Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

45 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Que no permite que entre o salga el agua, que evita las fugas.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La parte de un edificio que se ve de primero, o generalmente un lado del edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

el marco que sujeta a la puerta o a la ventana (marco de ventana).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un artesano que trabaja con piedra, ladrillo, hormigón. La albañilería es comúnmente utilizada para las paredes de edificios, muros contenedores y monumentos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiales de construcción utilizados en la industria de la construcción para crear edificios y estructuras. Pueden ser naturales: madera, cal, cáñamo, celulosa, lana y sintéticos: acero, yeso, cerámica, vidrio, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El acto de suministrar aire fresco y eliminar aire sucio, dentro de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que ofrece aire fresco.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. La acción de mejorar al renovar y restaurar. 2. El estado de ser restaurado a su mejor condición.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios en arquitectura. Muchas veces recopila varias arquitecturas.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acero es una aleación que consite mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

La madera es un producto de los árboles, y otras plantas fibrosas en ocasiones, utilizados para la construcción cuando se corta o se comprime en la madera y la madera, tales como tablas, tablones y otros materiales similares.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un concurso para obtener algún premio, honor o ventaja. En la industria de la construcción de un concurso es una competencia entre arquitectos para obtener un premio para el trabajo conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

El hormigón es un material de construcción compuesto hecho a partir de la combinación de áridos y un aglutinante, como el cemento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys