Inicio > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categoría:

49 Terms

Created by: Kizsok

Número de Blosarios: 1

Mis términos
Coleccionar término

A building addition is a part of a building (one room or more) that has been added to the existing and original building

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A hozzáépítés az épületnek egy olyan (egy vagy több helyiségből álló) része, mellyel a meglévő és eredeti épületet egészítették ki.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Se dice de un edificio, un entorno o un paisaje que existe, es en la actualidad y que el arquitecto tiene que afrontar.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Olyan épületet, környezetet vagy tájat jellemez, mely meglévő adottság, jelenleg létezik és az építésznek számításba kell vennie.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Coating is a covering that is applied to the surface of an object, usually referred to as the substrate. In many cases coatings are applied to improve surface properties of the substrate, such as appearance, adhesion, wet-ability, corrosion resistance, wear resistance, and scratch resistance.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A bevonat a tárgyak, illetve rendszerint maga az anyag felületén alkalmazott bevonó réteg. A bevonatokat sok esetben azért alkalmazzák, hogy javítsák az anyag felületi tulajdonságait, például az anyag megjelenését, tapadóképességét, nedvesíthetőségét, korrózióval szembeni ellenállását, kopásállóságát és karcállóságát.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

In many domestic and industrial buildings a slab, supported on foundations or directly on the sub soil, is used to construct the ground floor of a building

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A lakó és ipari épületekben a lemezalap közvetlenül a altalajra, a vasbeton aljzat alaptestekre fekszik fel, és így képezi egy épület (földszinti) padlószerkezetét.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Siding is the outer covering or cladding of a house meant to shed water and protect from the effects of weather. On a building that uses siding, it may act as a key element in the aesthetic beauty of the structure and directly influence its property value.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A deszka homlokzatburkolat a külső (védő)burkolata a háznak, feladata a csapadék levezetése és az időjárási hatásokkal szembeni védelem. A deszka homlokzatburkolattal épített házakon ez a burkolat a szerkezet esztétikai szépségében is szerepet játszhat, és állapota közvetlenül is befolyásolhatja az ingatlan értékét.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. (usually plural) furnishings and equipment 2. making or becoming suitable; adjusting to circumstances

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. bútorelemek és felszerelések (pl. elektromos aljzatok és kapcsolók) 2. megfelelővé alakít, hozzáigazít a körülményekhez

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Que no permite el paso del agua de un lado al otro; que previene las fugas.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Amely nem teszi lehetővé víz pas, amely megakadályozza a szivárgást.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

La pizarra es una roca metamórfica de grano fino, Foliada, homogénea derivada de una roca sedimentaria de tipo pizarra original compuesto de arcilla o ceniza volcánica a través de bajo grado metamorfismo regional.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Pala egy minden részletre kiterjedő, foliated, homogén metamorf kőzet származik egy eredeti pala-típusú üledékes kőzet agyag vagy vulkáni hamu, gyenge minőségű regionális metamorfózis át.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acero es una aleación que se compone principalmente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Acél egy ötvözet, amely áll, főleg a vas és a szén-dioxid-.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A builder specialised in making roofs, footings and outer weatherproof skin, as found on most domestic architecture.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Egy építő szakosodott tetők, lábazatok és időjárásálló külső héjon, így a legtöbb hazai építészet található.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Excavación de la tierra, como en la construcción de la ingeniería, que consiste en la remoción de tierra de un lugar pendiente para hacer un terreno plano y horizontal.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Feltárás a föld, mint mérnöki építési, amely áll a föld eltávolítása egy lejtős hely annak érdekében, hogy egy sima és vízszintes talaj.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acto de suministro de aire fresco y deshacerse de aire viciado, alrededor de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que proporciona aire fresco.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A törvény, hogy friss levegőt, és megszabadulni a rossz levegő, ezen a környéken: egy zárt térben. Egy mechanikai rendszer egy épületben, amely biztosítja a friss levegőt.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El objetivo de los esfuerzos para reducir la cantidad de energía necesaria para proporcionar productos y servicios: extremo local respetuosos del medio ambiente material, diseño de construcción apretada, incluyendo ventanas eficientes, bien cerradas puertas, aislamiento térmico adicional de paredes y techo, ventilación, losas de sótano y fundaciones pueden reducir la pérdida de calor.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A cél az erőfeszítéseket, hogy csökkentsék az energia szükséges, hogy a termékek és szolgáltatások mennyisége: helyi végén környezetbarát anyagból, szűk épület tervezése, beleértve az energiahatékony windows, jól lezárt ajtók, falak és a tető, a szellőzés, a pincében tábla és a alapítványok kiegészítő hőszigetelés csökkenthető a hőveszteség.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Organización comercial que proporciona un conjunto de servicios de arquitectura. Reúne a menudo a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Kereskedelmi szervezet, amely szolgáltatások architektúra. Ez méretnagyobbodást gyűjt több építészek.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Trabajo del carpintero; fabricación e instalación de manufacturas para edificios con materiales tales como la madera y el aluminio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A munka az asztalos, a gyártás és a szerelvények anyagok, mint a fa és alumínium épületek szerelése.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Materiales de construcción se utilizan en la industria de la construcción para crear edificios y estructuras. Pueden ser naturales: madera, Cal, cáñamo, celulosa, lana y sintéticos: acero, yeso, cerámica, vidrio, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Építőanyagok épületek és szerkezetek létrehozása használják az építőiparban. Ezek lehetnek természetes: fa, lime, kender, cellulóz, gyapjú és szintetikus: acél, gipsz, kerámia, üveg, műanyag, konkrét.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un artesano que trabaja con piedra, ladrillo, hormigón. La albañilería es comúnmente utilizada para las paredes de edificios, monumentos y muros de contención

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Egy mester, aki dolgozik, kő, tégla, beton. Kőműves általánosan használt a falak, támfalak, épületek, műemlékek

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acto de proteger algo rodeándolo con material que reduce o evita la transmisión de sonido, calor o electricidad. El material para este propósito.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A törvény védelme érdekében, valamit a környező anyagot, mely csökkenti vagy meggátolja a hang- vagy hő- vagy villamos energia átviteli. Az anyag e célra.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

el marco que soporta una puerta o una ventana (marco del ventana).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

a keret, amely támogatja egy ajtó, vagy ablak (ablakkeret).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Terveztek vagy alakítottak át, egy függvény vagy használata.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Al lado de un edificio que se percibe en primer lugar, o generalmente una parte de un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Egy épület, amely először látható az oldalon, vagy általában egy oldalán egy épület.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

[adj]: situado en o conveniente para al aire libre o fuera de un edificio # [n] [n]: la región que se encuentra fuera algo

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

[beállítás]: található, vagy a szabadban, vagy nem egy épület # [n] [n]: a régió, amely kívül valami

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

La iluminación es la aplicación deliberada de la luz para lograr un efecto estético o práctica. Iluminación incluye uso de ambas fuentes de luz artificiales como lámparas e iluminación natural de interiores desde el amanecer.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Világítás a szándékos alkalmazás-fény-néhány esztétikai vagy gyakorlati hatás eléréséhez. Világítás magában foglalja a használata mindkét mesterséges fényforrások, mint a lámpák, és természetes megvilágítás, a belső terek a nappal.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Utilizado para referirse a bienes considerados infligir el mínimos o ningún daño al medio ambiente.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Használt áruk figyelembe venni, hogy a minimális vagy nem károsítja a környezetet.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

[adj] situado dentro o conveniente para el interior de un edificio [n] el interno o cerrados superficie de algo

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

[melléknév], vagy alkalmas egy épületébe [n] a belső, vagy zárt felszínen valami

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Mobiliario, instrumentos que preparen una habitación u otra área para la ocupación.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Bútorok, valamint, hogy egy szobában, vagy más területen készen áll a fő.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acto de trabajar la forma de algo (como haciendo un bosquejo o plan o esquema).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A törvény kidolgozása valami formájában (mint azáltal, hogy a Vázlat vagy a Vázlat vagy a terv).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Cualquier pieza de trabajo que es llevado a cabo o intentada. En arquitectura del proyecto se usa para denominar la realización de un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Minden olyan mű, amely a vállalt, vagy annak kísérlete. Architektúra projekt használatos megnevezni egy épület megvalósítását.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El proceso de planificación, organización, dotación de personal, dirigir y controlar la producción de un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A folyamat tervezése, szervezése, személyzettel, irányítása és ellenőrzése az épület.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Una organización formal de los arquitectos, cuyo objetivo es informar y escribir textos que rigen la profesión.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Egy formális szervezet építészek, amelynek célja tájékoztatni, és a szövegek, amelyek szabályozzák a szakma írni.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El ganador de un concurso de arquitectura obtiene el encargado de llevar a cabo un proyecto arquitectónico.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A nyertes építészeti pályázat felismerni egy építészeti projekt kap megbízást.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un ingeniero que arregla las características del paisaje o jardín atractivo. Él acoge el paisaje según la historia de la zona, los edificios existentes, el propósito de la zona.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A gépkezelő, aki intézkedik a jellemzői a tájat és a kert szépen. Ő befogadja a táj, a történelem, a terület, a már meglévő épületek, a terület célja szerint.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Las oficinas administrativas del gobierno municipal

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A közigazgatási hivatalok egy önkormányzat

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un ingeniero encargado de planificación de la ciudad, que está mejorando la vida, los transportes, la vivienda de la ciudad.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Egy gépkezelő a felelős, a várostervezés, a korszerűsítés szállítja, az élet, hogy a város lakások.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. relativa a las zonas rurales 2. que viven en o las características de la agricultura o la vida en el campo.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. a vidéki térségek 2 kapcsolatos. élő vagy jellemző a mezőgazdaság vagy vidéki élet

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. Ubicado en o característica de una ciudad o la vida de la ciudad. 2.El relativos a o preocupado con una ciudad o densamente poblaron área.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. található itt, vagy a városra, illetve a városi élet jellemző. 2. vagy vonatkozó érintett a város, vagy sűrűn lakott terület.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Une region delimitata por razones administrativas o otros objectivos.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

a régió jelölt, közigazgatási vagy más célra

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Expediente relativo a la propiedad, posesión u otros derechos en tierra para proporcionar evidencia de título, facilitar las transacciones y para prevenir la disposición ilegal, generalmente editada por una agencia gubernamental o departamento.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A rekord tulajdonjogát, birtokában vagy egyéb jogokat, a föld cím igazolása, megkönnyítse a tranzakciók és a jogellenes ártalmatlanítását, általában szerkesztette a kormányzati hivatal vagy osztály megakadályozására vonatkozó.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un carpintero (builder) es un hábil artesano que realiza carpintería. Carpinteros trabajan con la madera para construir, instalar y mantener edificios, muebles y otros objetos. El trabajo puede implicar trabajo manual y trabajar al aire libre.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Asztalos (builder) egy szakképzett craftsperson, aki Asztalos. Asztalos fűrészáru, telepíteni és fenntartani, épületek, bútorok és egyéb tárgyak dolgozni. A munka magában foglalja a kézi munka, és munka közben a szabadban.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un obrero que tiene capacidad especial en la industria de construccion. Un albanil puede ser mason, ingeniero, fontanero, pintero, capentero

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Az munkavállaló, aki különleges tudással bír az építőiparban. Egy építő lehet mason, vízvezeték-szerelő, villanyszerelő, festő, Asztalos...

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

procedimiento especial para la generación de ofertas competidoras de pujadores distintos buscan para obtener un premio de la actividad empresarial de arquitectura, diseño, urbanismo o paisajismo.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

különleges eljárás létrehozása versenytárs kínál különböző ajánlattevők látszó-hoz megkap egy díjat az üzleti tevékenység építészet, tervezés, várostervezési és Tájépítészeti.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Organización comercial que proporciona un conjunto de servicios de arquitectura. Reúne a menudo a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Kereskedelmi szervezet, amely szolgáltatások architektúra. Ez méretnagyobbodást gyűjt több építészek.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. La ley de mejora mediante la renovación y restauración de 2. El estado de ser restaurado a su antigua condición buena.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

(1) a törvény javításának megújításáról és visszaállításával 2. Az állam vissza egykori jó állapotban.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Cualquier objeto grande permanentemente fijado a la superficie de la tierra o en su órbita, como resultado de la construcción y el arreglo de sus partes. Puede haber edificios y estructuras nonbuilding y por el hombre o animal-hecho.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A nagy objektumok állandó jelleggel a Föld felszínén vagy a pályáján, építőipar, és a megállapodás részét. Lehet épületek és nonbuilding szerkezetek, és a mesterséges, vagy a állat készült.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Una estructura de soporte de techo, piso o las paredes.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Egy struktúra támogatja a tető, a padozattal vagy a falakkal.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acero es una aleación que se compone principalmente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Acél egy ötvözet, amely áll, főleg a vas és a szén-dioxid-.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El hormigón es un compuesto hecho de la combinación de una carpeta como cemento y agregado de material de construcción.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Beton az épület készült összesített és például a cement kötőanyag kombinációja összetett.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

La madera es un producto de los árboles y a veces otras plantas fibrosas, utilizados para propósitos de construcción cuando corte o prensado en madera y madera, como tableros, tablones y materiales similares.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A fa az a termék, a fák, és néha egyéb rostos növények, mikor vágott vagy préselt fa- és faipari, táblák, deszkák és hasonló anyagok építési célra használja.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un concurso para algún premio, honor o ventaja. En el sector de la construcción un concurso de arquitectura es un concurso entre los arquitectos para obtener un premio por la obra conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

A verseny néhány díjat, a becsület vagy a előny. Az építőiparban építészeti pályázat egy verseny között építészek megszerezni a díj az elméleti munka vagy a rendelés, hogy egy épület.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicar  
Otros Blosarios