Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Kategoria:

13 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Tillater ikke vann å passere inn og ut, hindrer lekkasjer.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Stål er en legering som hovedsaklig består av jern og karbon.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publikuj  
Other Blossarys