Home > Όροι > Greek (EL) > λογιστικές αρχές

λογιστικές αρχές

Βασικοί κανόνες λογιστικής που είναι (ή πρέπει να είναι) που ακολουθούνται για την προετοιμασία όλων των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων. Οι τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες είναι (1) τα δεδουλευμένα με την έννοια: τα έσοδα και τα έξοδα λάβει υπόψη του όταν συμβαίνουν και όχι όταν τα μετρητά εισπράττονται ή καταβάλλονται? (2) η έννοια Συνοχή: όταν η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει μια λογιστική μέθοδο, θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο, εκτός από ένα βάσιμο λόγο να γίνει αλλιώς. Οποιαδήποτε αλλαγή της λογιστικής μεθόδου πρέπει να γνωστοποιείται? (3) συνεχιζόμενη δραστηριότητα: υποτίθεται ότι η οντότητα των επιχειρήσεων για τα οποία η εκπονούνται είναι φερέγγυα και βιώσιμη, και θα συνεχίσει να είναι στην επιχείρηση στο άμεσο μέλλον? (4) Σύνεση με την έννοια: τα έσοδα και τα κέρδη περιλαμβάνονται στον ισολογισμό μόνο όταν πραγματοποιούνται (ή υπάρχει εύλογη «βεβαιότητα» της πραγμάτωσής τους), αλλά οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται όταν υπάρχει εύλογη «δυνατότητα» να υποστεί τους. Επίσης ονομάζεται έννοια της διατήρησης. Άλλες έννοιες περιλαμβάνουν (5) Λογιστική εξίσωση: Το σύνολο του ενεργητικού της περιουσίας συνολικών υποχρεώσεων καθώς και των ιδιοκτητών των ιδίων κεφαλαίων ίση? (6) Λογιστική περίοδος: οικονομικά στοιχεία που αφορούν μόνο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να εξεταστούν κατά τη σύνταξη των λογαριασμών για την περίοδο? (7) Βάσει Κόστος: αξία ενεργητικού που καταγράφεται στα λογιστικά βιβλία πρέπει να είναι το πραγματικό κόστος που καταβάλλεται, και όχι την τρέχουσα αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου? (8) Περιουσιακά στοιχεία : τα λογιστικά στοιχεία αντανακλούν τις οικονομικές δραστηριότητες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού, και όχι των ιδιοκτητών ή των υπαλλήλων της? (9) Πλήρης αποκάλυψη: Οι οικονομικές καταστάσεις και οι σημειώσεις τους (υποσημειώσεις) πρέπει να περιέχουν όλα τα σχετικά στοιχεία? (10) χαμηλότερο του κόστους ή της αξίας της αγοράς: Τα αποθέματα αποτιμώνται είτε στο κόστος ή την τιμή αγοράς (όποιο είναι χαμηλότερο) ώστε να αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις της απαξίωσης του? (11) Συντήρηση του κεφαλαίου: το κέρδος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αφού το κεφάλαιο της εταιρείας έχει αποκατασταθεί στο αρχικό του επίπεδο, ή διατηρείται σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο? (12) που ταιριάζουν: οι συναλλαγές που επηρεάζουν τόσο τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να αναγνωρίζονται στην ίδια λογιστική περίοδο? (13) Η σημαντικότητα: σχετικά μικρά γεγονότα μπορεί να αγνοηθούν, αλλά τα μεγάλα α πρέπει να κοινοποιηθούν πλήρως? (14) Η μέτρηση σε χρήματα: τα λογιστικά βιβλία είναι διαδικασία μόνο για εκείνες τις δραστηριότητες που μπορούν να εκφραστούν σε νομισματικούς όρους (με κάποιες εξαιρέσεις, όπως στην κοστολόγησης)? (15) Νομισματική μέτρησης: μόνο οι δραστηριότητες είναι μετρήσιμες από την άποψη των χρημάτων θα πρέπει να καταγράφονται? (16) Αντικειμενικότητα: οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να βασίζονται μόνο σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά, που περιλαμβάνουν μια διαδρομή ελέγχου? (17) Πραγματοποίηση: οποιαδήποτε μεταβολή στην αγοραία αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης δεν αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία μέχρι το περιουσιακό στοιχείο να πωληθεί ή η υποχρέωση θα εξοφληθεί (απορρίπτονται)? (18) Μονάδα μέτρησης: οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να καταγράφονται με μια κοινή μονάδα μέτρησης (δολάριο, στερλίνα, γεν, κλπ). Επίσης ονομάζονται λογιστικές συμβάσεις, η λογιστική και αξιώματα, ή λογιστικών αρχών.

0
 • Μέρος του λόγου: noun
 • Συνώνυμο(α):
 • Blossary:
 • Κλάδος/Τομέας: Λογιστική
 • Category: Auditing
 • Company:
 • Προϊόν:
 • Ακρώνυμο-συντόμευση:
Προσθήκη στο Γλωσσάρι μου

Τι θέλετε να πείτε;

Πρέπει να συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε σε συζητήσεις.

Ορολογία Ειδήσεων

Billy Morgan

Σπορ; Πατινάζ σε χιόνι

Βρετανική snowboarder Billy Morgan είχε προσγειωθεί πρώτα το 1800 σε τετράκλινα φελλού του αθλήματος. Ο αναβάτης, ο οποίος εκπροσώπησε τη μεγάλη Βρετανία στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι, ήταν στο Livigno, στην Ιταλία, όταν πέτυχε τον ελιγμό. Περιλαμβάνει κτύπημα τέσσερις φορές, ενώ το σώμα περιστρέφεται επίσης με πέντε πλήρεις συναλλαγές ...

Marzieh Afkham

Δελτίο Ειδήσεων &λήψη; Νέα

Marzieh Afkham, ο οποίος είναι το πρώτο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, θα κατευθυνθείτε σε μια αποστολή στην Ανατολική Ασία, το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε. Δεν είναι σαφές ποια χώρα αυτή θα καταχωρούνται όπως ο διορισμός της δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Afkham θα είναι μόνο η δεύτερη γυναίκα Πρέσβυς είχε το ...

Εβδομαδιαίο πακέτο

Γλώσσα; Υπηρεσίες ONLINE; Αργκό; Ιντερνετ

Εβδομαδιαίο πακέτο ή "Paquete Semanal" όπως είναι γνωστό στην Κούβα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από Κουβανοί για να περιγράψει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από το internet, έξω από την Κούβα και να αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους για να μεταφερθούν στην Κούβα. Εβδομαδιαία πακέτα στη συνέχεια πωλούνται σε Cuban χωρίς πρόσβαση Διαδικτύου, επιτρέποντας ...

Ασιατική Τράπεζα επενδύσεων υποδομής (AIIB)

Τραπεζική; Επενδύσεις σε Τράπεζες

Η ασιατική τράπεζα επενδύσεων υποδομής (AIIB) είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θεσπίσθηκαν την ανάγκη στην Ασία για την ανάπτυξη των υποδομών. Σύμφωνα με την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, Ασία ανάγκες 800 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για τους δρόμους, λιμάνια, σταθμούς ή άλλα έργα υποδομής πριν από το 2020. Είχε αρχικά προταθεί από ...

Σπαρτιάτης

Υπηρεσίες ONLINE; Ιντερνετ

Spartan είναι η κωδική ονομασία που δίνεται στο νέο πρόγραμμα περιήγησης του Microsoft Windows 10 που θα αντικαταστήσει το Microsoft Windows Internet Explorer. Το νέο πρόγραμμα περιήγησης θα κατασκευαστούν από το έδαφος και να αγνοήσει κάθε κώδικα από την πλατφόρμα του IE. Έχει μια νέα μηχανή απόδοσης που χτίζεται για να είναι συμβατό με το πώς ...

Featured Terms

Golgotha
 • 0

  Όροι

 • 0

  Γλωσσάρια

 • 0

  Οπαδοί

Κλάδος/Τομέας: Κατασκευή Αυτοκινήτων Category: Automobile

ηλεκτρικών μηχανών-ροδών

Επίσης, που ονομάζεται τροχός του κινητήρα, τον ηλεκτροκινητήρα στον τροχό είναι μια ηλεκτρική μηχανή που ενσωματώνεται στην πλήμνη του τροχού και ...

Συμβάλλων

Διακεκριμένα γλωσσάρια

25 Apps That Will Save You Lots of Money

Κατηγορία: Τεχνολογία   1 25 Όροι

Types of Steels

Κατηγορία: Μηχανική   3 20 Όροι