Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Kategória:

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

Kifejezéseim
Collected Terms

A cél az erőfeszítéseket, hogy csökkentsék az energia szükséges, hogy a termékek és szolgáltatások mennyisége: helyi végén környezetbarát anyagból, szűk épület tervezése, beleértve az energiahatékony windows, jól lezárt ajtók, falak és a tető, a szellőzés, a pincében tábla és a alapítványok kiegészítő hőszigetelés csökkenthető a hőveszteség.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

El objetivo de los esfuerzos para reducir la cantidad de energía necesaria para proporcionar productos y servicios: extremo local ecológico de materiales, el diseño de edificios apretados, incluyendo la eficiencia energética de ventanas, puertas y sellado, el aislamiento térmico adicional de las paredes y el techo, ventilación, sótano las losas, y las fundaciones pueden reducir la pérdida de calor.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Pala egy minden részletre kiterjedő, foliated, homogén metamorf kőzet származik egy eredeti pala-típusú üledékes kőzet agyag vagy vulkáni hamu, gyenge minőségű regionális metamorfózis át.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Una pizarra es una roca metamórfica, homógena, foliada, de granos finos, derivada de una roca original sedimentada tipo esquisto compuesta de arcilla o polvo volcánico a través de un bajo nivel de metamórfosis regional.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Acél egy ötvözet, amely áll, főleg a vas és a szén-dioxid-.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

acero es una aleación que consiste mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Feltárás a föld, mint mérnöki építési, amely áll a föld eltávolítása egy lejtős hely annak érdekében, hogy egy sima és vízszintes talaj.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Excavación de tierra, como en la construcción de ingeniería, que consiste en extraer tierra de un lugar inclinado para hacer un suelo plano y horizontal.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Amely nem teszi lehetővé víz pas, amely megakadályozza a szivárgást.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Que no permite que entre o salga el agua, que evita las fugas.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A hozzáépítés az épületnek egy olyan (egy vagy több helyiségből álló) része, mellyel a meglévő és eredeti épületet egészítették ki.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Una ampliación es una parte de una edificación (un cuarto o más) que se han agregado a la edificación existente y original.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Olyan épületet, környezetet vagy tájat jellemez, mely meglévő adottság, jelenleg létezik és az építésznek számításba kell vennie.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Se dice de una construcción, un entorno o un paisaje que existe. Está presente en la actualidad y el arquitecto tiene que ocuparse de ello.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A lakó és ipari épületekben a lemezalap közvetlenül a altalajra, a vasbeton aljzat alaptestekre fekszik fel, és így képezi egy épület (földszinti) padlószerkezetét.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

En muchas edificaciones domésticas e industriales se usa una losa apoyada en bases o directamente en el subsuelo para construir la planta baja de una edificación.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A munka az asztalos, a gyártás és a szerelvények anyagok, mint a fa és alumínium épületek szerelése.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Trabajo del carpintero, fabricación e instalación de accesorios en construcciones con materiales como madera y aluminio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy mester, aki dolgozik, kő, tégla, beton. Kőműves általánosan használt a falak, támfalak, épületek, műemlékek

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un artesano que trabaja con piedra, ladrillo, hormigón. La albañilería es comúnmente utilizada para las paredes de edificios, muros contenedores y monumentos.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A törvény védelme érdekében, valamit a környező anyagot, mely csökkenti vagy meggátolja a hang- vagy hő- vagy villamos energia átviteli. Az anyag e célra.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

El acto de proteger algo rodeándolo con un material que reduce o impide la transmisión del sonido o el calor o la electricidad. El material para este propósito.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A bevonat a tárgyak, illetve rendszerint maga az anyag felületén alkalmazott bevonó réteg. A bevonatokat sok esetben azért alkalmazzák, hogy javítsák az anyag felületi tulajdonságait, például az anyag megjelenését, tapadóképességét, nedvesíthetőségét, korrózióval szembeni ellenállását, kopásállóságát és karcállóságát.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

El revestimiento es un recubrimiento que se aplica a la superficie de un objeto, normalmente conocido como el sustrato. En muchos casos, los revestimientos se aplican para mejorar las propiedades de la superficie del sustrato, como la apariencia, la adhesión, la impermeabilidad, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la resistencia a los rayones.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Használt áruk figyelembe venni, hogy a minimális vagy nem károsítja a környezetet.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Se utiliza para referirse a los bienes considerados que causan mínimo daño o no causan daño alguno en el medioambiente.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A folyamat tervezése, szervezése, személyzettel, irányítása és ellenőrzése az épület.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

El proceso de planificación, organización, dotación de personal, dirección y control de la producción de un edificio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. bútorelemek és felszerelések (pl. elektromos aljzatok és kapcsolók) 2. megfelelővé alakít, hozzáigazít a körülményekhez

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. (Generalmente en plural) mobiliario y equipos 2. Que es o resulta adecuado; que se adapta a las circunstancias.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

különleges eljárás létrehozása versenytárs kínál különböző ajánlattevők látszó-hoz megkap egy díjat az üzleti tevékenység építészet, tervezés, várostervezési és Tájépítészeti.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Procedimiento especial para la generación de ofertas competitivas de diversos oferentes que aspiran a ganar la licitación de una actividad empresarial relacionada con la arquitectura, el diseño, el urbanismo o el paisaje.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy formális szervezet építészek, amelynek célja tájékoztatni, és a szövegek, amelyek szabályozzák a szakma írni.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Una organización formal de los arquitectos, cuyo objetivo es informar y escribir textos que rigen la profesión.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A nyertes építészeti pályázat felismerni egy építészeti projekt kap megbízást.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

El ganador de un concurso de arquitectura obtiene el cargo de realizar un proyecto arquitectónico.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A gépkezelő, aki intézkedik a jellemzői a tájat és a kert szépen. Ő befogadja a táj, a történelem, a terület, a már meglévő épületek, a terület célja szerint.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un ingeniero que organiza los elementos del paisaje o jardín de forma atractiva. Se acomoda el paisaje de acuerdo con la historia de la zona, los edificios existentes, con el fin de la zona.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A közigazgatási hivatalok egy önkormányzat

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

The administrative offices of a municipal government

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A rekord tulajdonjogát, birtokában vagy egyéb jogokat, a föld cím igazolása, megkönnyítse a tranzakciók és a jogellenes ártalmatlanítását, általában szerkesztette a kormányzati hivatal vagy osztály megakadályozására vonatkozó.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Expediente con respecto a los derechos de propiedad, posesión o de otro tipo en la tierra para proporcionar evidencia de título, facilitar las transacciones y evitar la eliminación ilegal, por lo general editado por un organismo o departamento gubernamental.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

a keret, amely támogatja egy ajtó, vagy ablak (ablakkeret).

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

el marco que sujeta a la puerta o a la ventana (marco de ventana).

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy épület, amely először látható az oldalon, vagy általában egy oldalán egy épület.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

La parte de un edificio que se ve de primero, o generalmente un lado del edificio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Építőanyagok épületek és szerkezetek létrehozása használják az építőiparban. Ezek lehetnek természetes: fa, lime, kender, cellulóz, gyapjú és szintetikus: acél, gipsz, kerámia, üveg, műanyag, konkrét.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Materiales de construcción utilizados en la industria de la construcción para crear edificios y estructuras. Pueden ser naturales: madera, cal, cáñamo, celulosa, lana y sintéticos: acero, yeso, cerámica, vidrio, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A törvény kidolgozása valami formájában (mint azáltal, hogy a Vázlat vagy a Vázlat vagy a terv).

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

La acción de trabajar la forma de algo (como por hacer un esquema, marcación o plano).

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Minden olyan mű, amely a vállalt, vagy annak kísérlete. Architektúra projekt használatos megnevezni egy épület megvalósítását.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Cualquier pieza de trabajo que es llevada a cabo o intentada. En la arquitectura, un proyecto es usado para denominar la realización de un edificio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

(1) a törvény javításának megújításáról és visszaállításával 2. Az állam vissza egykori jó állapotban.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. La acción de mejorar al renovar y restaurar. 2. El estado de ser restaurado a su mejor condición.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Terveztek vagy alakítottak át, egy függvény vagy használata.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

[beállítás]: található, vagy a szabadban, vagy nem egy épület # [n] [n]: a régió, amely kívül valami

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

[Adj]: Situado en o adecuadas para el aire libre o en el exterior de un edificio # [n] [n]: la región que se encuentra fuera de algo

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Kereskedelmi szervezet, amely szolgáltatások architektúra. Ez méretnagyobbodást gyűjt több építészek.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios en arquitectura. Muchas veces recopila varias arquitecturas.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Acél egy ötvözet, amely áll, főleg a vas és a szén-dioxid-.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Acero es una aleación que consite mayormente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A törvény, hogy friss levegőt, és megszabadulni a rossz levegő, ezen a környéken: egy zárt térben. Egy mechanikai rendszer egy épületben, amely biztosítja a friss levegőt.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

El acto de suministrar aire fresco y eliminar aire sucio, dentro de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que ofrece aire fresco.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A nagy objektumok állandó jelleggel a Föld felszínén vagy a pályáján, építőipar, és a megállapodás részét. Lehet épületek és nonbuilding szerkezetek, és a mesterséges, vagy a állat készült.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Cualquier objeto grande fijados de manera permanente a la superficie de la Tierra o en su órbita, como resultado de la construcción, y la disposición de sus partes. Puede haber edificios y lugares distintos a edificios, hecho por el hombre o por animales.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

[melléknév], vagy alkalmas egy épületébe [n] a belső, vagy zárt felszínen valami

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro o conveniente para el interior de un edificio [n] la superficie interna o cerrado de algo

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Bútorok, valamint, hogy egy szobában, vagy más területen készen áll a fő.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Muebles, los instrumentos que hacen que un espacio o área lista para ser ocupada.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. a vidéki térségek 2 kapcsolatos. élő vagy jellemző a mezőgazdaság vagy vidéki élet

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. relativos a las zonas rurales 2. que viven en o característica de la agricultura o la vida en el campo

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. található itt, vagy a városra, illetve a városi élet jellemző. 2. vagy vonatkozó érintett a város, vagy sűrűn lakott terület.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

1. Ubicado en o característico de una ciudad o urbe. 2. Relacionado a o involucrado con una ciudad o un área densamente poblada.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

a régió jelölt, közigazgatási vagy más célra

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

una región desmarcada para propósitos administrativos u otros.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Asztalos (builder) egy szakképzett craftsperson, aki Asztalos. Asztalos fűrészáru, telepíteni és fenntartani, épületek, bútorok és egyéb tárgyak dolgozni. A munka magában foglalja a kézi munka, és munka közben a szabadban.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un carpintero (albañil) es un artesano hábil que realiza carpintería. Los carpinteros trabajan con madera para contruir, instalar y mantener edificaciones, muebles y otros proyectos. El trabajo puede involucrar labor manual y trabajo en exteriores.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A verseny néhány díjat, a becsület vagy a előny. Az építőiparban építészeti pályázat egy verseny között építészek megszerezni a díj az elméleti munka vagy a rendelés, hogy egy épület.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un concurso para obtener algún premio, honor o ventaja. En la industria de la construcción de un concurso es una competencia entre arquitectos para obtener un premio para el trabajo conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

A fa az a termék, a fák, és néha egyéb rostos növények, mikor vágott vagy préselt fa- és faipari, táblák, deszkák és hasonló anyagok építési célra használja.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

La madera es un producto de los árboles, y otras plantas fibrosas en ocasiones, utilizados para la construcción cuando se corta o se comprime en la madera y la madera, tales como tablas, tablones y otros materiales similares.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Beton az épület készült összesített és például a cement kötőanyag kombinációja összetett.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

El hormigón es un material de construcción compuesto hecho a partir de la combinación de áridos y un aglutinante, como el cemento.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Az munkavállaló, aki különleges tudással bír az építőiparban. Egy építő lehet mason, vízvezeték-szerelő, villanyszerelő, festő, Asztalos...

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Un trabajador que tiene habilidades especiales en la industria de la construcción. Un constructor puede ser albañil, electricista, plomero, pintor, carpintero...

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Egy építő szakosodott tetők, lábazatok és időjárásálló külső héjon, így a legtöbb hazai építészet található.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Constructor especializado en fabricar techos, zapatas y revestimientos impermeables exteriores, como lo que se encuentra en la mayor parte de la arquitectura doméstica.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Kereskedelmi szervezet, amely szolgáltatások architektúra. Ez méretnagyobbodást gyűjt több építészek.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Organización comercial que provee un conjunto de servicios arquitectónicos. A menudo reúne a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Kategória: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Közzé tesz  
Other Blossarys