Inicio > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categoría:

49 Terms

Created by: Kizsok

Número de Blosarios: 1

Mis términos
Coleccionar término

Que no permite el paso del agua de un lado al otro; que previene las fugas.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Al lado de un edificio que se percibe en primer lugar, o generalmente una parte de un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Diseñado para o adaptado a una función o uso.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

el marco que soporta una puerta o una ventana (marco del ventana).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un artesano que trabaja con piedra, ladrillo, hormigón. La albañilería es comúnmente utilizada para las paredes de edificios, monumentos y muros de contención

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Materiales de construcción se utilizan en la industria de la construcción para crear edificios y estructuras. Pueden ser naturales: madera, Cal, cáñamo, celulosa, lana y sintéticos: acero, yeso, cerámica, vidrio, plástico, concreto.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acto de suministro de aire fresco y deshacerse de aire viciado, alrededor de un espacio cerrado. Un sistema mecánico en un edificio que proporciona aire fresco.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. La ley de mejora mediante la renovación y restauración de 2. El estado de ser restaurado a su antigua condición buena.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Organización comercial que proporciona un conjunto de servicios de arquitectura. Reúne a menudo a varios arquitectos.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El acero es una aleación que se compone principalmente de hierro y carbón.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

La madera es un producto de los árboles y a veces otras plantas fibrosas, utilizados para propósitos de construcción cuando corte o prensado en madera y madera, como tableros, tablones y materiales similares.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Un concurso para algún premio, honor o ventaja. En el sector de la construcción un concurso de arquitectura es un concurso entre los arquitectos para obtener un premio por la obra conceptual o una orden para hacer un edificio.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

El hormigón es un compuesto hecho de la combinación de una carpeta como cemento y agregado de material de construcción.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Categoría: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicar  
Otros Blosarios