Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categoria:

48 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

I miei termini
Collected Terms

Che non permette all'acqua di entrare o uscire, che impedisce perdite.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Il lato di un edificio che si è visto prima, o, in generale, un lato di un edificio.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Progettato o adattato ad una funzione o uso.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Il telaio che sostiene una porta o una finestra (serramenti).

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Un artigiano che lavora con pietra, mattoni, cemento. Massoneria è comunemente usata per le pareti di edifici, muri e monumenti

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Materiali da costruzione sono utilizzati nell'industria edilizia per creare edifici e strutture. Possono essere naturali: legno, calce, canapa, cellulosa, lana e sintetici: acciaio, gesso, ceramica, vetro, plastica, cemento.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

L'atto di fornitura di aria fresca e sbarazzarsi di aria fallo, intorno ad uno spazio chiuso. Un sistema meccanico in un edificio che fornisce aria fresca.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

1. L'atto di migliorare rinnovando e ripristino 2. Lo stato di essendo restaurato al suo ex buone condizioni.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Organizzazione commerciale che fornisce un insieme di servizi in architettura. E spesso raccoglie diversi architetti.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

L`accaio e un allego formato sopratutto da fero e carbone.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Il legno è un prodotto di alberi e a volte altre piante fibrose, utilizzati per scopi di costruzione quando tagliate o pressato in legname e legname, come tavole, tavole e materiali simili.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Un concorso per qualche premio, onore o vantaggio. Nell'edilizia, un concorso di architettura è una gara tra architetti per ottenere un premio per il lavoro concettuale o un ordine di fare un edificio.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Calcestruzzo è un composito materiale composto dalla combinazione di inerti e leganti quali cemento da costruzione.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Categoria: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys