Ana Sayfa > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Kategori

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Dünya'nın yüzeyine veya inşaat ve parçaların düzenlenmesi sonucunda kendi yörüngesinde kalıcı olarak sabit, büyük bir nesne. Nonbuilding yapılar, yazım hatası olmuş olabilir ve insan veya hayvan yaptı.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

恒久的に建設、およびその部品の配置の結果として、地球の表面またはその軌道内に固定されるラージオブジェクト。そこに建物やnonbuilding構造である、と人工または動物メイドできます。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. The act of improving by renewing and restoring 2. The state of being restored to its former good condition.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1。更新と2を復元することによって改善する行為。かつての良好な状態に復元された状態。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Kazı, düz ve yatay bir zemin yapmak için eğimli bir yerden toprak kaldırmayla oluşan mühendislik, inşaat alanlarında kullanılan bir yöntem.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

フラットと水平方向の地面を作るために傾斜した場所から地球を除去する際に構成され、エンジニアリング、建設、のように地球の発掘、。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Temiz hava ve kötü hava, kapalı alan çevresinde kurtulmak sağlama işlemi. Mekanik sistem bir binada temiz hava sağlar.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

新鮮な空気を供給し、閉空間の周囲に、汚れた空気を取り除くことの行為。新鮮な空気を提供する建物内の機械的なシステム。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Mal ve hizmetlerin sunulmasında ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılmasına yönelik çabaların amacı : yerel düzeyde çevre dostu malzeme, enerji tasarruflu pencereleri olan sıkışık bina dizaynı, iyi mühürlenmiş kapılar, kapılar ve duvarlarda ilave sıcaklık izolasyonu, havalandırma, zemin levha ve ısı kaybını önleyen temeller.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

製品やサービスを提供するために必要なエネルギー量を削減する努力の目標:エネルギー効率の高い窓、しっかりと密封されてドア、壁や屋根の付加断熱、換気、地下を含めてローカル環境に優しい材料を終了する、タイトな建物の設計、スラブ、及び基礎は、熱損失を減らすことができます。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çatı, zemin veya duvarı güçlendiren bir yapı .

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

構造は、屋根、床または壁を支える。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çelik, çoğunlukla demir ve karbondan oluşan bir alaşımdır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

鋼は鉄と炭素のほとんどが構成される合金です。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

アーキテクチャの一連のサービスを提供する商業組織。それはいくつかの建築家を収集oftens。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

(Oluşturucu) marangoz marangozluk yapan yetenekli bir usta olduğunu. Marangoz ahşap ile inşa, yüklemek ve binalar, mobilya ve diğer nesneleri korumak için çalışır. Çalışmaları, el işçiliği gerektiren ve açık havada çalışır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

大工(ビルダー)は大工仕事を行う熟練した職人です。カーペンターズは、建設インストールおよび建物、家具、および他のオブジェクトを維持するために木材で動作します。仕事は肉体労働と仕事の屋外を伴うことがあります。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çatılar, temeller ve dış hava koşullarına dayanıklı deri olarak yapımında uzmanlaşmış bir Oluşturucu en iç mimarisi üzerinde bulundu.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

屋根、足場と外側の全天候肌を作るに特ビルダー、などほとんどの国内の建築に見られる。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Tutanak, toprak, mülkiyet, mülkiyet veya diğer haklarına ilişkin unvan kanıt işlemleri kolaylaştırmak ve yasadışı bertarafı, genellikle bir devlet kurumu veya departmana göre düzenlenebilir önlemek için kullanılan belge.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

、タイトルの証拠を提供する取引を促進し、政府機関や部門によって通常編集、違法な廃棄を防止するために土地の所有権、占有権またはその他の権利に関する記録。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. (Genellikle çoğul) mobilya ve ekipmanlar . ya da uygun hale koşullara uyum.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1。 (通常複数形)の家具や設備2。作成または適切ななってきて、状況に合わせる

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Beton yapı malzemesi toplamak ve çimento gibi bağlayıcı ile birlikte yapılan karmaşıktır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

コンクリートは骨材とセメントなどの結合剤の組み合わせからなる複合建築材料です。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Tahta, ağaç ve bazen diğer lifli bitkiler, ne zaman kesmek ya da kereste ve ahşap, panoları, plakalar ve malzeme benzer gibi içine preslenmiş inşaat amaçlı kullanılan bir üründür.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

木材は、木の製品であり、そしてそのような板、厚板と同様の材料などの切断や木材と木材に押されたときに、建設の目的で使用される時々他の繊維質の植物、。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bazı ödül, onur veya avantaj için bir yarışma. İnşaat sektöründe bir Mimarlık Yarışması, kavramsal iş ya da bir bina yapmak için bir sipariş için bir ödül almak için Mimarlar arasında bir yarışmadır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

いくつかの賞、名誉、または利点のためのコンテスト。建築業界でのアーキテクチャの競争は、コンセプチュアルな作品や建物を作るための賞金を得るために建築家との間のコンテストです。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

İdair veya başka amaçlarla belirlenen bir bölge

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

行政や他の目的のためにオフマーク地域

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. yer alan içinde veya bir şehir veya kent yaşamının karakteristik. 2. için veya ilgili bir şehir veya yoğun ilgili alanı doldurulur.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

で1.Locatedまたは都市や都市生活の特徴。に2.Relatingまたは都市や人口密集地に関心。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1. kırsal alanlarda 2 ile ilgili. yaşayan veya tarım veya taşra hayatı karakteristik

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

1。農村部2に関連する。に住んでいるか、農業や田舎暮らしの特徴

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Taşımaları, hayat, yükseltme bir engenier sorumlu kent planlama, şehir konut.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

トランスポートのアップグレードをしている都市計画、生活、都市の住宅と担当engenier。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Yerel yönetim ve idari ofisler

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

市政府の行政事務所

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Peyzaj ve Bahçe özelliklerinden düzenleyen bir engenier çekici. O ahşabının peyzaj alanı, mevcut binaların, çevrenin amacı tarihin göre.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

魅力的な風景や庭の特徴を並べてengenier。彼は地域の歴史によると風景、既存の建物、地域の目的に対応。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir Mimarlık Yarışması galibi mimari projesini gerçekleştirmek için devreye.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

アーキテクチャの競争の勝者は、建築プロジェクトを実現するために委託される。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Resmi bir kuruluş mimarlar, bilgilendirmek, mesleğini düzenleyen metinler yazmak için hangi amaçtır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

目的は、通知することと職業を支配する文章を書くのが建築家の正式な組織、。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

アーキテクチャの一連のサービスを提供する商業組織。それはいくつかの建築家を収集oftens。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

mimari, tasarım, şehir planlama ve peyzaj mimarisi iş etkinliğinde bir ödül alabilmek için farklı isteklilerden rakip teklifler üretmek için özel bir prosedür.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

建築、デザイン、都市計画やランドスケープアーキテクチャにおける事業活動の賞を得るために探して別の入札者からの競合する提案を生成するための特別な手順。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

İnşaat sektöründe özel yetenkleri olan bir işçi İnşaatçı taş ustası, elektrikçi, tesisatçı, ressam ve marangoz olabilir.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

建築業界での特殊技能を持つ労働者。ビルダーは、石工、電気技師、配管工、ペインター、大工...することができます

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Planlama, organizasyon, personel, yönetmenlik ve bir bina üretimini denetleme işlemidir.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

計画のプロセス、組織、人員配置、建物の生産を指示し、制御する。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Herhangi bir taahhüt veya teşebbüs iş. Mimarlık proje bir bina gerçekleştirilmesinin adlandırmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

実施または試行された作品のどの部分。建築プロジェクトでは建物の実現を命名するために使用されます。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir formu (bir kroki, anahat ya da plan yapma gibi tarafından) çalışma eylemi.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

何かの形を(のようなスケッチやアウトラインや計画を行うことで)ワークアウトの行為。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

[ayar] içinde veya uygun bir bina [n] iç içeride yer alan ya da bir şey yüzey içine

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

内に位置し、建物が[n]の中に適して[可変]は、何かの内部や同封の表面を

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Furnishings, instrumentalities that make a room or other area ready for occupancy.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

家具、部屋やその他の領域を占有できる状態にinstrumentalities。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Kabul indirebilmek için çok az mal veya çevreye zarar başvurmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

環境を最小限に抑え、または危害を与えると考えられる商品を参照するために使用されます。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Kayağantaş, kil ya da düşük dereceli bölgesel metamorfizma ile volkanik küllerden oluşan orijinal bir kil tipi tortul kaya türetilmiş bir ince taneli, yapraklanmış, homojen bir metamorfik kayaçtır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

スレートは、低悪性度の広域変成作用を介して粘土や火山灰から成る元の頁岩型堆積岩に由来する粒度の細かい葉状、均一な変成岩です。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Siding dış kaplama veya kaplama su döken ve hava etkilerinden korumak amacıyla bir evin var. Siding kullanan bir bina, Güzellik-Estetik yapısı içinde önemli bir unsur olarak hareket olabilir ve onun değerini doğrudan etkiler.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

サイディングは、カバーや水を流すのに、天候の影響から保護する意味家のクラッド外周です。サイディングを使用して建物で、それは、構造体の審美的な美しさに重要な要素として作用することが直接のプロパティの値に影響を与えます。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çok sayıda yerli ve endüstriyel binalar, temeller üzerine veya doğrudan alt toprak desteklenen bir döşeme ile bir binanın zemin katını inşa etmek için kullanılır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

多くの家庭用および工業用建物のスラブ、基礎の上にサポートされているか、直接サブ土の上では、建物の一階を構築するために使用される

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Estetik ya da pratik bir etki elde etmek için kasıtlı uygulama ışık aydınlatma olduğunu. Aydınlatma lambaları gibi her iki yapay ışık kaynakları kullanımı ve doğal aydınlatma iç gelen gün ışığı içerir.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

照明は、いくつかの審美的あるいは実用的な効果を達成するために光を意図的にアプリケーションです。照明はランプや夏時間からのインテリアの自然な照明などの両方の人工光源の使用が含まれています。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Çoğunlukla çelik, demir ve karbon oluşan bir alaşım.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

鋼は鉄と炭素ほとんどが構成されて合金です。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Kaplama genellikle substrat başvurulan bir nesne yüzeyine uygulanan bir kaplama olduğunu. Birçok durumda, substrat, görünüm, adezyon, ıslak-yetenek, korozyon direnci, Aşınma dayanımı ve direniş çizik gibi yüzey özelliklerini geliştirmek için kaplama uygulanır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

コー​​ティングは、通常、基板と呼ばれる、オブジェクトの表面に適用されるカバーです。多くの場合、コーティングは、外観、接着性、ウェット能力、耐腐食性、耐摩耗性、耐スクラッチ性などの基板の表面特性を改善するために適用されます。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir bina, çevre durumu ya da arazinin mevcut olma durumu ve mimarın bununla başa çıkması gerektiğini açıklar.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

これは、建物、環境や存在する風景の当該され、現在存在していると建築家に対処する必要があることを確認します。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Binanın yanı sıra, varolan eklenmiş olan bina (bir oda veya daha fazla) ve özgün yapı parçasıdır.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

建物に加え、既存の、元の建物に追加されている建物(1室以上)の一部です。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

[ayar]: içinde yer alan veya açık havada veya dışında bir bina # [n] [n] uygun: dışında bir şey bölgesi

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

[可変]:に位置する、または、屋外に適した、または建物外#[n]は[n]の:何かの外にされている領域

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Hangi pas su giriş ve çıkış sızıntı engelleyen izin vermez.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

これは、PASおよびアウト、リークを防ぐために水を許可されていません。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

İçin tasarlanmış veya bir işlev veya kullanım için uyarlanmış.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

機能か使用に設計されているか、または順応されます。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

İlk görülen bir binanın yan, ya da genel bir binanın bir tarafı.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

、最初に見ているか一般的に建物の側面を建物の側面。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

bir kapı veya pencere (pencere çerçevesi) destekleyen çerçeve.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

ドアをサポートしていますフレームまたはウィンドウ(ウィンドウ枠)。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Bir şey tarafından azaltır veya ses veya ısı veya elektrik iletimini engeller malzeme ile çevresindeki Koruma Yasası. Bu amaçla malzeme.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

減少させるかまたは音や熱や電気の伝送を防止する材料とそれを囲むことによって何を保護するための行為。この目的のために本物質。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Taş, tuğla, beton ile çalışan bir usta. Yığma binaların, istinat duvarları ve anıtlar duvarlar için yaygın olarak kullanılır

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

石、レンガ、コンクリートで動作する職人。石積みは、一般的に壁やモニュメントを維持することによって、建物の壁に使用される

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Yapı malzemeleri İnşaat Sanayi yapıları oluşturmak için kullanılır. Onlar-ebilmek var olmak doğal: ahşap, kireç, kenevir, selüloz, yün ve sentetik: Çelik, sıva, seramik, cam, plastik, beton.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

建築材料は、建物及び構築物を作成するには、建設業界で使用されています。彼らは自然なことができます:木材、石灰、麻、セルロース、羊毛、合成:スチール、石膏、セラミック、ガラス、プラスチック、コンクリート。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Marangoz, ahşap ve alüminyum gibi malzemeler ile binaların parçaları imalat ve montajı işi.

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

建具、製造および付属品のインストール建物の木材やアルミニウムなどの材料との仕事。

Domain: Architecture; Sektör/Alan: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Gönderiler  
Other Blossarys