Главная > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Категория:

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Который не позволяет воде ССА, которая предотвращения утечек.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Nie pozwala wodzie płynąc i wypłynąc, co zapobiega wyciekom.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

В части здания, которое рассматривается в первую очередь, или вообще сторону здания.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Strona budynku która jest widziana jako pierwsza, lub ogólnie z boku budynku.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Предназначен для или адаптированы к функции или использования.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Przyznaczone lub przystosowane do działania lub użytkowania.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

кадр, который поддерживает дверь или окно (окна).

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Мастер, который работает с камня, кирпича, бетона. Кладка обычно используется для стен зданий, подпорных стен и памятников

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Rzemieślnik który pracuje z kamieniem, cegłami, beton. Masoneria jest powszechnie używana na ściany budynków, mury oporowe i pomniki.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Строительные материалы используются в строительной промышленности для создания зданий и сооружений. Они могут быть естественным: древесины, извести, конопли, целлюлозы, шерсти и синтетических: сталь, штукатурки, керамики, стекла, пластика, бетона.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Materiały do budowy są używane w przemyśle konstrukcji aby stworzyć budynki i budowle. Mogą być naturalne: drewno, wapno, konopie, celuloza, wełna i syntetyczne: stal, gips, ceramika, szkło, plastyk, beton.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Закон о поставках свежего воздуха и избавления от загрязненного воздуха, вокруг закрытого пространства. Механической системы в здании, которое обеспечивает свежий воздух.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. акт совершенствование, обновление и восстановление 2. Состояние восстанавливается в прежнее состояние хорошее.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. Ulepszanie poprzez odnawianie. 2. Przywrócenie do dawnego dobrego stanu.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Коммерческая организация, которая предоставляет комплекс услуг в области архитектуры. Это oftens собирает несколько архитекторов.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Komercyjna organizacja, która dostarcza usługi z dzieniny architektury. Często stowarzysza kilku architektów.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Сталь представляет собой сплав, который состоит в основном из железа и углерода.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Древесина является продуктом деревьев, а иногда и других волокнистых растений, используемых для строительных целей когда вырезать или запрессованный пиломатериалов и древесины, таких как доски, доски и подобных материалов.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Конкурс на некоторые премии, чести или преимущество. В строительной индустрии Архитектура Конкурс это конкурс между архитекторами получить приз за концептуальной работы или заказ сделать здание.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Konkurs na jakas Nagroda, cześć, lub korzyści. W budownictwie konkurs architektoniczny jest konkurs architektów aby uzyskać nagrodę dla pracy koncepcyjnej lub nakazu do budynku.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Бетон является композитный строительный материал, сделаны из комбинации агрегата и подшивки таких как цемент.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Отправить  
Other Blossarys