Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Which doesn't allow water to pas in and out, which prevent leaks.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Стороні будівлі, що бачив перше або взагалі бік будинку.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Розроблені для або адаптовані до функції або використання.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

the frame that supports a door, or a window (window frame).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ремісником, який працює з каменю, Цегла, бетон. Кладка зазвичай використовується для стін будинків, підпірних стінок і пам'ятники

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Будівельні матеріали використовуються в будівельній галузі для створення будівель і споруд. Вони можуть бути природним: деревини, вапно, коноплі, целюлоза вовни та синтетичних: сталь, штукатурка, кераміки, скла, пластику, бетону.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The act of supplying fresh air and getting rid of foul air, around a closed space. A mechanical system in a building that provides fresh air.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Закон поліпшення шляхом оновлення та відновлення 2. Стан буття відновлена до свого попереднього стану добре.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Комерційні організації, яка надає набір послуг в архітектурі. Це oftens збирає кілька архітекторів.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Сталь-це суміш, що складається в основному з заліза з вуглецем.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Деревина є продуктом дерев, а іноді і інших волокнистих рослин, для цілей будівництва коли Вирізати або запресована деревини і деревини, таких як дошки, планки та аналогічні матеріали.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Конкурс для деяких приз, честі або перевага. У будівельній галузі архітектури конкуренції є конкурс між архітекторів, щоб отримати приз за продадуть або для того, щоб зробити будинок.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Бетон є сполученого відтиску будівельний матеріал, виготовлений з поєднання сукупності і підшивки, таких як цемент.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Запис  
Other Blossarys