ホーム > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

カテゴリ

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

私の用語
Collected Terms

、タイトルの証拠を提供する取引を促進し、政府機関や部門によって通常編集、違法な廃棄を防止するために土地の所有権、占有権またはその他の権利に関する記録。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Un document în care sunte specificate posesia, proprietatea sau alte drepturi asupra pământului și care furnizează dovada titlului, facilitează tranzacții și previne cedarea ilicită a bunului, publicate de obicei de agenții guvernamentale.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

1。 (通常複数形)の家具や設備2。作成または適切ななってきて、状況に合わせる

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Sistem tehnic obținut din montarea unor piese, mecanisme.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

屋根、足場と外側の全天候肌を作るに特ビルダー、などほとんどの国内の建築に見られる。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

建築、デザイン、都市計画やランドスケープアーキテクチャにおける事業活動の賞を得るために探して別の入札者からの競合する提案を生成するための特別な手順。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Căutare, cerință; cantitate de bunuri și de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Raportul dintre necesitatea de cumpărare și cantitatea de mărfuri aduse pe piață.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

いくつかの賞、名誉、または利点のためのコンテスト。建築業界でのアーキテクチャの競争は、コンセプチュアルな作品や建物を作るための賞金を得るために建築家との間のコンテストです。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Întrecere, rivalitate într-un domeniu de activitate. Rivalitate comercială, luptă dusă cu mijloace economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

木材は、木の製品であり、そしてそのような板、厚板と同様の材料などの切断や木材と木材に押されたときに、建設の目的で使用される時々他の繊維質の植物、。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

行政や他の目的のためにオフマーク地域

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

大工(ビルダー)は大工仕事を行う熟練した職人です。カーペンターズは、建設インストールおよび建物、家具、および他のオブジェクトを維持するために木材で動作します。仕事は肉体労働と仕事の屋外を伴うことがあります。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

コンクリートは骨材とセメントなどの結合剤の組み合わせからなる複合建築材料です。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

アーキテクチャの一連のサービスを提供する商業組織。それはいくつかの建築家を収集oftens。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

鋼は鉄と炭素ほとんどが構成されて合金です。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

建築業界での特殊技能を持つ労働者。ビルダーは、石工、電気技師、配管工、ペインター、大工...することができます

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

アーキテクチャの一連のサービスを提供する商業組織。それはいくつかの建築家を収集oftens。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

鋼は鉄と炭素のほとんどが構成される合金です。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

構造は、屋根、床または壁を支える。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

製品やサービスを提供するために必要なエネルギー量を削減する努力の目標:エネルギー効率の高い窓、しっかりと密封されてドア、壁や屋根の付加断熱、換気、地下を含めてローカル環境に優しい材料を終了する、タイトな建物の設計、スラブ、及び基礎は、熱損失を減らすことができます。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

新鮮な空気を供給し、閉空間の周囲に、汚れた空気を取り除くことの行為。新鮮な空気を提供する建物内の機械的なシステム。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

恒久的に建設、およびその部品の配置の結果として、地球の表面またはその軌道内に固定されるラージオブジェクト。そこに建物やnonbuilding構造である、と人工または動物メイドできます。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

1。更新と2を復元することによって改善する行為。かつての良好な状態に復元された状態。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

建具、製造および付属品のインストール建物の木材やアルミニウムなどの材料との仕事。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Activitatea de tamplarie, fabricarea şi instalarea de armături în clădiri cu materiale din lemn şi aluminiu.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

建築材料は、建物及び構築物を作成するには、建設業界で使用されています。彼らは自然なことができます:木材、石灰、麻、セルロース、羊毛、合成:スチール、石膏、セラミック、ガラス、プラスチック、コンクリート。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

石、レンガ、コンクリートで動作する職人。石積みは、一般的に壁やモニュメントを維持することによって、建物の壁に使用される

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

減少させるかまたは音や熱や電気の伝送を防止する材料とそれを囲むことによって何を保護するための行為。この目的のために本物質。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

ドアをサポートしていますフレームまたはウィンドウ(ウィンドウ枠)。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

機能か使用に設計されているか、または順応されます。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

、最初に見ているか一般的に建物の側面を建物の側面。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

これは、PASおよびアウト、リークを防ぐために水を許可されていません。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

[可変]:に位置する、または、屋外に適した、または建物外#[n]は[n]の:何かの外にされている領域

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

[adj.]: situată în sau potrivite pentru aer liber sau în afara de o clădire # [n] [n]: regiunea care este ceva

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

建物に加え、既存の、元の建物に追加されている建物(1室以上)の一部です。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

これは、建物、環境や存在する風景の当該され、現在存在していると建築家に対処する必要があることを確認します。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

コー​​ティングは、通常、基板と呼ばれる、オブジェクトの表面に適用されるカバーです。多くの場合、コーティングは、外観、接着性、ウェット能力、耐腐食性、耐摩耗性、耐スクラッチ性などの基板の表面特性を改善するために適用されます。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

De acoperire este o acoperire care se aplică la suprafaţa unui obiect, de obicei, menţionată ca substrat. În multe cazuri acoperiri sunt aplicate pentru a îmbunătăţi proprietăţile suprafeţei de substrat, cum ar fi aspectul, aderenţă, capacitatea de umed, rezistenta la coroziune, rezistența la uzură şi rezistenţă zero.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

照明は、いくつかの審美的あるいは実用的な効果を達成するために光を意図的にアプリケーションです。照明はランプや夏時間からのインテリアの自然な照明などの両方の人工光源の使用が含まれています。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

多くの家庭用および工業用建物のスラブ、基礎の上にサポートされているか、直接サブ土の上では、建物の一階を構築するために使用される

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

În multe clădiri interne şi industriale o lespede, sprijinit pe fundatii sau direct pe sol sub, este folosit pentru a construi la primul etaj al unei clădiri

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

サイディングは、カバーや水を流すのに、天候の影響から保護する意味家のクラッド外周です。サイディングを使用して建物で、それは、構造体の審美的な美しさに重要な要素として作用することが直接のプロパティの値に影響を与えます。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Siding este exterior sau schelete de casă menit să verse apa şi proteja de efectele vremii. Pe o clădire care utilizează siding, poate acţiona ca un element-cheie în frumuseţea estetice ale structurii şi influenţa în mod direct valoarea de proprietate.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

スレートは、低悪性度の広域変成作用を介して粘土や火山灰から成る元の頁岩型堆積岩に由来する粒度の細かい葉状、均一な変成岩です。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

内に位置し、建物が[n]の中に適して[可変]は、何かの内部や同封の表面を

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

[adj.] situate în interiorul sau potrivit pentru din interiorul unei clădiri [n] interior sau închise suprafata de ceva

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

家具、部屋やその他の領域を占有できる状態にinstrumentalities。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

何かの形を(のようなスケッチやアウトラインや計画を行うことで)ワークアウトの行為。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

実施または試行された作品のどの部分。建築プロジェクトでは建物の実現を命名するために使用されます。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

計画のプロセス、組織、人員配置、建物の生産を指示し、制御する。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

目的は、通知することと職業を支配する文章を書くのが建築家の正式な組織、。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

アーキテクチャの競争の勝者は、建築プロジェクトを実現するために委託される。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

市政府の行政事務所

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

トランスポートのアップグレードをしている都市計画、生活、都市の住宅と担当engenier。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

1。農村部2に関連する。に住んでいるか、農業や田舎暮らしの特徴

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

1. referitor la zonele rurale 2. care trăiesc în sau care sunt caracteristice pentru agricultura sau pentru viaţa de la ţară

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

で1.Locatedまたは都市や都市生活の特徴。に2.Relatingまたは都市や人口密集地に関心。

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; カテゴリー: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

投稿  
Other Blossarys