Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

46 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Người lao động có kỹ năng đặc biệt trong ngành công nghiệp xây dựng. Một người xây dựng có thể là thợ nề, thợ điện, thợ sửa ống nước, họa sĩ, thợ mộc ...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

கட்டிடம் பணியும் தொழிலில் சிறப்பான திறமைகள் உடைய ஒரு பணியாளர். ஒரு புகலர் என்பவர் ஒரு கொத்தன், மின் வினைஞர், குழாய்ப் பணியாளர், வர்ணம் பூசுபவர், ஆசாரி போன்றவர்களாக இருக்கலாம்.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tổ chức thương mại cung cấp một bộ các dịch vụ trong kiến ​​trúc. Nó thường xuyên tập hợp các kiến ​​trúc sư .

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

கட்டடக்கலையில் சேவைகளில் ஒரு தொகுப்பை வழங்கும் ஒரு வணிக அமைப்பு. அடிக்கடி அது பல கட்டிடக் கலைஞர்களை ஒன்றாகத் திரட்டி செயல்புரியும்.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
Other Blossarys