Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Record concerning ownership, possession or other rights in land to provide evidence of title, facilitate transactions and to prevent unlawful disposal, usually edited by a government agency or department.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un document în care sunte specificate posesia, proprietatea sau alte drepturi asupra pământului și care furnizează dovada titlului, facilitează tranzacții și previne cedarea ilicită a bunului, publicate de obicei de agenții guvernamentale.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.(通常複數) 傢俱和設備 2。使或變得合適 ;調整情況

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Sistem tehnic obținut din montarea unor piese, mecanisme.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

專門從事製作屋頂、 地基和防水皮膚外層,作為一個建設者發現大多數國內體系結構。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

生成競爭的特別程式提供從不同投標人想要獲得的商務工作中的體系結構、 設計、 城鎮規劃或景觀設計獎。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Căutare, cerință; cantitate de bunuri și de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Raportul dintre necesitatea de cumpărare și cantitatea de mărfuri aduse pe piață.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A contest for some prize, honor, or advantage. In the building industry an architecture competition is a contest between architects to obtain a prize for the conceptual work or an order to make a building.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Întrecere, rivalitate într-un domeniu de activitate. Rivalitate comercială, luptă dusă cu mijloace economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

木材是樹木,和有時其他纖維植物,用於建設目的當剪切或壓入木材和木材,如板、 木板和類似材料的產品。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

a region marked off for administrative or other purposes

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

木匠 (產生器) 是執行木工熟練 craftsperson。木匠工作用木材建造、 安裝和維護建築物、 傢俱和其他物件。工作可能涉及的體力勞動和戶外工作。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Concrete is a composite building material made from the combination of aggregate and a binder such as cement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

提供了一套服務體系結構中的商業機構。它 oftens 收集幾個建築師。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

鋼是一種主要由鐵和碳組成的合金。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

在建築行業中有特殊技術的工人。產生器可以梅森、 電工、 水管工、 畫家、 木匠...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

提供了一套服務體系結構中的商業機構。它 oftens 收集幾個建築師。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

鋼是一種主要由鐵和碳組成的合金。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

支援屋頂、 樓板或牆體的結構。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

減少所需的能源提供的產品和服務所需的努力的目標: 本地結束環保材料,緊建築設計,包括節能型窗戶、 密封完好門、 附加保溫隔熱牆體和屋頂、 通風、 地下室樓板和基礎可以減少熱量散失。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

供應新鮮空氣和擺脫污濁的空氣,周圍一個封閉空間的行為。提供新鮮空氣建築機械系統。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

永久固定到地球的表面或在它的軌道,由於施工和其各部分的安排任何大型物件。可以有建築物和 nonbuilding 結構和人為的或動物的。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.通過革新和還原 2 改進的行為。狀態正在恢復到其前的良好條件。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

The work of the joiner, the fabrication and installation of fittings in buildings with materials such as wood and aluminium.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Activitatea de tamplarie, fabricarea şi instalarea de armături în clădiri cu materiale din lemn şi aluminiu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

在建築行業中使用的建築材料用於創建建築物及構築物。他們可以是自然: 木材、 石灰、 麻、 纖維素、 羊毛、 和合成: 鋼、 石膏、 陶瓷、 玻璃、 塑膠、 混凝土。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A craftsman who works with stone, brick, concrete. Masonry is commonly used for the walls of buildings, retaining walls and monuments

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

保護的東西由它周圍的材料,減少或者防止聲音或熱或電力傳輸的行為。為此目的提供材料。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

支援一扇門或一個視窗 (視窗框架) 的框架。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

為設計或適應函數或使用。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

第一,看到一個大廈的一側或一般建築的一面。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

其中不允許對考績制度水進進出出,,防止洩漏。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[形容詞]: 位於或適合戶外活動或在大廈 # [n] [n]: 該區域的是外面的東西

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj.]: situată în sau potrivite pentru aer liber sau în afara de o clădire # [n] [n]: regiunea care este ceva

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

一個建築除了是已添加到現有的建築物 (一個房間或更多) 和原有建築的一部分。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

據說是一幢樓的環境或不存在,一個風景目前和建築師已處理。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Coating is a covering that is applied to the surface of an object, usually referred to as the substrate. In many cases coatings are applied to improve surface properties of the substrate, such as appearance, adhesion, wet-ability, corrosion resistance, wear resistance, and scratch resistance.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

De acoperire este o acoperire care se aplică la suprafaţa unui obiect, de obicei, menţionată ca substrat. În multe cazuri acoperiri sunt aplicate pentru a îmbunătăţi proprietăţile suprafeţei de substrat, cum ar fi aspectul, aderenţă, capacitatea de umed, rezistenta la coroziune, rezistența la uzură şi rezistenţă zero.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

照明是故意中的應用光為了實現一些審美的或實際的效果。照明包括這兩種人工光源如燈的使用和自然光照的內飾的夏時制。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

在許多國內和工業建築中板,支援在基礎上或直接在 sub 土壤,用來構造地下的建築

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

În multe clădiri interne şi industriale o lespede, sprijinit pe fundatii sau direct pe sol sub, este folosit pentru a construi la primul etaj al unei clădiri

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

側板是房子的外殼或熔覆是房子的為了擺脫水和保護不受天氣的影響。使用外牆的建築,它可能充當的審美結構的一個關鍵因素,並直接影響其屬性值。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding este exterior sau schelete de casă menit să verse apa şi proteja de efectele vremii. Pe o clădire care utilizează siding, poate acţiona ca un element-cheie în frumuseţea estetice ale structurii şi influenţa în mod direct valoarea de proprietate.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

板岩是來自原始的葉岩型沉積岩組成的粘土或通過低級區域變質火山灰細顆粒、 foliated、 均質變質岩。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[形容詞] 位於或適合於 [n] 內建築物內或封閉表面的東西

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj.] situate în interiorul sau potrivit pentru din interiorul unei clădiri [n] interior sau închise suprafata de ceva

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

傢俱,使房間或其他區域準備入住率的工具。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

工作形式的東西 (如通過使草繪或大綱或計畫) 的行為。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

任何的一部分工作是從事或企圖。在體系結構中使用專案是以人民幣計價的建築實現。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

規劃、 組織、 人員編制、 指揮和控制生產的建築過程。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

建築師,目的是告知並寫規範,專業的文本一個正式的組織。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

建築競賽的獲勝者獲取委託,意識到一個建築專案。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

市級政府的行政辦公室

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Engenier 在充電與城市規劃,那就提高運輸,生活,一個城市的住房。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.有關農村地區 2。居住在或耕作或鄉村生活的特徵

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. referitor la zonele rurale 2. care trăiesc în sau care sunt caracteristice pentru agricultura sau pentru viaţa de la ţară

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.位於中或特徵的城市或城市生活。2.有關或有關同一個城市或密集地居住于的區域。

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys