Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

47 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Които не позволяват на водата да па в и извън, които предотвратяват течове.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

От страна на сграда, която се вижда на първо място, или по принцип страна на сградата.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Разработени или адаптирани към функция или употреба.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

рамката, която поддържа врата или прозорец (рамката на прозореца).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Един майстор, който работи с камък, Тухла, бетон. Зидария е често използван за стените на сгради, подпорни стени и паметници

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Строителни материали се използват в строителния бранш за създаване на сгради и съоръжения. Те могат да бъдат физически: дърво, лайм, коноп, целулоза, вълна и синтетичен: стомана, мазилка, керамика, стъкло, пластмаса, бетон.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Актът на предоставяне на свеж въздух и да се отървем от мръсен въздух, около затворено пространство. Механична система в една сграда, която осигурява свеж въздух.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1 Акт за подобряване чрез подновяване и възстановяване на 2. Състоянието на възстановена до бившия си добро състояние.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Търговска организация, която предоставя набор от услуги в областта на архитектурата. Го oftens събира няколко архитекти.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Стомана е сплав, която се състои предимно от желязо и въглерод.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Дървения материал е продукт получаван от дървета и понякога други влакнести растения, който се използва за строителни цели, след като бъде нарязан или пресован под формата на трупи, греди, дъски и други подобни материали.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Конкурс за някаква награда, отличие или привилегия. В сферата на строителството, архитектурен конкурс е такъв между архитекти, които се състезават за награда за архитектурен проект или за поръчка за строителството на сграда.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Бетонът е съставен материал, който се произвежда от комбинацията на запълнител и на спойка като бетон.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys