Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

9 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Kurios neleidžia pas vandens ir iš kurios išvengti nuotėkių.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pusėje pastato, kuris yra matomas pirmą kartą, arba apskritai pusėje pastato.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Suprojektuoti arba pritaikyti naudoti ar funkcijos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

rėmas, kuris palaiko durų arba langą (lango rėmą).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Amatininkas, kurie dirba su akmens, plytų, betono. Mūro dažniausiai naudojama pastatų, sulaikančios sienos ir paminklų sienos

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Statybinių medžiagų naudojami statybos pramonėje sukurti pastatus ir statinius. , Jie gali būti fiziniai: medienos, kalkių, kanapių, celiuliozės, vilnos ir sintetiniai: plieno, gipso, keramikos, stiklo, plastiko, betono.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Aktas šviežio oro ir atsikratyti Nepadorumas oro aplink uždaroje erdvėje. Mechaninė sistemos pastate, kad šviežio oro.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Aktą patobulinti atnaujinanti ir atkurti 2. Valstybės būtų atstatytos savo buvusios geros būklės.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercinė organizacija, kuri teikia paslaugų architektūros. Jis oftens renka keletą architektų.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Plieno yra lydinio, kad daugiausia sudaro geležies ir anglies.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mediena yra labai medžiai, o kartais kitų pluoštinių augalų, panaudotas statybos Kada sumažinti arba suspaustas į tašai ir mediena: lentos, lentos ir panašių medžiagų.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kai kurie premijos, garbės, arba naudos konkursą. Statybos pramonėje yra architektūros konkurencija yra tarp architektų gauti prizą konceptualus darbui, užsakymą sukurti pastato.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Betonas yra sudėtinis statybinė medžiaga iš bendra suma ir pvz., cemento rišiklio derinys.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Skelbti  
Other Blossarys