Ana Sayfa > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Kategori

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Organizzazione commerciale che fornisce un insieme di servizi in architettura. E spesso raccoglie diversi architetti.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Kazı, düz ve yatay bir zemin yapmak için eğimli bir yerden toprak kaldırmayla oluşan mühendislik, inşaat alanlarında kullanılan bir yöntem.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Scavo di terra, come nella costruzione di ingegneria, che consiste nella rimozione di terra da un posto inclinato per fare un terreno piano ed orizzontale.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çoğunlukla çelik, demir ve karbon oluşan bir alaşım.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Lìacciaio è una lega che consiste principalmente di ferro e carbonio.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Kayağantaş, kil ya da düşük dereceli bölgesel metamorfizma ile volkanik küllerden oluşan orijinal bir kil tipi tortul kaya türetilmiş bir ince taneli, yapraklanmış, homojen bir metamorfik kayaçtır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

L'ardesia è roccia metamorfica omogenea a grana fine, lamellare, derivata da rocce sedimentarie composte da argilla o cenere vulcanica originale di scisto-tipo di roccia sedimentaria attraverso un metamorfismo regionale di bassa profondità.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Siding dış kaplama veya kaplama su döken ve hava etkilerinden korumak amacıyla bir evin var. Siding kullanan bir bina, Güzellik-Estetik yapısı içinde önemli bir unsur olarak hareket olabilir ve onun değerini doğrudan etkiler.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

E' il rivestimento esterno o il rivestimento di una casa progettata per far scivolare l'acqua e proteggere dagli effetti del tempo. Su un edificio che utilizza rivestimenti, può agire come un elemento chiave per la bellezza estetica della struttura e influenzare direttamente il valore della proprietà.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Kabul indirebilmek için çok az mal veya çevreye zarar başvurmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Usato con riferimento a prodotti che si considerano non dannosi per l'ambiente o che abbiano un impatto minimo.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir bina, çevre durumu ya da arazinin mevcut olma durumu ve mimarın bununla başa çıkması gerektiğini açıklar.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Si dice di un edificio, un ambiente o un paesaggio che esiste, è attualmente presente e che l'architetto deve tenere in considerazione.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Hangi pas su giriş ve çıkış sızıntı engelleyen izin vermez.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Che non permette all'acqua di entrare o uscire, che impedisce perdite.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

İçin tasarlanmış veya bir işlev veya kullanım için uyarlanmış.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Progettato o adattato ad una funzione o uso.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

bir kapı veya pencere (pencere çerçevesi) destekleyen çerçeve.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Il telaio che sostiene una porta o una finestra (serramenti).

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Taş, tuğla, beton ile çalışan bir usta. Yığma binaların, istinat duvarları ve anıtlar duvarlar için yaygın olarak kullanılır

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Un artigiano che lavora con pietra, mattoni, cemento. Massoneria è comunemente usata per le pareti di edifici, muri e monumenti

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. (Genellikle çoğul) mobilya ve ekipmanlar . ya da uygun hale koşullara uyum.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. (solitamente plurali) arredi e attrezzature 2. fare o diventare adatto; adeguamento alle circostanze

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çatılar, temeller ve dış hava koşullarına dayanıklı deri olarak yapımında uzmanlaşmış bir Oluşturucu en iç mimarisi üzerinde bulundu.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Un costruttore specializzato nella realizzazione di coperture, basamenti e pelle esterna resistente alle intemperie, come trovato su architettura più domestica.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Resmi bir kuruluş mimarlar, bilgilendirmek, mesleğini düzenleyen metinler yazmak için hangi amaçtır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Un'organizzazione formale di architetti, il cui obiettivo è di informare e scrivere testi che disciplinano la professione.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Planlama, organizasyon, personel, yönetmenlik ve bir bina üretimini denetleme işlemidir.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Il processo di pianificazione, organizzazione, personale, dirigendo e controllando la produzione di un edificio.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

mimari, tasarım, şehir planlama ve peyzaj mimarisi iş etkinliğinde bir ödül alabilmek için farklı isteklilerden rakip teklifler üretmek için özel bir prosedür.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

procedura speciale per la generazione di offerte concorrenti da diversi offerenti, cercando di ottenere un premio di attività commerciali in architettura, design, urbanistica o architettura del paesaggio.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Organisayione commerziale que fornisce un set di servizii di architettura. Spesso colleziona diversi architteti.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çatı, zemin veya duvarı güçlendiren bir yapı .

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Struttura che regge un tetto, un pavimento o delle pareti.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çok sayıda yerli ve endüstriyel binalar, temeller üzerine veya doğrudan alt toprak desteklenen bir döşeme ile bir binanın zemin katını inşa etmek için kullanılır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

In molti edifici civili e industriali una lastra, appoggiata sulle fondazioni o direttamente sul terreno sub, viene utilizzata per costruire il piano terra di un edificio

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Binanın yanı sıra, varolan eklenmiş olan bina (bir oda veya daha fazla) ve özgün yapı parçasıdır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Un'aggiunta di edificio è parte di un edificio (una stanza o più) che è stato aggiunto esistenti e costruzione originale.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

İlk görülen bir binanın yan, ya da genel bir binanın bir tarafı.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Il lato di un edificio che si è visto prima, o, in generale, un lato di un edificio.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir şey tarafından azaltır veya ses veya ısı veya elektrik iletimini engeller malzeme ile çevresindeki Koruma Yasası. Bu amaçla malzeme.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

L'atto di proteggere qualcosa che lo circonda con materiale che riduce o impedisce la trasmissione del suono o calore o elettricità. Il materiale per questo scopo.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Yapı malzemeleri İnşaat Sanayi yapıları oluşturmak için kullanılır. Onlar-ebilmek var olmak doğal: ahşap, kireç, kenevir, selüloz, yün ve sentetik: Çelik, sıva, seramik, cam, plastik, beton.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Materiali da costruzione sono utilizzati nell'industria edilizia per creare edifici e strutture. Possono essere naturali: legno, calce, canapa, cellulosa, lana e sintetici: acciaio, gesso, ceramica, vetro, plastica, cemento.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Marangoz, ahşap ve alüminyum gibi malzemeler ile binaların parçaları imalat ve montajı işi.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Il lavoro del falegname, la fabbricazione e l'installazione dei raccordi in edifici con materiali quali legno e alluminio.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir formu (bir kroki, anahat ya da plan yapma gibi tarafından) çalışma eylemi.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

L'atto di lavorare fuori forma di qualcosa (come facendo uno schizzo o contorno o piano).

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. The act of improving by renewing and restoring 2. The state of being restored to its former good condition.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. L'atto di migliorare rinnovando e ripristino 2. Lo stato di essendo restaurato al suo ex buone condizioni.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Dünya'nın yüzeyine veya inşaat ve parçaların düzenlenmesi sonucunda kendi yörüngesinde kalıcı olarak sabit, büyük bir nesne. Nonbuilding yapılar, yazım hatası olmuş olabilir ve insan veya hayvan yaptı.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Qualsiasi oggetto di grandi dimensioni permanentemente fissata alla superficie della terra o nella sua orbita, a seguito della costruzione e la disposizione delle sue parti. Ci possono essere edifici e strutture nonbuilding e dall'uomo o animale-fatto.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Estetik ya da pratik bir etki elde etmek için kasıtlı uygulama ışık aydınlatma olduğunu. Aydınlatma lambaları gibi her iki yapay ışık kaynakları kullanımı ve doğal aydınlatma iç gelen gün ışığı içerir.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

L'illuminazione è l'applicazione deliberata di luce per ottenere qualche effetto estetico o pratico. Illuminazione include l'uso di due fonti di luce artificiale come lampade e illuminazione naturale d'interni dalla luce del giorno.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

[ayar]: içinde yer alan veya açık havada veya dışında bir bina # [n] [n] uygun: dışında bir şey bölgesi

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

[adj]: situato in o adatte all'aperto o all'esterno di un edificio # [n] [n]: la regione che è di fuori di qualcosa

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. kırsal alanlarda 2 ile ilgili. yaşayan veya tarım veya taşra hayatı karakteristik

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1.relativo alle are rurali.2 caratteristisco della vita di fattoria e di campagna.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Taşımaları, hayat, yükseltme bir engenier sorumlu kent planlama, şehir konut.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Un ingegnere-architetto caricato di plantificayione urbana, cioe dello sviluppo dei transporti, della vita e degli alloggi di una citta

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Yerel yönetim ve idari ofisler

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Gli uffici administrativi el governo di una municipalita

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

(Oluşturucu) marangoz marangozluk yapan yetenekli bir usta olduğunu. Marangoz ahşap ile inşa, yüklemek ve binalar, mobilya ve diğer nesneleri korumak için çalışır. Çalışmaları, el işçiliği gerektiren ve açık havada çalışır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Falegname (generatore) è un craftsperson qualificati che esegue la carpenteria. Falegnami lavorano con legname per costruire, installare e mantenere, edifici, mobili e altri oggetti. Il lavoro può comportare il lavoro manuale e lavoro all'aperto.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Tahta, ağaç ve bazen diğer lifli bitkiler, ne zaman kesmek ya da kereste ve ahşap, panoları, plakalar ve malzeme benzer gibi içine preslenmiş inşaat amaçlı kullanılan bir üründür.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Il legno è un prodotto di alberi e a volte altre piante fibrose, utilizzati per scopi di costruzione quando tagliate o pressato in legname e legname, come tavole, tavole e materiali simili.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bazı ödül, onur veya avantaj için bir yarışma. İnşaat sektöründe bir Mimarlık Yarışması, kavramsal iş ya da bir bina yapmak için bir sipariş için bir ödül almak için Mimarlar arasında bir yarışmadır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Un concorso per qualche premio, onore o vantaggio. Nell'edilizia, un concorso di architettura è una gara tra architetti per ottenere un premio per il lavoro concettuale o un ordine di fare un edificio.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Beton yapı malzemesi toplamak ve çimento gibi bağlayıcı ile birlikte yapılan karmaşıktır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Calcestruzzo è un composito materiale composto dalla combinazione di inerti e leganti quali cemento da costruzione.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

İnşaat sektöründe özel yetenkleri olan bir işçi İnşaatçı taş ustası, elektrikçi, tesisatçı, ressam ve marangoz olabilir.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Un lavoratore che ha abilità speciali nell'edilizia. Un generatore può essere muratore, elettricista, idraulico, pittore, falegname...

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Temiz hava ve kötü hava, kapalı alan çevresinde kurtulmak sağlama işlemi. Mekanik sistem bir binada temiz hava sağlar.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

L'atto di fornitura di aria fresca e sbarazzarsi di aria fallo, intorno ad uno spazio chiuso. Un sistema meccanico in un edificio che fornisce aria fresca.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Mal ve hizmetlerin sunulmasında ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılmasına yönelik çabaların amacı : yerel düzeyde çevre dostu malzeme, enerji tasarruflu pencereleri olan sıkışık bina dizaynı, iyi mühürlenmiş kapılar, kapılar ve duvarlarda ilave sıcaklık izolasyonu, havalandırma, zemin levha ve ısı kaybını önleyen temeller.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

L'obiettivo degli sforzi per ridurre la quantità di energia necessaria per fornire prodotti e servizi: materiale ecologico locale fine, stretto edificio design, tra cui windows efficienti, porte ben sigillati, ulteriore isolamento termico di pareti e tetto, ventilazione, lastre di seminterrato e fondazioni possono ridurre la perdita di calore.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çelik, çoğunlukla demir ve karbondan oluşan bir alaşımdır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

L`accaio e un allego formato sopratutto da fero e carbone.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Kaplama genellikle substrat başvurulan bir nesne yüzeyine uygulanan bir kaplama olduğunu. Birçok durumda, substrat, görünüm, adezyon, ıslak-yetenek, korozyon direnci, Aşınma dayanımı ve direniş çizik gibi yüzey özelliklerini geliştirmek için kaplama uygulanır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Il rivestimento è un rivestimento che viene applicato sulla superficie di un oggetto, solitamente indicato come il substrato. In molti casi i rivestimenti sono applicati per migliorare le proprietà di superficie del substrato, come aspetto, adesione, bagnato-capacità, resistenza alla corrosione, resistenza all'usura e resistenza ai graffi.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

İdair veya başka amaçlarla belirlenen bir bölge

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

una regione delimitata per scopi amministrativi o di altri

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. yer alan içinde veya bir şehir veya kent yaşamının karakteristik. 2. için veya ilgili bir şehir veya yoğun ilgili alanı doldurulur.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. Situato in o caratteristico di una città o di vita cittadina. 2. Relazione a o interessati con una città o densamente popolata.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Peyzaj ve Bahçe özelliklerinden düzenleyen bir engenier çekici. O ahşabının peyzaj alanı, mevcut binaların, çevrenin amacı tarihin göre.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Un engenier che organizza le caratteristiche del paesaggio o giardino gradevolmente. Egli accoglie il paesaggio secondo la storia della zona, gli edifici esistenti, lo scopo della zona.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir Mimarlık Yarışması galibi mimari projesini gerçekleştirmek için devreye.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Il vincitore di un concorso di architettura ottiene incaricato di realizzare un progetto architettonico.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Herhangi bir taahhüt veya teşebbüs iş. Mimarlık proje bir bina gerçekleştirilmesinin adlandırmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Qualsiasi lavoro è intrapreso o tentata. In architettura il progetto viene utilizzato per denominare la realizzazione di un edificio.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Furnishings, instrumentalities that make a room or other area ready for occupancy.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Arredi, strumenti che rendono una stanza o altra area pronto per l'occupazione.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

[ayar] içinde veya uygun bir bina [n] iç içeride yer alan ya da bir şey yüzey içine

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

[adj] situato all'interno o adatto all'interno di un edificio [n] interna o racchiuso tra superficie di qualcosa

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Gönderiler  
Other Blossarys