Pagină de pornire > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categorie:

46 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Структура, підтримуючи даху, підлоги або стіни.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Стороні будівлі, що бачив перше або взагалі бік будинку.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Будівля доповненням є частиною будинку (одна кімната або більше), що була додана до існуючих і оригінальний будинок.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Сталь-це суміш, що складається в основному з заліза з вуглецем.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Адміністративні офіси муніципальним урядом

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Комерційні організації, яка надає набір послуг в архітектурі. Це oftens збирає кілька архітекторів.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Сталь-це суміш, що складається в основному з заліза з вуглецем.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Мета зусилля, щоб скоротити кількість енергії, необхідної для надання продуктів і послуг: місцеві кінця екологічно чистий матеріал, дизайн щільно будівлі, включаючи вікна енергозберігаючі, добре забитий дверей, додаткові теплоізоляційні стіни і дах, вентиляції, підвал плити та фундаменти можуть зменшити втрати тепла.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

The act of supplying fresh air and getting rid of foul air, around a closed space. A mechanical system in a building that provides fresh air.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Excavare de pământ, ca în constructii inginerie, care constă în eliminarea pământ dintr-un loc înclinată pentru a face un teren neted și orizontal.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Розкопки землі, як і інженерна споруда, яка полягає у видаленні землі з похилою місця для того, щоб плоскі і горизонтальні землі.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Any large object permanently fixed to Earth's surface or in its orbit, as a result of construction, and the arrangement of its parts. There can be buildings and nonbuilding structures, and man-made or animal-made.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. Закон поліпшення шляхом оновлення та відновлення 2. Стан буття відновлена до свого попереднього стану добре.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Activitatea de tamplarie, fabricarea şi instalarea de armături în clădiri cu materiale din lemn şi aluminiu.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Робота в столяра, виготовлення та установка арматури в будинках з матеріалів, таких як дерева і алюмінію.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Будівельні матеріали використовуються в будівельній галузі для створення будівель і споруд. Вони можуть бути природним: деревини, вапно, коноплі, целюлоза вовни та синтетичних: сталь, штукатурка, кераміки, скла, пластику, бетону.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Ремісником, який працює з каменю, Цегла, бетон. Кладка зазвичай використовується для стін будинків, підпірних стінок і пам'ятники

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Закон про захист щось, оточивши його з матеріалом, який зменшує або перешкоджає передачі електроенергії або тепла чи звук. Матеріал для цієї мети.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

the frame that supports a door, or a window (window frame).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Розроблені для або адаптовані до функції або використання.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Which doesn't allow water to pas in and out, which prevent leaks.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj.]: situată în sau potrivite pentru aer liber sau în afara de o clădire # [n] [n]: regiunea care este ceva

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj]: розташований в або не підходять, на відкритому повітрі або за межами будівлі # [n] [n]: регіон, що знаходиться за межами щось

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Кажуть будівлі, навколишнього середовища або альбомна, які існують, наразі канал і архітектор доводиться мати справу з.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De acoperire este o acoperire care se aplică la suprafaţa unui obiect, de obicei, menţionată ca substrat. În multe cazuri acoperiri sunt aplicate pentru a îmbunătăţi proprietăţile suprafeţei de substrat, cum ar fi aspectul, aderenţă, capacitatea de umed, rezistenta la coroziune, rezistența la uzură şi rezistenţă zero.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Покриття є покриття, яке наносять на бічні поверхні об'єкта, зазвичай називають підкладки. У багатьох випадках покриття застосовуються для поліпшення властивостей поверхні підкладки, таких як зовнішній вигляд, зчеплення, wet здатність Корозійна стійкість, стійкість до спрацьовування та скретч опору.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Освітлення є навмисним застосування світла для досягнення певний естетичний або практичний ефект. Освітлення включає в себе використання обох штучних світлових джерел, наприклад, лампи та природного освітлення, інтер'єри з Денне світло.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Folosit cu referire la mărfurilor considerate provoca minim sau nu harm asupra mediului.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Використовується для позначення товари вважаються нанести мінімальний або ніякої шкоди на навколишнє середовище.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

În multe clădiri interne şi industriale o lespede, sprijinit pe fundatii sau direct pe sol sub, este folosit pentru a construi la primul etaj al unei clădiri

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

В багатьох побутових і промислових будівель плиту, підтримується на фундаменті або безпосередньо на південь грунті, використовується, щоб побудувати на першому поверсі будівлі

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Siding este exterior sau schelete de casă menit să verse apa şi proteja de efectele vremii. Pe o clădire care utilizează siding, poate acţiona ca un element-cheie în frumuseţea estetice ale structurii şi influenţa în mod direct valoarea de proprietate.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Сайдинг є зовнішню оболонку або облицювання будинку означало, щоб пролити води і захисту від впливу погоди. На будівлі, яка використовує сайдинг, він може діяти як ключовий елемент у естетичну красу структури та безпосередньо впливати на її значення властивості.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Slate is a fine-grained, foliated, homogeneous metamorphic rock derived from an original shale-type sedimentary rock composed of clay or volcanic ash through low-grade regional metamorphism.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj.] situate în interiorul sau potrivit pentru din interiorul unei clădiri [n] interior sau închise suprafata de ceva

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj] situated within or suitable for inside a building [n] the inner or enclosed surface of something

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Меблі, інституцій, які роблять кімнату або інші області готовий для заселення найпізніше близько.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Акт розробка вигляді щось (як шляхом створення ескізу або контур або план).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Any piece of work that is undertaken or attempted. In architecture project is used to denominate the realization of a building.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Процес планування, організація, кадрове управління та контролювання виробництва будівлі.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Формальні організації, архітекторів, метою якого є інформувати і писати тексти, які регулюють професії.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Переможець архітектури конкурсу отримує доручено реалізують архітектурний проект.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O engenier care caracteristici ale peisajului sau gradina aranjează atractiv. El acomodare peisajul în istoria zonei, clădirilor existente, scopul zona.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Engenier, хто організовує особливості краєвид або сад привабливо. Він розрахована на краєвид відповідно до історії області, існуючих будівель, з метою області.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Engenier в заряду з плануванням міста, що є модернізація транспорту, життя, житло, місто.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. referitor la zonele rurale 2. care trăiesc în sau care sunt caracteristice pentru agricultura sau pentru viaţa de la ţară

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. стосуються сільській місцевості 2. живуть в або характерними для сільського господарства або сільського життя

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. Розташований у або характерну місто чи місто життя. 2. Пов'язані з або зацікавлених з містом або густо заселена області.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

регіон. відзначена для адміністративних або інших цілей

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Sistem tehnic obținut din montarea unor piese, mecanisme.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. (зазвичай Множинне число) меблі та обладнання 2. прийняття або стає підходящим; адаптації до умов

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un document în care sunte specificate posesia, proprietatea sau alte drepturi asupra pământului și care furnizează dovada titlului, facilitează tranzacții și previne cedarea ilicită a bunului, publicate de obicei de agenții guvernamentale.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Запис щодо володіння, зберігання чи інші права в землі надати докази заголовок, санкціонувати та запобігання незаконним розпорядження, зазвичай під редакцією урядове агентство або відділ.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Будівельник спеціалізувався на виготовлення покрівель, footings і космічний негоди шкіри, як знайти на більшості вітчизняних архітектури.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Карпентер (забудовник) є кваліфікованим craftsperson, які виконує столярної справи. Теслярі працювати з деревини побудувати, встановлювати і підтримувати будівлі, меблі та інші предмети. Робота може залучати ручної праці і працювати на відкритому повітрі.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Întrecere, rivalitate într-un domeniu de activitate. Rivalitate comercială, luptă dusă cu mijloace economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Конкурс для деяких приз, честі або перевага. У будівельній галузі архітектури конкуренції є конкурс між архітекторів, щоб отримати приз за продадуть або для того, щоб зробити будинок.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Деревина є продуктом дерев, а іноді і інших волокнистих рослин, для цілей будівництва коли Вирізати або запресована деревини і деревини, таких як дошки, планки та аналогічні матеріали.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Бетон є сполученого відтиску будівельний матеріал, виготовлений з поєднання сукупності і підшивки, таких як цемент.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Працівник, який має спеціальні навички в будівельній галузі. Будівельником може бути Мейсон, Електрик, слюсар-Сантехнік, художник Карпентер...

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Căutare, cerință; cantitate de bunuri și de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Raportul dintre necesitatea de cumpărare și cantitatea de mărfuri aduse pe piață.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

спеціальна процедура для генерації конкуруючих пропозиції від різних учасників конкурсу, дивлячись, щоб отримати нагороду ділової активності архітектури, дизайну, містобудування або ландшафтної архітектури.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Комерційні організації, яка надає набір послуг в архітектурі. Це oftens збирає кілька архітекторів.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys