Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Kategória:

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

Kifejezéseim
Collected Terms

Kereskedelmi szervezet, amely szolgáltatások architektúra. Ez méretnagyobbodást gyűjt több építészek.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Organizzazione commerciale che fornisce un insieme di servizi in architettura. E spesso raccoglie diversi architetti.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Feltárás a föld, mint mérnöki építési, amely áll a föld eltávolítása egy lejtős hely annak érdekében, hogy egy sima és vízszintes talaj.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Scavo di terra, come nella costruzione di ingegneria, che consiste nella rimozione di terra da un posto inclinato per fare un terreno piano ed orizzontale.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Acél egy ötvözet, amely áll, főleg a vas és a szén-dioxid-.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Lìacciaio è una lega che consiste principalmente di ferro e carbonio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Pala egy minden részletre kiterjedő, foliated, homogén metamorf kőzet származik egy eredeti pala-típusú üledékes kőzet agyag vagy vulkáni hamu, gyenge minőségű regionális metamorfózis át.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

L'ardesia è roccia metamorfica omogenea a grana fine, lamellare, derivata da rocce sedimentarie composte da argilla o cenere vulcanica originale di scisto-tipo di roccia sedimentaria attraverso un metamorfismo regionale di bassa profondità.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A deszka homlokzatburkolat a külső (védő)burkolata a háznak, feladata a csapadék levezetése és az időjárási hatásokkal szembeni védelem. A deszka homlokzatburkolattal épített házakon ez a burkolat a szerkezet esztétikai szépségében is szerepet játszhat, és állapota közvetlenül is befolyásolhatja az ingatlan értékét.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

E' il rivestimento esterno o il rivestimento di una casa progettata per far scivolare l'acqua e proteggere dagli effetti del tempo. Su un edificio che utilizza rivestimenti, può agire come un elemento chiave per la bellezza estetica della struttura e influenzare direttamente il valore della proprietà.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Használt áruk figyelembe venni, hogy a minimális vagy nem károsítja a környezetet.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Usato con riferimento a prodotti che si considerano non dannosi per l'ambiente o che abbiano un impatto minimo.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Olyan épületet, környezetet vagy tájat jellemez, mely meglévő adottság, jelenleg létezik és az építésznek számításba kell vennie.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Si dice di un edificio, un ambiente o un paesaggio che esiste, è attualmente presente e che l'architetto deve tenere in considerazione.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Amely nem teszi lehetővé víz pas, amely megakadályozza a szivárgást.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Che non permette all'acqua di entrare o uscire, che impedisce perdite.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Terveztek vagy alakítottak át, egy függvény vagy használata.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Progettato o adattato ad una funzione o uso.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

a keret, amely támogatja egy ajtó, vagy ablak (ablakkeret).

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Il telaio che sostiene una porta o una finestra (serramenti).

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy mester, aki dolgozik, kő, tégla, beton. Kőműves általánosan használt a falak, támfalak, épületek, műemlékek

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un artigiano che lavora con pietra, mattoni, cemento. Massoneria è comunemente usata per le pareti di edifici, muri e monumenti

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. bútorelemek és felszerelések (pl. elektromos aljzatok és kapcsolók) 2. megfelelővé alakít, hozzáigazít a körülményekhez

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. (solitamente plurali) arredi e attrezzature 2. fare o diventare adatto; adeguamento alle circostanze

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy építő szakosodott tetők, lábazatok és időjárásálló külső héjon, így a legtöbb hazai építészet található.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un costruttore specializzato nella realizzazione di coperture, basamenti e pelle esterna resistente alle intemperie, come trovato su architettura più domestica.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy formális szervezet építészek, amelynek célja tájékoztatni, és a szövegek, amelyek szabályozzák a szakma írni.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un'organizzazione formale di architetti, il cui obiettivo è di informare e scrivere testi che disciplinano la professione.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A folyamat tervezése, szervezése, személyzettel, irányítása és ellenőrzése az épület.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Il processo di pianificazione, organizzazione, personale, dirigendo e controllando la produzione di un edificio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

különleges eljárás létrehozása versenytárs kínál különböző ajánlattevők látszó-hoz megkap egy díjat az üzleti tevékenység építészet, tervezés, várostervezési és Tájépítészeti.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

procedura speciale per la generazione di offerte concorrenti da diversi offerenti, cercando di ottenere un premio di attività commerciali in architettura, design, urbanistica o architettura del paesaggio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Kereskedelmi szervezet, amely szolgáltatások architektúra. Ez méretnagyobbodást gyűjt több építészek.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Organisayione commerziale que fornisce un set di servizii di architettura. Spesso colleziona diversi architteti.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy struktúra támogatja a tető, a padozattal vagy a falakkal.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Struttura che regge un tetto, un pavimento o delle pareti.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A lakó és ipari épületekben a lemezalap közvetlenül a altalajra, a vasbeton aljzat alaptestekre fekszik fel, és így képezi egy épület (földszinti) padlószerkezetét.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

In molti edifici civili e industriali una lastra, appoggiata sulle fondazioni o direttamente sul terreno sub, viene utilizzata per costruire il piano terra di un edificio

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A hozzáépítés az épületnek egy olyan (egy vagy több helyiségből álló) része, mellyel a meglévő és eredeti épületet egészítették ki.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un'aggiunta di edificio è parte di un edificio (una stanza o più) che è stato aggiunto esistenti e costruzione originale.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy épület, amely először látható az oldalon, vagy általában egy oldalán egy épület.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Il lato di un edificio che si è visto prima, o, in generale, un lato di un edificio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A törvény védelme érdekében, valamit a környező anyagot, mely csökkenti vagy meggátolja a hang- vagy hő- vagy villamos energia átviteli. Az anyag e célra.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

L'atto di proteggere qualcosa che lo circonda con materiale che riduce o impedisce la trasmissione del suono o calore o elettricità. Il materiale per questo scopo.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Építőanyagok épületek és szerkezetek létrehozása használják az építőiparban. Ezek lehetnek természetes: fa, lime, kender, cellulóz, gyapjú és szintetikus: acél, gipsz, kerámia, üveg, műanyag, konkrét.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Materiali da costruzione sono utilizzati nell'industria edilizia per creare edifici e strutture. Possono essere naturali: legno, calce, canapa, cellulosa, lana e sintetici: acciaio, gesso, ceramica, vetro, plastica, cemento.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A munka az asztalos, a gyártás és a szerelvények anyagok, mint a fa és alumínium épületek szerelése.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Il lavoro del falegname, la fabbricazione e l'installazione dei raccordi in edifici con materiali quali legno e alluminio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A törvény kidolgozása valami formájában (mint azáltal, hogy a Vázlat vagy a Vázlat vagy a terv).

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

L'atto di lavorare fuori forma di qualcosa (come facendo uno schizzo o contorno o piano).

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

(1) a törvény javításának megújításáról és visszaállításával 2. Az állam vissza egykori jó állapotban.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. L'atto di migliorare rinnovando e ripristino 2. Lo stato di essendo restaurato al suo ex buone condizioni.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A nagy objektumok állandó jelleggel a Föld felszínén vagy a pályáján, építőipar, és a megállapodás részét. Lehet épületek és nonbuilding szerkezetek, és a mesterséges, vagy a állat készült.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Qualsiasi oggetto di grandi dimensioni permanentemente fissata alla superficie della terra o nella sua orbita, a seguito della costruzione e la disposizione delle sue parti. Ci possono essere edifici e strutture nonbuilding e dall'uomo o animale-fatto.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Világítás a szándékos alkalmazás-fény-néhány esztétikai vagy gyakorlati hatás eléréséhez. Világítás magában foglalja a használata mindkét mesterséges fényforrások, mint a lámpák, és természetes megvilágítás, a belső terek a nappal.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

L'illuminazione è l'applicazione deliberata di luce per ottenere qualche effetto estetico o pratico. Illuminazione include l'uso di due fonti di luce artificiale come lampade e illuminazione naturale d'interni dalla luce del giorno.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

[beállítás]: található, vagy a szabadban, vagy nem egy épület # [n] [n]: a régió, amely kívül valami

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

[adj]: situato in o adatte all'aperto o all'esterno di un edificio # [n] [n]: la regione che è di fuori di qualcosa

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. a vidéki térségek 2 kapcsolatos. élő vagy jellemző a mezőgazdaság vagy vidéki élet

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1.relativo alle are rurali.2 caratteristisco della vita di fattoria e di campagna.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy gépkezelő a felelős, a várostervezés, a korszerűsítés szállítja, az élet, hogy a város lakások.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un ingegnere-architetto caricato di plantificayione urbana, cioe dello sviluppo dei transporti, della vita e degli alloggi di una citta

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A közigazgatási hivatalok egy önkormányzat

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Gli uffici administrativi el governo di una municipalita

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Asztalos (builder) egy szakképzett craftsperson, aki Asztalos. Asztalos fűrészáru, telepíteni és fenntartani, épületek, bútorok és egyéb tárgyak dolgozni. A munka magában foglalja a kézi munka, és munka közben a szabadban.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Falegname (generatore) è un craftsperson qualificati che esegue la carpenteria. Falegnami lavorano con legname per costruire, installare e mantenere, edifici, mobili e altri oggetti. Il lavoro può comportare il lavoro manuale e lavoro all'aperto.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A fa az a termék, a fák, és néha egyéb rostos növények, mikor vágott vagy préselt fa- és faipari, táblák, deszkák és hasonló anyagok építési célra használja.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Il legno è un prodotto di alberi e a volte altre piante fibrose, utilizzati per scopi di costruzione quando tagliate o pressato in legname e legname, come tavole, tavole e materiali simili.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A verseny néhány díjat, a becsület vagy a előny. Az építőiparban építészeti pályázat egy verseny között építészek megszerezni a díj az elméleti munka vagy a rendelés, hogy egy épület.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un concorso per qualche premio, onore o vantaggio. Nell'edilizia, un concorso di architettura è una gara tra architetti per ottenere un premio per il lavoro concettuale o un ordine di fare un edificio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Beton az épület készült összesített és például a cement kötőanyag kombinációja összetett.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Calcestruzzo è un composito materiale composto dalla combinazione di inerti e leganti quali cemento da costruzione.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Az munkavállaló, aki különleges tudással bír az építőiparban. Egy építő lehet mason, vízvezeték-szerelő, villanyszerelő, festő, Asztalos...

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un lavoratore che ha abilità speciali nell'edilizia. Un generatore può essere muratore, elettricista, idraulico, pittore, falegname...

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A törvény, hogy friss levegőt, és megszabadulni a rossz levegő, ezen a környéken: egy zárt térben. Egy mechanikai rendszer egy épületben, amely biztosítja a friss levegőt.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

L'atto di fornitura di aria fresca e sbarazzarsi di aria fallo, intorno ad uno spazio chiuso. Un sistema meccanico in un edificio che fornisce aria fresca.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A cél az erőfeszítéseket, hogy csökkentsék az energia szükséges, hogy a termékek és szolgáltatások mennyisége: helyi végén környezetbarát anyagból, szűk épület tervezése, beleértve az energiahatékony windows, jól lezárt ajtók, falak és a tető, a szellőzés, a pincében tábla és a alapítványok kiegészítő hőszigetelés csökkenthető a hőveszteség.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

L'obiettivo degli sforzi per ridurre la quantità di energia necessaria per fornire prodotti e servizi: materiale ecologico locale fine, stretto edificio design, tra cui windows efficienti, porte ben sigillati, ulteriore isolamento termico di pareti e tetto, ventilazione, lastre di seminterrato e fondazioni possono ridurre la perdita di calore.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Acél egy ötvözet, amely áll, főleg a vas és a szén-dioxid-.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

L`accaio e un allego formato sopratutto da fero e carbone.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A bevonat a tárgyak, illetve rendszerint maga az anyag felületén alkalmazott bevonó réteg. A bevonatokat sok esetben azért alkalmazzák, hogy javítsák az anyag felületi tulajdonságait, például az anyag megjelenését, tapadóképességét, nedvesíthetőségét, korrózióval szembeni ellenállását, kopásállóságát és karcállóságát.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Il rivestimento è un rivestimento che viene applicato sulla superficie di un oggetto, solitamente indicato come il substrato. In molti casi i rivestimenti sono applicati per migliorare le proprietà di superficie del substrato, come aspetto, adesione, bagnato-capacità, resistenza alla corrosione, resistenza all'usura e resistenza ai graffi.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

a régió jelölt, közigazgatási vagy más célra

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

una regione delimitata per scopi amministrativi o di altri

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. található itt, vagy a városra, illetve a városi élet jellemző. 2. vagy vonatkozó érintett a város, vagy sűrűn lakott terület.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. Situato in o caratteristico di una città o di vita cittadina. 2. Relazione a o interessati con una città o densamente popolata.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A gépkezelő, aki intézkedik a jellemzői a tájat és a kert szépen. Ő befogadja a táj, a történelem, a terület, a már meglévő épületek, a terület célja szerint.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un engenier che organizza le caratteristiche del paesaggio o giardino gradevolmente. Egli accoglie il paesaggio secondo la storia della zona, gli edifici esistenti, lo scopo della zona.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A nyertes építészeti pályázat felismerni egy építészeti projekt kap megbízást.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Il vincitore di un concorso di architettura ottiene incaricato di realizzare un progetto architettonico.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Minden olyan mű, amely a vállalt, vagy annak kísérlete. Architektúra projekt használatos megnevezni egy épület megvalósítását.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Qualsiasi lavoro è intrapreso o tentata. In architettura il progetto viene utilizzato per denominare la realizzazione di un edificio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Bútorok, valamint, hogy egy szobában, vagy más területen készen áll a fő.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Arredi, strumenti che rendono una stanza o altra area pronto per l'occupazione.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

[melléknév], vagy alkalmas egy épületébe [n] a belső, vagy zárt felszínen valami

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

[adj] situato all'interno o adatto all'interno di un edificio [n] interna o racchiuso tra superficie di qualcosa

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Közzé tesz  
Other Blossarys