Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Евиденција у вези са власништвом, поседовањем или другим правима на земљу, пружа доказе о тапији, олакшава трансакције и треба да спречи незакониту продају, то обично уређује владина агенција или одељење.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un document în care sunte specificate posesia, proprietatea sau alte drepturi asupra pământului și care furnizează dovada titlului, facilitează tranzacții și previne cedarea ilicită a bunului, publicate de obicei de agenții guvernamentale.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (обично плурал) намештај и опрема 2. прављење или уклапање, прилагођавајући се околностима

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Sistem tehnic obținut din montarea unor piese, mecanisme.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Градитељ специјализован за израду кровова, ослонаца и спољних водоотпорних оплата, које се налазе на већини домаће архитектуре.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Посебан поступак за придобијање конкурентских понуда од различитих понуђача који желе да добију могућност за пословне активности у архитектури, дизајну, урбанистичком планирању или пејзажној архитектури.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Căutare, cerință; cantitate de bunuri și de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Raportul dintre necesitatea de cumpărare și cantitatea de mărfuri aduse pe piață.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Надметање за неку награду, част, или предност. У грађевинској индустрији и архитектури конкуренција је такмичење међу архитекатама за добијање награде за концептуални рад или поруџбину плана градње.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Întrecere, rivalitate într-un domeniu de activitate. Rivalitate comercială, luptă dusă cu mijloace economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Дрво је производ настао од дрвећа, а понекад и од других влакнастих биљака, користи се као материјал за потребе грађевинарства исечен или стиснут у тесану дрвену грађу и греде, а као и табле, даске и слични материјали.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Регион означен за административне или друге сврхе.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Столар (градитељ) је вешт занатлија који се бави столаријом. Столари раде са дрветом за изградњу, постављање и одржавање зграде, намештај и друге предмете. Рад може укључивати и ручне радове и радове у природи.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Бетон је сложен грађевински материјал направљен од комбинације агрегата и везива, као што је цемент.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Пословна организација која пружа низ услуга у архитектури. Често окупља неколико архитеката.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Челик је легура која се углавном састоји од гвожђа и угљеника.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Радник који има специфичне вештине за рад у грађевинарству. Градитељ може бити зидар, електричар, водоинсталатер, молер, столар...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Пословна организација која обезбеђује низ услуга у архитектури. Често окупља неколико архитеката.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Челик је легура која се углавном састоји од гвожђа и угљеника.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A structure supporting roof, floor or walls.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Циљ напора да се смањи количина енергије потребна да обезбеди производе и услуге: локални еколошки материјали, чврст дизајн зграда, укључујући енергетски ефикасне прозоре, добро дихтујућа врата, додатну топлотну изолацију зидова и крова, вентилацију, подрумске плоче и темеље који могу смањити губитак топлоте.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Чин снабдевања свежим ваздухом и ослобађања од нечистог ваздуха, кружењем у затвореном простору. slovenščina srbščina angleščina Механички систем у згради која обезбеђује свеж ваздух.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Any large object permanently fixed to Earth's surface or in its orbit, as a result of construction, and the arrangement of its parts. There can be buildings and nonbuilding structures, and man-made or animal-made.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.Чин побољшања обнављањем и реновирањем. 2.Стање повратка на своју некадашњу добру форму.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Рад столара, израда и уградња опреме у зградама са материјалима као што су дрво и алуминијум.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Activitatea de tamplarie, fabricarea şi instalarea de armături în clădiri cu materiale din lemn şi aluminiu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Грађевински материјали се користе у грађевинској индустрији за изградњу зграда и објеката. Они могу бити природна: дрво, креч, конопља, целулоза, вуна, и синтетички: челик, гипс, керамика, стакло, пластика, бетон.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Занатлија који ради са каменом, опеком, бетоном. Зидарски занат се обично користи за грађење зграда, потпорних зидова и споменика.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Чин заштите нечега окруживањем са материјалом који смањује или спречава пренос звука или топлоте или електрицитета. Материјал за ову намену.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Оквир који подржава врата, или прозор (прозорски рам).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Дизајниран за или прилагођен функцији или намену за употребу.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Страна зграде која се први пут види, или генерално страна зграде.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Који не дозвољава да вода уђе или изађе, који спречава цурење.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[прид]: Смештен изван или погодан за напоље или ван зграде # [и] [и]: регион који је изван нечега.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj.]: situată în sau potrivite pentru aer liber sau în afara de o clădire # [n] [n]: regiunea care este ceva

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Грађевински додатак је део зграде (једна соба или више) који је додат у постојећу зграду и оригинални објекат.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Каже се за зграде, окружење или предео који постоји, тренутно је присутан и архитекта мора да се бави њиме.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Coating is a covering that is applied to the surface of an object, usually referred to as the substrate. In many cases coatings are applied to improve surface properties of the substrate, such as appearance, adhesion, wet-ability, corrosion resistance, wear resistance, and scratch resistance.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De acoperire este o acoperire care se aplică la suprafaţa unui obiect, de obicei, menţionată ca substrat. În multe cazuri acoperiri sunt aplicate pentru a îmbunătăţi proprietăţile suprafeţei de substrat, cum ar fi aspectul, aderenţă, capacitatea de umed, rezistenta la coroziune, rezistența la uzură şi rezistenţă zero.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Расвета је намерна примена светлости да се постигне неки естетски или практичан ефекат. Расвета подразумева оба вештачке изворе светлости као што су лампе и природно осветљење ентеријера од дневне светлости.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

In many domestic and industrial buildings a slab, supported on foundations or directly on the sub soil, is used to construct the ground floor of a building

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

În multe clădiri interne şi industriale o lespede, sprijinit pe fundatii sau direct pe sol sub, este folosit pentru a construi la primul etaj al unei clădiri

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding is the outer covering or cladding of a house meant to shed water and protect from the effects of weather. On a building that uses siding, it may act as a key element in the aesthetic beauty of the structure and directly influence its property value.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding este exterior sau schelete de casă menit să verse apa şi proteja de efectele vremii. Pe o clădire care utilizează siding, poate acţiona ca un element-cheie în frumuseţea estetice ale structurii şi influenţa în mod direct valoarea de proprietate.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Slate is a fine-grained, foliated, homogeneous metamorphic rock derived from an original shale-type sedimentary rock composed of clay or volcanic ash through low-grade regional metamorphism.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[прид] налази се унутар или је погодан за унутрашњост зграде [и] унутрашње или ограђена површина нечега.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj.] situate în interiorul sau potrivit pentru din interiorul unei clădiri [n] interior sau închise suprafata de ceva

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Покућство, средства која чине собу или неку другу област спреманом за становање.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Чин рада на моделу нечега (као што је скица или схема или план).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Свако дело које је предузето или покушано. У архитектурном пројекту се користи као назив за реализацију изградње.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Процес планирања, организовања, кадровања, усмеравања и контроле изградње објекта.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Формална организација архитеката, чији је циљ да информише и да пише текстове који регулишу професију.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Победник конкурса у архитектури добија задатак да реализује архитектонски пројекат.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The administrative offices of a municipal government

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Енгениер одговоран за урбанизам, који подразумева и унапређење транспорта, живота, становања у граду.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Односи се на сеоска подручја 2. живи у или има карактеристике пољопривредног или сеоског живота.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. referitor la zonele rurale 2. care trăiesc în sau care sunt caracteristice pentru agricultura sau pentru viaţa de la ţară

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Смештен у или има карактеристике града или градског живота. Односи се на или се бави градом или густо насељеним местом.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys