Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

4 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Prosessen med planlegging, organisering, bemanning, regi og kontrollere produksjonen av en bygning.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O processo de planejar, organizar contratar mão-de-obra, dirigir e controlar a produção de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

En engenier i kostnad med byens planlegging, som er oppgraderer transporter, livet, bolig på en by.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Engenheiro responsável pelo o planejamento da cidade, ou seja, pela melhoria de transportes, vida e habitação de uma cidade.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. knyttet til landsbygda 2. levende i eller karakteristisk for landbruk eller landet liv

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relativo às zonas rurais 2. que vive ou é característico da agricultura ou da vida no campo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Den administrative kontorer av en kommunale virksomheter

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Os escritórios administrativos de um governo municipal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kommersiell organisasjon som gir et sett med tjenester i arkitekturen. Den oftens samler flere arkitekter.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Stål er en legering som hovedsaklig består av jern og karbon.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O aço é uma liga que consiste principalmente de ferro e carbono.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Utformet for eller tilpasset for en funksjon eller bruk.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Projetado ou adaptado para uma função ou uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ved siden av en bygning som er sett først, eller Generelt en side av en bygning.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O lado de um edifício que é visto primeiro, ou geralmente um lado de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Møbler, organer som gjør et rom eller andre område klar for bruk.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mobiliário, os instrumentos que fazem uma sala ou outra área pronta para ser ocupada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

En bygningen tillegg er en del av en bygning (ett rom eller mer) som er lagt til den eksisterende og originale bygningen.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um anexo de construção é uma parte de um edifício (um quarto ou mais) que tenha sido adicionado ao edifício existente e original.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Belysning er bevisst bruk av lys for å oppnå noen estetiske eller praktisk effekt. Belysning inkluderer bruk av begge kunstige lyskilder for eksempel lamper og naturlig belysning av interiør fra dagslys.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A iluminação é a aplicação deliberada de luz para conseguir algum efeito estético ou prático. Iluminação inclui o uso de ambas as fontes artificiais de luz, como lâmpadas, e iluminação natural de interiores com a luz do dia.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] ligger innenfor eller egnet for innenfor en bygning [n] indre eller omsluttet overflaten av noe

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro ou adequados para a parte interna de um edifício [n] a superfície do interior ou de algo fechado

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

En snekker (builder) er en dyktig craftsperson som utfører snekker. Snekkere arbeid med tømmer å konstruere, installere og vedlikeholde bygninger, møbler og andre objekter. Arbeidet kan innebære manuell arbeidskraft og arbeide utendørs.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um carpinteiro (construtor) é um artesão habilidoso que executa carpintaria. Carpinteiros trabalham com madeira para construir, instalar e manter edifícios, móveis e outros objetos. O trabalho pode envolver trabalho manual e trabalho ao ar livre.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

En konkurranse for noen premie, ære eller fordel. i byggebransjen en arkitektur konkurransen er en konkurranse mellom arkitekter for å få en pris for konseptuelt arbeid eller en ordre for å gjøre en bygning.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um concurso para algum prêmio, honra ou vantagem. Na indústria da construção uma competição de arquitetura é um concurso entre arquitetos para obter um prêmio por um trabalho conceitual ou uma ordem para fazer um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Betong er sammensatt byggemateriale laget av kombinasjonen av aggregerte eller en dokumentordner for eksempel sement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Concreto é um material de construção composto feito a partir da combinação de agregados e um ligante como cimento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

En arbeidstaker som har spesialkompetanse innen byggebransjen. En byggmester kan være mas, elektriker, rørlegger, Kopier, tømrer...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um trabalhador que tenha habilidades especiais na indústria da construção. Um construtor pode ser pedreiro, eletricista, encanador, pintor, carpinteiro...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kommersiell organisasjon som gir et sett med tjenester i arkitekturen. Den oftens samler flere arkitekter.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Poster  
Other Blossarys