Главная > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Категория:

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Записи, касающиеся права собственности, владения или других прав на землю чтобы представить доказательств наличия титула, облегчения операций и предотвратить незаконное распоряжение, обычно под редакцией правительственное учреждение или отдел.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Un document în care sunte specificate posesia, proprietatea sau alte drepturi asupra pământului și care furnizează dovada titlului, facilitează tranzacții și previne cedarea ilicită a bunului, publicate de obicei de agenții guvernamentale.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. (обычно во множественном числе) мебель и оборудование 2. делая или стать подходящим; приспосабливаясь к обстоятельствам

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Sistem tehnic obținut din montarea unor piese, mecanisme.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Строитель специализируется в создании крыши, опор и внешней непогоды кожи, как найти на наиболее отечественной архитектуры.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Специальная процедура для создания конкурирующих предложений от различных участников торгов, хотят получить награду деловой активности в области архитектуры, дизайна, градостроительства или ландшафтной архитектуры.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Căutare, cerință; cantitate de bunuri și de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Raportul dintre necesitatea de cumpărare și cantitatea de mărfuri aduse pe piață.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Конкурс на некоторые премии, чести или преимущество. В строительной индустрии Архитектура Конкурс это конкурс между архитекторами получить приз за концептуальной работы или заказ сделать здание.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Întrecere, rivalitate într-un domeniu de activitate. Rivalitate comercială, luptă dusă cu mijloace economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Древесина является продуктом деревьев, а иногда и других волокнистых растений, используемых для строительных целей когда вырезать или запрессованный пиломатериалов и древесины, таких как доски, доски и подобных материалов.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

регион, размеченная для административных или иных целей

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Карпентер (строитель) — опытный craftsperson, выполняющий столярные. Плотники работают с древесины строить, устанавливать и поддерживать здания, мебель и другие предметы. Работа может включать ручного труда и работать на открытом воздухе.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Бетон является композитный строительный материал, сделаны из комбинации агрегата и подшивки таких как цемент.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Коммерческая организация, которая предоставляет комплекс услуг в области архитектуры. Это oftens собирает несколько архитекторов.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Сталь представляет собой сплав, который состоит в основном из железа и углерода.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Работник, который имеет специальные навыки в строительной отрасли. Может быть строитель, каменщик, электрик, сантехник, художник, плотник...

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Коммерческая организация, которая предоставляет комплекс услуг в области архитектуры. Это oftens собирает несколько архитекторов.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Сталь представляет собой сплав, который состоит в основном из железа и углерода.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Структура поддержки крыши, пол или стены.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Цель усилий, чтобы уменьшить количество энергии, необходимой для предоставления продуктов и услуг: локального конца экологически чистый материал, жесткие строительные конструкции, включая энергосберегающие окна, хорошо закрытой двери, дополнительная теплоизоляция стен и кровли, вентиляции, Плиты фундамента и основы можно уменьшить потери тепла.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Закон о поставках свежего воздуха и избавления от загрязненного воздуха, вокруг закрытого пространства. Механической системы в здании, которое обеспечивает свежий воздух.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Любой большой объект, постоянно закрепленной на поверхности земли или в ее орбиту, в результате строительства и расположение его частей. Может быть, зданий и сооружений цепочной и антропогенных или животное сделал.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. акт совершенствование, обновление и восстановление 2. Состояние восстанавливается в прежнее состояние хорошее.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Работа столяра, изготовление и монтаж арматуры в зданиях с материалами как дерево и алюминий.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Activitatea de tamplarie, fabricarea şi instalarea de armături în clădiri cu materiale din lemn şi aluminiu.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Строительные материалы используются в строительной промышленности для создания зданий и сооружений. Они могут быть естественным: древесины, извести, конопли, целлюлозы, шерсти и синтетических: сталь, штукатурки, керамики, стекла, пластика, бетона.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Мастер, который работает с камня, кирпича, бетона. Кладка обычно используется для стен зданий, подпорных стен и памятников

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Акт защиты то, окружая его с материалом, который уменьшает или предотвращает передачу звука, тепла или электроэнергии. Материал для этой цели.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

кадр, который поддерживает дверь или окно (окна).

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Предназначен для или адаптированы к функции или использования.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

В части здания, которое рассматривается в первую очередь, или вообще сторону здания.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Который не позволяет воде ССА, которая предотвращения утечек.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

[adj]: расположенный в или подходит для улицы или вне здания # [n] [n]: региона, который находится вне что-то

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

[adj.]: situată în sau potrivite pentru aer liber sau în afara de o clădire # [n] [n]: regiunea care este ceva

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Кроме того здание является частью здания (одна комната или несколько), который был добавлен к существующему и оригинальное здание.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Это говорит о здании, среды или пейзаж, который существует, в настоящее время присутствует и что архитектор должен иметь дело с.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Покрытие-покрытие, которое применяется к поверхности объекта, обычно именуется как субстрат. Во многих случаях покрытия применяются для улучшения свойств поверхности субстрата, такие как внешний вид, адгезии, мокрый способности, коррозионная стойкость, износостойкость и устойчивость к царапинам.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

De acoperire este o acoperire care se aplică la suprafaţa unui obiect, de obicei, menţionată ca substrat. În multe cazuri acoperiri sunt aplicate pentru a îmbunătăţi proprietăţile suprafeţei de substrat, cum ar fi aspectul, aderenţă, capacitatea de umed, rezistenta la coroziune, rezistența la uzură şi rezistenţă zero.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Освещение является преднамеренное применение света для достижения некоторых эстетических или практического эффекта. Освещение включает в себя использование как искусственные источники света, как лампы и естественного освещения интерьеров от дневного света.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Во многих промышленных и бытовых зданиях slab, поддерживается на фундамент или прямо на почве sub, используется для создания первый этаж здания

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

În multe clădiri interne şi industriale o lespede, sprijinit pe fundatii sau direct pe sol sub, este folosit pentru a construi la primul etaj al unei clădiri

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Сайдинг — это внешнее покрытие или облицовки дома означало пролить воду и защищать от воздействия погоды. На здании, которое использует сайдинг, он может выступать в качестве ключевого элемента в эстетическую красоту структуры и непосредственно влиять на значение его свойства.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Siding este exterior sau schelete de casă menit să verse apa şi proteja de efectele vremii. Pe o clădire care utilizează siding, poate acţiona ca un element-cheie în frumuseţea estetice ale structurii şi influenţa în mod direct valoarea de proprietate.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Шифер является мелкозернистой, облиственный, однородной метаморфическая горная порода, производным от оригинальной shale типа осадочных пород, состоящий из глины или вулканического пепла через низкосортных региональный метаморфизм.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

[adj] находится в пределах или подходящие для внутри здания [n] внутренний или закрытые поверхности что-то

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

[adj.] situate în interiorul sau potrivit pentru din interiorul unei clădiri [n] interior sau închise suprafata de ceva

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Мебель, институции, которые делают комнату или другой области, готова к заселению.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Акт работы форму чего-то (как, сделав эскиз или план или план).

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Любой кусок работы, осуществляемых или попытка. В архитектуре проект используется для реализации здания деноминацию.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Процесс планирования, Организации, штатного расписания, руководство и контроль производства здания.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Формальные организации архитекторов, цель которой заключается в информировании и писать тексты, которые регулируют профессии.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Победитель конкурса архитектура получает поручено реализовать архитектурный проект.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Административные помещения муниципального правительства

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Engenier в плату с городского планирования, что обновление транспортов, жизни, жилья города.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. касающиеся сельских районов 2. живет или характеристика сельского хозяйства или жизни страны

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. referitor la zonele rurale 2. care trăiesc în sau care sunt caracteristice pentru agricultura sau pentru viaţa de la ţară

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. Расположенный в или характерные города или городской жизни. 2. связанных или соответствующего города или плотно населенной территории.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Отправить  
Other Blossarys