Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

3 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Každý kus práce která je podniknuta nebo pokus. v architektuře projektu se používá k denominate realizaci stavby.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bet merga, kurių imasi arba bandė. Architektūros projekto yra naudojamas pavadinti pastato realizavimo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Makléř v čele s plánování měst, to je upgrade transporty, život, bydlení města.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Yra mokslas už miesto planavimo, kad yra atnaujinimas transportas, gyvenimas, būsto miesto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. , které se týkají venkovských oblastí 2. žijící v nebo charakteristické pro zemědělství nebo country life

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. susiję su kaimo vietovių 2. gyvena ar savybė, užsiimančius ūkininkavimu arba šalies gyvenime

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Nachází v nebo charakteristika města nebo městského života. 2. Vztahující se k nebo dotyčný s městem nebo hustě osídlená oblast.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. įsikūręs Vietovė ar būdinga miesto ar miesto gyvenimą. 2., susijusius su arba atitinkamos su miesto ar Tankiai apgyvendinta Vietovė.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

region s označením pro správní nebo jiné účely

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

administracinės ar kitais tikslais padalyti regioną

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tvůrce se specializují na výrobu střechy, patky a vnější Nepromokavý plášť, jak nalézt na většině domácích architektury.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Statybininkas specializuojasi priėmimo stogai, lengvesnės atramos bei išorinis neperpučiamas odos, kaip rasti labiausiai architektūrą.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tesař (Tvůrce) je zkušený craftsperson, který provádí tesařské práce. Tesařské práce s dřevem k výstavbě, instalaci a údržbě, budovy, nábytek a jiné objekty. Práce může zahrnovat manuální práci a pracovat venku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Dailidė (statybininkas) yra kvalifikacijos craftsperson, kuris atlieka Staliaus. Dailidės dirbti su medienos statyti, įdiegti ir prižiūrėti pastatų, baldų ir kitų objektų. Darbas gali būti rankinio darbo ir dirbti lauke.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercinė organizacija, kuri teikia paslaugų architektūra. Ji oftens renka kelias architektų.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys