Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

17 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Que não permite água para pas dentro e para fora, que evitar vazamentos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O lado de um edifício que é visto primeiro, ou geralmente um lado de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Projetado ou adaptado para uma função ou uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

o quadro que ofereça suporte a uma porta ou uma janela (moldura da janela).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um artesão que trabalha com pedra, tijolo, concreto. Alvenaria é comumente usada para as paredes de edifícios, muros de arrimo e monumentos

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiais de construção são usados na indústria da construção para criar edifícios e estruturas. Podem ser naturais: Madeira, cal, cânhamo, celulose, lã e sintéticos: aço, gesso, cerâmica, vidro, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O ato de fornecimento de ar fresco e livrar-se do ar sujo, ao redor de um espaço fechado.\u000aUm sistema mecânico em um edifício que fornece ar fresco.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. o ato de melhorar renovando e restaurando 2. o estado de ser restaurado à sua antiga condição boa.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O aço é uma liga que consiste principalmente de ferro e carbono.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A madeira é um produto das árvores e às vezes outras plantas fibrosas, utilizadas para fins de construção, quando cortar ou prensado em madeira serrada e a madeira, como tábuas, pranchas e materiais semelhantes.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um concurso para algum prêmio, honra ou vantagem. Na indústria da construção uma competição de arquitetura é um concurso entre arquitetos para obter um prêmio por um trabalho conceitual ou uma ordem para fazer um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Concreto é um material de construção composto feito a partir da combinação de agregados e um ligante como cimento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys