Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

17 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Um anexo de construção é uma parte de um edifício (um quarto ou mais) que tenha sido adicionado ao edifício existente e original.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A hozzáépítés az épületnek egy olyan (egy vagy több helyiségből álló) része, mellyel a meglévő és eredeti épületet egészítették ki.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Diz-se de um edifício, um ambiente ou uma paisagem que existe, está no momento presente e que o arquiteto tem que lidar com.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Olyan épületet, környezetet vagy tájat jellemez, mely meglévő adottság, jelenleg létezik és az építésznek számításba kell vennie.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Revestimento é uma cobertura que é aplicada sobre a superfície de um objeto, normalmente referido como o substrato. Em muitos casos os revestimentos são aplicados para melhorar as propriedades superficiais do substrato, tais como aparência, aderência, molhado-capacidade, resistência à corrosão, resistência ao desgaste e resistente a riscos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A bevonat a tárgyak, illetve rendszerint maga az anyag felületén alkalmazott bevonó réteg. A bevonatokat sok esetben azért alkalmazzák, hogy javítsák az anyag felületi tulajdonságait, például az anyag megjelenését, tapadóképességét, nedvesíthetőségét, korrózióval szembeni ellenállását, kopásállóságát és karcállóságát.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Em muitos edifícios domésticos e industriais uma laje, apoiada em fundações ou diretamente sobre o solo de sub, é usada para construir o piso térreo de um edifício

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A lakó és ipari épületekben a lemezalap közvetlenül a altalajra, a vasbeton aljzat alaptestekre fekszik fel, és így képezi egy épület (földszinti) padlószerkezetét.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tapume é o revestimento externo ou revestimento de uma casa destinado a verter água e proteger contra os efeitos do tempo. Em um edifício que usa tapume, ele pode atuar como um elemento fundamental para a beleza estética da estrutura e influenciar diretamente a seu valor de propriedade.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A deszka homlokzatburkolat a külső (védő)burkolata a háznak, feladata a csapadék levezetése és az időjárási hatásokkal szembeni védelem. A deszka homlokzatburkolattal épített házakon ez a burkolat a szerkezet esztétikai szépségében is szerepet játszhat, és állapota közvetlenül is befolyásolhatja az ingatlan értékét.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (usually plural) mobiliário e equipamento 2. fabricação de ou tornando-se adequado; adaptação às circunstâncias

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. bútorelemek és felszerelések (pl. elektromos aljzatok és kapcsolók) 2. megfelelővé alakít, hozzáigazít a körülményekhez

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Que não permite água para pas dentro e para fora, que evitar vazamentos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Amely nem teszi lehetővé víz pas, amely megakadályozza a szivárgást.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ardósia é uma rocha metamórfica refinada, foliated, homogénea, derivada de uma rocha sedimentar original de xisto-tipo composta por argila ou cinzas vulcânicas através de metamorfismo regional falsificadas de baixa qualidade.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pala egy minden részletre kiterjedő, foliated, homogén metamorf kőzet származik egy eredeti pala-típusú üledékes kőzet agyag vagy vulkáni hamu, gyenge minőségű regionális metamorfózis át.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Aço é uma liga que consiste principalmente de ferro e carbono.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acél egy ötvözet, amely áll, főleg a vas és a szén-dioxid-.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um construtor especializado em fazer telhados, fundamentos e pele de exterior à prova de intempéries, como encontrado na arquitetura doméstica mais.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Egy építő szakosodott tetők, lábazatok és időjárásálló külső héjon, így a legtöbb hazai építészet található.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Escavação de terra como em engenharia de construção, que consiste na remoção de terra de um lugar inclinando-se para fazer uma terra plana e horizontal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Feltárás a föld, mint mérnöki építési, amely áll a föld eltávolítása egy lejtős hely annak érdekében, hogy egy sima és vízszintes talaj.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O ato de fornecimento de ar fresco e livrar-se do ar sujo, ao redor de um espaço fechado.\u000aUm sistema mecânico em um edifício que fornece ar fresco.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A törvény, hogy friss levegőt, és megszabadulni a rossz levegő, ezen a környéken: egy zárt térben. Egy mechanikai rendszer egy épületben, amely biztosítja a friss levegőt.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O objetivo dos esforços para reduzir a quantidade de energia necessária para fornecer produtos e serviços: extremidade local ecológica material, edifício apertado design, incluindo janelas eficientes, portas silos bem fechadas, adicional isolamento térmico de paredes e teto, ventilação, lajes Cave e fundações pode reduzir a perda de calor.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A cél az erőfeszítéseket, hogy csökkentsék az energia szükséges, hogy a termékek és szolgáltatások mennyisége: helyi végén környezetbarát anyagból, szűk épület tervezése, beleértve az energiahatékony windows, jól lezárt ajtók, falak és a tető, a szellőzés, a pincében tábla és a alapítványok kiegészítő hőszigetelés csökkenthető a hőveszteség.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kereskedelmi szervezet, amely szolgáltatások architektúra. Ez méretnagyobbodást gyűjt több építészek.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O trabalho do marceneiro, a fabricação e instalação de acessórios em edifícios com materiais como madeira e alumínio.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A munka az asztalos, a gyártás és a szerelvények anyagok, mint a fa és alumínium épületek szerelése.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Materiais de construção são usados na indústria da construção para criar edifícios e estruturas. Podem ser naturais: Madeira, cal, cânhamo, celulose, lã e sintéticos: aço, gesso, cerâmica, vidro, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Építőanyagok épületek és szerkezetek létrehozása használják az építőiparban. Ezek lehetnek természetes: fa, lime, kender, cellulóz, gyapjú és szintetikus: acél, gipsz, kerámia, üveg, műanyag, konkrét.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um artesão que trabalha com pedra, tijolo, concreto. Alvenaria é comumente usada para as paredes de edifícios, muros de arrimo e monumentos

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Egy mester, aki dolgozik, kő, tégla, beton. Kőműves általánosan használt a falak, támfalak, épületek, műemlékek

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O ato de proteger algo pelo que o rodeia com material que reduz ou impede a transmissão do som ou calor ou electricidade. o material para esta finalidade.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A törvény védelme érdekében, valamit a környező anyagot, mely csökkenti vagy meggátolja a hang- vagy hő- vagy villamos energia átviteli. Az anyag e célra.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

o quadro que ofereça suporte a uma porta ou uma janela (moldura da janela).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

a keret, amely támogatja egy ajtó, vagy ablak (ablakkeret).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Projetado ou adaptado para uma função ou uso.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Terveztek vagy alakítottak át, egy függvény vagy használata.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O lado de um edifício que é visto primeiro, ou geralmente um lado de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Egy épület, amely először látható az oldalon, vagy általában egy oldalán egy épület.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj]: situado no ou para o exterior ou fora de um edifício # [n] [n]: a região que está fora de algo

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[beállítás]: található, vagy a szabadban, vagy nem egy épület # [n] [n]: a régió, amely kívül valami

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A iluminação é a aplicação deliberada de luz para conseguir algum efeito estético ou prático. Iluminação inclui o uso de ambas as fontes artificiais de luz, como lâmpadas, e iluminação natural de interiores com a luz do dia.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Világítás a szándékos alkalmazás-fény-néhány esztétikai vagy gyakorlati hatás eléréséhez. Világítás magában foglalja a használata mindkét mesterséges fényforrások, mint a lámpák, és természetes megvilágítás, a belső terek a nappal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Usado para se referir a mercadorias consideradas de infligir mínimas ou nenhum dano sobre o meio ambiente.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Használt áruk figyelembe venni, hogy a minimális vagy nem károsítja a környezetet.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[Adj] situado dentro ou adequados para a parte interna de um edifício [n] a superfície do interior ou de algo fechado

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[melléknév], vagy alkalmas egy épületébe [n] a belső, vagy zárt felszínen valami

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mobiliário, os instrumentos que fazem uma sala ou outra área pronta para ser ocupada.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bútorok, valamint, hogy egy szobában, vagy más területen készen áll a fő.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O ato de trabalhar fora a forma de algo (como, fazendo um esboço ou estrutura de tópicos ou plano).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A törvény kidolgozása valami formájában (mint azáltal, hogy a Vázlat vagy a Vázlat vagy a terv).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qualquer trabalho que é realizado ou tentado. Na arquitetura de projeto é usado para denominar a realização de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Minden olyan mű, amely a vállalt, vagy annak kísérlete. Architektúra projekt használatos megnevezni egy épület megvalósítását.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O processo de planejar, organizar contratar mão-de-obra, dirigir e controlar a produção de um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A folyamat tervezése, szervezése, személyzettel, irányítása és ellenőrzése az épület.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Uma organização formal de arquitectos, que visa a informar e a escrever textos que regem a profissão.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Egy formális szervezet építészek, amelynek célja tájékoztatni, és a szövegek, amelyek szabályozzák a szakma írni.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O vencedor de um concurso de arquitetura Obtém contratado para realizar um projeto arquitetônico.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A nyertes építészeti pályázat felismerni egy építészeti projekt kap megbízást.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um engenier que organiza as características da paisagem ou do jardim atraente. Ele acomoda a paisagem de acordo com a história da área, os edifícios existentes, a finalidade da área.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A gépkezelő, aki intézkedik a jellemzői a tájat és a kert szépen. Ő befogadja a táj, a történelem, a terület, a már meglévő épületek, a terület célja szerint.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Os escritórios administrativos de um governo municipal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A közigazgatási hivatalok egy önkormányzat

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Engenheiro responsável pelo o planejamento da cidade, ou seja, pela melhoria de transportes, vida e habitação de uma cidade.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Egy gépkezelő a felelős, a várostervezés, a korszerűsítés szállítja, az élet, hogy a város lakások.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. relativo às zonas rurais 2. que vive ou é característico da agricultura ou da vida no campo.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. a vidéki térségek 2 kapcsolatos. élő vagy jellemző a mezőgazdaság vagy vidéki élet

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Localizado em ou característico de uma cidade ou a vida da cidade.\u000a2. Relativas ao ou em causa com uma cidade ou densamente povoada área.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. található itt, vagy a városra, illetve a városi élet jellemző. 2. vagy vonatkozó érintett a város, vagy sűrűn lakott terület.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

uma região marcada com fins administrativos ou outros

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

a régió jelölt, közigazgatási vagy más célra

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Registro de propriedade, posse ou outros direitos na terra para fornecer elementos de prova de título, facilitar as transações e para evitar a eliminação ilegal, geralmente, editada por uma agência governamental ou um departamento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A rekord tulajdonjogát, birtokában vagy egyéb jogokat, a föld cím igazolása, megkönnyítse a tranzakciók és a jogellenes ártalmatlanítását, általában szerkesztette a kormányzati hivatal vagy osztály megakadályozására vonatkozó.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um carpinteiro (construtor) é um artesão habilidoso que executa carpintaria. Carpinteiros trabalham com madeira para construir, instalar e manter edifícios, móveis e outros objetos. O trabalho pode envolver trabalho manual e trabalho ao ar livre.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Asztalos (builder) egy szakképzett craftsperson, aki Asztalos. Asztalos fűrészáru, telepíteni és fenntartani, épületek, bútorok és egyéb tárgyak dolgozni. A munka magában foglalja a kézi munka, és munka közben a szabadban.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um trabalhador que tenha habilidades especiais na indústria da construção. Um construtor pode ser pedreiro, eletricista, encanador, pintor, carpinteiro...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Az munkavállaló, aki különleges tudással bír az építőiparban. Egy építő lehet mason, vízvezeték-szerelő, villanyszerelő, festő, Asztalos...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

procedimento especial para gerar ofertas concorrentes de diferentes licitantes olhando para obter um prêmio da atividade de negócios em arquitetura, design, urbanismo ou arquitetura paisagística.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

különleges eljárás létrehozása versenytárs kínál különböző ajánlattevők látszó-hoz megkap egy díjat az üzleti tevékenység építészet, tervezés, várostervezési és Tájépítészeti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Organização comercial que fornece um conjunto de serviços em arquitetura. Geralmente reúne vários arquitetos.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kereskedelmi szervezet, amely szolgáltatások architektúra. Ez méretnagyobbodást gyűjt több építészek.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. o ato de melhorar renovando e restaurando 2. o estado de ser restaurado à sua antiga condição boa.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

(1) a törvény javításának megújításáról és visszaállításával 2. Az állam vissza egykori jó állapotban.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Qualquer objeto grande permanentemente fixado à superfície da terra ou em sua órbita, como resultado da construção e a disposição das suas partes. Lá pode ser edifícios e estruturas de construções e provocadas pelo homem ou animal-feita.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A nagy objektumok állandó jelleggel a Föld felszínén vagy a pályáján, építőipar, és a megállapodás részét. Lehet épületek és nonbuilding szerkezetek, és a mesterséges, vagy a állat készült.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Uma estrutura de apoio telhado, piso ou paredes.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Egy struktúra támogatja a tető, a padozattal vagy a falakkal.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

O aço é uma liga que consiste principalmente de ferro e carbono.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Acél egy ötvözet, amely áll, főleg a vas és a szén-dioxid-.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Concreto é um material de construção composto feito a partir da combinação de agregados e um ligante como cimento.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton az épület készült összesített és például a cement kötőanyag kombinációja összetett.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A madeira é um produto das árvores e às vezes outras plantas fibrosas, utilizadas para fins de construção, quando cortar ou prensado em madeira serrada e a madeira, como tábuas, pranchas e materiais semelhantes.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A fa az a termék, a fák, és néha egyéb rostos növények, mikor vágott vagy préselt fa- és faipari, táblák, deszkák és hasonló anyagok építési célra használja.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Um concurso para algum prêmio, honra ou vantagem. Na indústria da construção uma competição de arquitetura é um concurso entre arquitetos para obter um prêmio por um trabalho conceitual ou uma ordem para fazer um edifício.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

A verseny néhány díjat, a becsület vagy a előny. Az építőiparban építészeti pályázat egy verseny között építészek megszerezni a díj az elméleti munka vagy a rendelés, hogy egy épület.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys