join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Religion TermsAdd a term

Kinh Thủ lăng nghiêm

Religion; Buddhism

Phật giáo sutra đặc biệt phổ biến trong các Chan trường của ...

Xibalba

Religion; General religion

Tên của người Maya, nơi tên ý nghĩa của sợ hãi. Nơi này ...

báng bổ tại pakistan

Religion; Islam

Tại Islamabad, Pakistan (ngày 17 tháng 1 năm 2012) một cô ...

ouroboros

Religion; General religion

Một biểu tượng của một con rắn cong xung quanh trong một ...

Education TermsAdd a term

Khổng tử viện

Education; Colleges & universities

Các Học Viện Khổng Tử Được thành lập năm 2004, các Học ...

Đại học Bách khoa Madrid

Education; Colleges & universities

Đại học Bách khoa Madrid (UPM) được thành lập năm 1970 tại ...

Đại học Salamanca

Education; Colleges & universities

Đại học Salamanca (USAL) được thành lập năm 1134 ở ...

Mundaneum

Education; Knowledge

Một tổ chức Bỉ được tạo ra vào năm 1910 nhằm mục đích đối ...

Sports TermsAdd a term

Dịch vụ đường dài

Sports; Badminton

Đây là dòng trở lại cho khu vực vào đó một phục vụ phải ...

giữa tòa án

Sports; Badminton

Thứ ba giữa của tòa án, mà là giữa đường trở lại biên giới ...

công thức một

Sports; Auto racing

Công thức một, cũng được gọi là F1 hoặc công thức 1 được ...

balconing

Sports; Diving

Một hộp chơi bởi chủ yếu là say rượu khách du lịch để nhảy ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

iPhone 6 Features

Chuyên mục: Technology   2 9 Terms

The Borgias

Chuyên mục: History   2 5 Terms

Top places to visit before you die

Chuyên mục: General   1 11 Terms

Tran0823's Terms

Cam thứ tư

Entertainment; Movies

Orange thứ tư ' s là một cung cấp quảng cáo từ điện thoại ...

Đường cơ sở nghiên cứu

Health care; Medical; Medicine

Nghiên cứu cơ sở là một dự án Google X nhằm mục đích thu ...

Thực hiện trong không gian

Manufacturing; 3d printing

Thành lập năm 2010 với mục đích của việc sử dụng 3D in ấn ...