Pagină de pornire > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categorie:

46 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

提供了一套服务体系结构中的商业机构。它 oftens 收集几个建筑师。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

钢是一种主要由铁和碳组成的合金。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

支持屋顶、 楼板或墙体的结构。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

减少所需的能源提供的产品和服务所需的努力的目标: 本地结束环保材料,紧建筑设计,包括节能型窗户、 密封完好门、 附加保温隔热墙体和屋顶、 通风、 地下室楼板和基础可以减少热量散失。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

供应新鲜空气和摆脱污浊的空气,周围一个封闭空间的行为。提供新鲜空气建筑机械系统。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Excavare de pământ, ca în constructii inginerie, care constă în eliminarea pământ dintr-un loc înclinată pentru a face un teren neted și orizontal.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

开挖的地球,在工程的施工,包括在消除地球从一个坡的地方,使地面平整水平。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

永久固定到地球的表面或在它的轨道,由于施工和其各部分的安排任何大型对象。可以有建筑物和 nonbuilding 结构和人为的或动物的。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1.通过革新和还原 2 改进的行为。状态正在恢复到其前的良好条件。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Activitatea de tamplarie, fabricarea şi instalarea de armături în clădiri cu materiale din lemn şi aluminiu.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

细木工、 制作和安装管接头在建筑用木材和铝等材料的工作。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

在建筑行业中使用的建筑材料用于创建建筑物及构筑物。他们可以是自然: 木材、 石灰、 麻、 纤维素、 羊毛、 和合成: 钢、 石膏、 陶瓷、 玻璃、 塑料、 混凝土。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

与石、 砖、 混凝土工程的工匠。砌体,通常用于建筑物、 挡土墙和纪念碑的墙壁

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

保护的东西由它周围的材料,减少或者防止声音或热或电力传输的行为。为此目的提供材料。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

支持一扇门或一个窗口 (窗口框架) 的框架。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

为设计或适应函数或使用。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

第一,看到一个大厦的一侧或一般建筑的一面。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

其中不允许对考绩制度水进进出出,,防止泄漏。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj.]: situată în sau potrivite pentru aer liber sau în afara de o clădire # [n] [n]: regiunea care este ceva

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[形容词]: 位于或适合户外活动或在大厦 # [n] [n]: 该区域的是外面的东西

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

一个建筑除了是已添加到现有的建筑物 (一个房间或更多) 和原有建筑的一部分。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

据说是一幢楼的环境或不存在,一个风景目前和建筑师已处理。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De acoperire este o acoperire care se aplică la suprafaţa unui obiect, de obicei, menţionată ca substrat. În multe cazuri acoperiri sunt aplicate pentru a îmbunătăţi proprietăţile suprafeţei de substrat, cum ar fi aspectul, aderenţă, capacitatea de umed, rezistenta la coroziune, rezistența la uzură şi rezistenţă zero.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

涂料是应用于的对象通常称为基体表面的覆盖物。在许多情况下涂料可应用于改善表面性质的衬底,如外观、 粘附、 湿能力、 耐腐蚀、 耐磨损和抗划伤性。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

照明是光的蓄意应用程序以实现一些审美或实际的效果。照明包括这两种人工光源如灯的使用和自然光照的内饰的夏时制。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Folosit cu referire la mărfurilor considerate provoca minim sau nu harm asupra mediului.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

用来指货物视为造成最小或没有对环境的危害。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

În multe clădiri interne şi industriale o lespede, sprijinit pe fundatii sau direct pe sol sub, este folosit pentru a construi la primul etaj al unei clădiri

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

在许多国内和工业建筑中板,支持在基础上或直接在 sub 土壤,用来构造地下的建筑

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Siding este exterior sau schelete de casă menit să verse apa şi proteja de efectele vremii. Pe o clădire care utilizează siding, poate acţiona ca un element-cheie în frumuseţea estetice ale structurii şi influenţa în mod direct valoarea de proprietate.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

侧板是房子的外壳或熔覆是房子的为了摆脱水和保护不受天气的影响。使用外墙的建筑,它可能充当的审美结构的一个关键因素,并直接影响其属性值。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

板岩是一种细颗粒、 foliated、 均质变质岩来自原始的页岩型沉积岩组成的粘土或通过低级区域变质作用的火山灰。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

钢是一种主要由铁和碳组成的合金。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj.] situate în interiorul sau potrivit pentru din interiorul unei clădiri [n] interior sau închise suprafata de ceva

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[形容词] 位于或适合于 [n] 内建筑物内或封闭表面的东西

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

家具,使房间或其他区域准备入住率的工具。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

工作形式的东西 (如通过使草绘或大纲或计划) 的行为。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

任何的一部分工作是从事或企图。在体系结构中使用项目是以人民币计价的建筑实现。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

计划、组织、人员协调、监管和控制建筑项目的过程。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

建筑师的一个正式组织,其目的是通知和撰写管理该行业的文本。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

建筑竞争的获胜者, 接受委托来实施一个建筑项目。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O engenier care caracteristici ale peisajului sau gradina aranjează atractiv. El acomodare peisajul în istoria zonei, clădirilor existente, scopul zona.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

景观设计师是运用专业知识及技能。从事景观规划设计、园林绿化规划建设和室外空间环境创造等方面工作的专业设计人员。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

市级政府的行政办公室

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

从事城市规划,其中涉及提升城市交通、生活、住房水平等方面工作的工程师。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. referitor la zonele rurale 2. care trăiesc în sau care sunt caracteristice pentru agricultura sau pentru viaţa de la ţară

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

农村的,在乡村或有乡村特征。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

在城市,或具备城市生活特征。与城市或人口密集地区相关。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

为管辖或其他目的而划定的区域。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Sistem tehnic obținut din montarea unor piese, mecanisme.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1.家具或设备

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un document în care sunte specificate posesia, proprietatea sau alte drepturi asupra pământului și care furnizează dovada titlului, facilitează tranzacții și previne cedarea ilicită a bunului, publicate de obicei de agenții guvernamentale.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

关于所有权、 占有或其他权利的土地,提供的证据证明所有权、 促进交易,防止非法处置,通常由一个政府机构或部门进行编辑的记录。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

专门从事制作屋顶、 地基和防水皮肤外层,作为一个建设者发现大多数国内体系结构。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

建筑人员的一类,具备木工手艺的人,木工可以从事建筑、安装、维护等木材相关的工作。工作主要在户外从事手工工作。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Întrecere, rivalitate într-un domeniu de activitate. Rivalitate comercială, luptă dusă cu mijloace economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

为获得荣誉、奖励和利益的较量。在建筑行业,建筑竞赛时建筑师为获得荣誉而进行的较量。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

木材是树木,有时还是其他纤维植物的产物,用于建筑目的时切割或压成木材和木料,如木板,(厚)木板和类似材料。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

是指由粘合剂, 例如水泥, 将集料胶结成的复合建筑材料。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

在建筑行业具有专业技能的人员。这些技术人员包括泥瓦匠、电工、水管工、油漆工和木匠...

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Căutare, cerință; cantitate de bunuri și de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Raportul dintre necesitatea de cumpărare și cantitatea de mărfuri aduse pe piață.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

招标是指招标人(买方)发出招标公告或投标邀请书,说明招标的工程、货物、服务的范围、标段(标包)划分、数量、投标人(卖方)的资格要求等,邀请特定或不特定的投标人(卖方)在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。 建筑。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

广泛提供建筑服务的商业机构。有建筑师任职。

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys