Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

3 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Proces plánování, organizování, personální obsazení, režie a hlídající výrobu budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O processo de planejar, organizar contratar mão-de-obra, dirigir e controlar a produção de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Makléř v čele s plánování měst, to je upgrade transporty, život, bydlení města.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Engenheiro responsável pelo o planejamento da cidade, ou seja, pela melhoria de transportes, vida e habitação de uma cidade.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. , které se týkají venkovských oblastí 2. žijící v nebo charakteristické pro zemědělství nebo country life

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relativo às zonas rurais 2. que vive ou é característico da agricultura ou da vida no campo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komerční organizace, která poskytuje řadu služeb v architektuře. To oftens shromažďuje několik architektů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ocel je slitina, která se skládá převážně ze železa a uhlíku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O aço é uma liga que consiste principalmente de ferro e carbono.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pro vytvořené nebo uzpůsobené pro použití nebo funkci.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Projetado ou adaptado para uma função ou uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Straně budovy, která je nejprve vidět, nebo obecně vedlejší budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O lado de um edifício que é visto primeiro, ou geralmente um lado de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vybavení, nástroje, které místnost nebo jiné oblasti, připravena k obývání.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mobiliário, os instrumentos que fazem uma sala ou outra área pronta para ser ocupada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Budova sčítání je součástí budovy (jeden pokoj nebo více), který byl přidán do stávající a původní budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um anexo de construção é uma parte de um edifício (um quarto ou mais) que tenha sido adicionado ao edifício existente e original.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Osvětlení je záměrné použití světla dosáhnout určité estetické nebo praktického účinku. Osvětlení zahrnuje použití obou umělých světelných zdrojů jako jsou lampy a přirozené osvětlení interiérů od denního světla.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A iluminação é a aplicação deliberada de luz para conseguir algum efeito estético ou prático. Iluminação inclui o uso de ambas as fontes artificiais de luz, como lâmpadas, e iluminação natural de interiores com a luz do dia.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] nacházející se uvnitř nebo vhodný pro uvnitř budovy [n] vnitřní nebo uzavřený povrch něčeho

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro ou adequados para a parte interna de um edifício [n] a superfície do interior ou de algo fechado

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tesař (Tvůrce) je zkušený craftsperson, který provádí tesařské práce. Tesařské práce s dřevem k výstavbě, instalaci a údržbě, budovy, nábytek a jiné objekty. Práce může zahrnovat manuální práci a pracovat venku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um carpinteiro (construtor) é um artesão habilidoso que executa carpintaria. Carpinteiros trabalham com madeira para construir, instalar e manter edifícios, móveis e outros objetos. O trabalho pode envolver trabalho manual e trabalho ao ar livre.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Soutěž o nějaké ceny, čest nebo výhodu. Ve stavebnictví architektura soutěž je soutěž mezi architekty k získání ceny za koncepční práci nebo objednávku učinit budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um concurso para algum prêmio, honra ou vantagem. Na indústria da construção uma competição de arquitetura é um concurso entre arquitetos para obter um prêmio por um trabalho conceitual ou uma ordem para fazer um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton je složený stavební materiál vzniklý kombinací agregátu (běžně kamenivo) a pojidla jako je cement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Concreto é um material de construção composto feito a partir da combinação de agregados e um ligante como cimento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pracovník, který má zvláštní schopnosti, ve stavebním průmyslu. Stavitel může být zedník, elektrikář, instalatér, malíř, Tesař...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um trabalhador que tenha habilidades especiais na indústria da construção. Um construtor pode ser pedreiro, eletricista, encanador, pintor, carpinteiro...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys