влиянието на времето. На една сграда, която използва сайдинг, той може да действа като ключов елемент в естетическата красота на структурата и пряко влияят върху неговата стойност на свойство.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding este exterior sau schelete de casă menit să verse apa şi proteja de efectele vremii. Pe o clădire care utilizează siding, poate acţiona ca un element-cheie în frumuseţea estetice ale structurii şi influenţa în mod direct valoarea de proprietate.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Slate е фин, foliated, хомогенни Метаморфни скали, получени от оригиналния шисти-тип Седиментна скала, съставена от глина или вулканична пепел чрез нисък клас метаморфизъм регионални.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[прил] разположена във или подходящ за вътре в сграда [n] вътрешната или затворена повърхност на нещо

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj.] situate în interiorul sau potrivit pentru din interiorul unei clădiri [n] interior sau închise suprafata de ceva

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Обзавеждане, средствата, които правят една стая или друга област, готова за нанасяне.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Актът на работа под формата на нещо (както чрез скица или структура или план).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Всяка част от работата, която се извършва или опит. В архитектура проект се използва за наименования на реализацията на една сграда.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Процесът на планиране, организиране, персонал, ръководят и контролират производството на една сграда.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Професионална организация на архитектите, чиято цел е да информира и да напише текстове, които уреждат професията.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Победителят от архитектурен конкурс получава поръчано да реализира един архитектурен проект.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Административните служби на общината

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Инженер в такси с планиране на града, който е надстройка транспорт, живот, за жилищно настаняване на един град.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. отнасящи се до селски райони 2. живеещи в или характеристика на селския живот на земеделието

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. referitor la zonele rurale 2. care trăiesc în sau care sunt caracteristice pentru agricultura sau pentru viaţa de la ţară

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Разположен в или характеристика на един град или град живот. 2. Отнасящи се до или съответния град или гъсто населен район.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys