Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categoria:

48 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

I miei termini
Collected Terms

Organizzazione commerciale che fornisce un insieme di servizi in architettura. E spesso raccoglie diversi architetti.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Komercialna organizacija, ki ponuja nabor storitev v arhitekturi. Pogosto svoje delo tako združuje več arhitektov.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

L`accaio e un allego formato sopratutto da fero e carbone.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Jeklo je zlitina, ki je večinoma sestavljena iz železa in ogljika.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

L'obiettivo degli sforzi per ridurre la quantità di energia necessaria per fornire prodotti e servizi: materiale ecologico locale fine, stretto edificio design, tra cui windows efficienti, porte ben sigillati, ulteriore isolamento termico di pareti e tetto, ventilazione, lastre di seminterrato e fondazioni possono ridurre la perdita di calore.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Cilj prizadevanj, za zmanjšanje količine energije, potrebne, za zagotavljanje proizvodov in storitev: lokalni in končni okolju prijazen material, načrtovanje nepropustnih stavb, vključno z energetsko učinkovitimi okni, dobro zatesnjenimi vrati, dodatno toplotno izolacijo sten in strehe, prezračevanjem, kletnimi ploščami in temelji, ki lahko zmanjšjo toplotne izgube.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

L'atto di fornitura di aria fresca e sbarazzarsi di aria fallo, intorno ad uno spazio chiuso. Un sistema meccanico in un edificio che fornisce aria fresca.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Dejanje dobave svežega zraka in odprava slabega kroženjem v zaprtem prostoru. Mehanski sistem v stavbi, ki zagotavlja svež zrak.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

1. L'atto di migliorare rinnovando e ripristino 2. Lo stato di essendo restaurato al suo ex buone condizioni.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

1. Akt izboljšanja z obnovitvijo in obnavljanjem 2. Stanje povrnitve v prejšnje dobro stanje.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Il telaio che sostiene una porta o una finestra (serramenti).

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

okvir, ki podpira vrata ali okna (okenski okvir).

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Progettato o adattato ad una funzione o uso.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Izdelano za ali prilagojeno funkciji oziroma namenu uporabe.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Il lato di un edificio che si è visto prima, o, in generale, un lato di un edificio.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Strana stavbe, ki se prva opazi ali na splošno strana stavbe.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Usato con riferimento a prodotti che si considerano non dannosi per l'ambiente o che abbiano un impatto minimo.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Uporablja se za sklicevanje na blago, za katero šteje, da povzroča minimalno ali nič škode na okolje.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Un concorso per qualche premio, onore o vantaggio. Nell'edilizia, un concorso di architettura è una gara tra architetti per ottenere un premio per il lavoro concettuale o un ordine di fare un edificio.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Natečaj za nekatere nagrade, časti ali prednosti. V gradbeništvu, konkurenca arhitektov je tekmovanje med arhitekti za pridobitev nagrade za konceptualno delo ali nalogo, ali naročilo za gradnjo objekta.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Calcestruzzo è un composito materiale composto dalla combinazione di inerti e leganti quali cemento da costruzione.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Beton je sestavni, gradbeni material, ki je narejen iz kombinacije agregata in veziva, kot je na primer cement.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Un lavoratore che ha abilità speciali nell'edilizia. Un generatore può essere muratore, elettricista, idraulico, pittore, falegname...

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Delavec, ki ima posebna znanja v gradbeništvu. Graditelj je lahko zidar, električar, vodovodar, pleskar, mizar...

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

procedura speciale per la generazione di offerte concorrenti da diversi offerenti, cercando di ottenere un premio di attività commerciali in architettura, design, urbanistica o architettura del paesaggio.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Poseben postopek za zbiranje konkurenčnih ponudb od različnih ponudnikov, ki želijo, pridobiti možnost za poslovno dejavnost v arhitekturi, načrtovanju, mestnem planiranju ali krajinski arhitekturi.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Organisayione commerziale que fornisce un set di servizii di architettura. Spesso colleziona diversi architteti.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Komercialna organizacija, ki zagotavlja nabor storitev, v arhitekturi. Pogosto tako svoje delo združuje več arhitektov.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Arredi, strumenti che rendono una stanza o altra area pronto per l'occupazione.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Oprema, pripomočki, ki naredijo, da je prostor ali drugo območje, pripravljeno za nastanitev.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

L'atto di lavorare fuori forma di qualcosa (come facendo uno schizzo o contorno o piano).

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Izdelovanje oblike nečesa (kot z izdelovanjem skice, ali orisa ali načrta).

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Il processo di pianificazione, organizzazione, personale, dirigendo e controllando la produzione di un edificio.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Proces načrtovanje, organizacije, kadrovanja, usmerjanja in nadzora, gradnje objekta.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Un'organizzazione formale di architetti, il cui obiettivo è di informare e scrivere testi che disciplinano la professione.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Formalna organizacija arhitektov, katere cilj je, obveščanje in pisno strokovno promoviranje in urejanje tega poklica.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Un engenier che organizza le caratteristiche del paesaggio o giardino gradevolmente. Egli accoglie il paesaggio secondo la storia della zona, gli edifici esistenti, lo scopo della zona.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Inženir, ki atraktivno organizira značilnosti pokrajine ali vrta. On prilagaja videz pokrajine glede na zgodovino območja, obstoječe zgradbe, namen področja.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

1.relativo alle are rurali.2 caratteristisco della vita di fattoria e di campagna.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

1. nanaša se na podeželje 2. živijo v ali imajo značilnost kmetovanja ali življenja na podeželju

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

1. Situato in o caratteristico di una città o di vita cittadina. 2. Relazione a o interessati con una città o densamente popolata.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

1. Nahaja se v ali ima značilnost mesta ali mestnega življenja. Nanaša se ali zadeva mesto ali gosto naseljena območja.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys