Главная > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Категория:

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Работа столяра, изготовление и монтаж арматуры в зданиях с материалами как дерево и алюминий.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Marangoz, ahşap ve alüminyum gibi malzemeler ile binaların parçaları imalat ve montajı işi.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. (обычно во множественном числе) мебель и оборудование 2. делая или стать подходящим; приспосабливаясь к обстоятельствам

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. (Genellikle çoğul) mobilya ve ekipmanlar . ya da uygun hale koşullara uyum.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Шифер является мелкозернистой, облиственный, однородной метаморфическая горная порода, производным от оригинальной shale типа осадочных пород, состоящий из глины или вулканического пепла через низкосортных региональный метаморфизм.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Kayağantaş, kil ya da düşük dereceli bölgesel metamorfizma ile volkanik küllerden oluşan orijinal bir kil tipi tortul kaya türetilmiş bir ince taneli, yapraklanmış, homojen bir metamorfik kayaçtır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Во многих промышленных и бытовых зданиях slab, поддерживается на фундамент или прямо на почве sub, используется для создания первый этаж здания

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Çok sayıda yerli ve endüstriyel binalar, temeller üzerine veya doğrudan alt toprak desteklenen bir döşeme ile bir binanın zemin katını inşa etmek için kullanılır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Сталь представляет собой сплав, который состоит в основном из железа и углерода.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Çoğunlukla çelik, demir ve karbon oluşan bir alaşım.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Записи, касающиеся права собственности, владения или других прав на землю чтобы представить доказательств наличия титула, облегчения операций и предотвратить незаконное распоряжение, обычно под редакцией правительственное учреждение или отдел.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Tutanak, toprak, mülkiyet, mülkiyet veya diğer haklarına ilişkin unvan kanıt işlemleri kolaylaştırmak ve yasadışı bertarafı, genellikle bir devlet kurumu veya departmana göre düzenlenebilir önlemek için kullanılan belge.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Специальная процедура для создания конкурирующих предложений от различных участников торгов, хотят получить награду деловой активности в области архитектуры, дизайна, градостроительства или ландшафтной архитектуры.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

mimari, tasarım, şehir planlama ve peyzaj mimarisi iş etkinliğinde bir ödül alabilmek için farklı isteklilerden rakip teklifler üretmek için özel bir prosedür.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Структура поддержки крыши, пол или стены.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Çatı, zemin veya duvarı güçlendiren bir yapı .

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Это говорит о здании, среды или пейзаж, который существует, в настоящее время присутствует и что архитектор должен иметь дело с.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Bir bina, çevre durumu ya da arazinin mevcut olma durumu ve mimarın bununla başa çıkması gerektiğini açıklar.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Раскопки земли, как и инженерная конструкция, которая состоит в удалении земли с наклонными места для того, чтобы сделать плоскую и горизонтальную земли.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Kazı, düz ve yatay bir zemin yapmak için eğimli bir yerden toprak kaldırmayla oluşan mühendislik, inşaat alanlarında kullanılan bir yöntem.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Коммерческая организация, которая предоставляет комплекс услуг в области архитектуры. Это oftens собирает несколько архитекторов.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Коммерческая организация, которая предоставляет комплекс услуг в области архитектуры. Это oftens собирает несколько архитекторов.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Сайдинг — это внешнее покрытие или облицовки дома означало пролить воду и защищать от воздействия погоды. На здании, которое использует сайдинг, он может выступать в качестве ключевого элемента в эстетическую красоту структуры и непосредственно влиять на значение его свойства.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Siding dış kaplama veya kaplama su döken ve hava etkilerinden korumak amacıyla bir evin var. Siding kullanan bir bina, Güzellik-Estetik yapısı içinde önemli bir unsur olarak hareket olabilir ve onun değerini doğrudan etkiler.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Конкурс на некоторые премии, чести или преимущество. В строительной индустрии Архитектура Конкурс это конкурс между архитекторами получить приз за концептуальной работы или заказ сделать здание.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Bazı ödül, onur veya avantaj için bir yarışma. İnşaat sektöründe bir Mimarlık Yarışması, kavramsal iş ya da bir bina yapmak için bir sipariş için bir ödül almak için Mimarlar arasında bir yarışmadır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Используется для обозначения товаров, считается нанести минимальный или никакого вреда для окружающей среды.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Kabul indirebilmek için çok az mal veya çevreye zarar başvurmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Освещение является преднамеренное применение света для достижения некоторых эстетических или практического эффекта. Освещение включает в себя использование как искусственные источники света, как лампы и естественного освещения интерьеров от дневного света.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Estetik ya da pratik bir etki elde etmek için kasıtlı uygulama ışık aydınlatma olduğunu. Aydınlatma lambaları gibi her iki yapay ışık kaynakları kullanımı ve doğal aydınlatma iç gelen gün ışığı içerir.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Покрытие-покрытие, которое применяется к поверхности объекта, обычно именуется как субстрат. Во многих случаях покрытия применяются для улучшения свойств поверхности субстрата, такие как внешний вид, адгезии, мокрый способности, коррозионная стойкость, износостойкость и устойчивость к царапинам.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Kaplama genellikle substrat başvurulan bir nesne yüzeyine uygulanan bir kaplama olduğunu. Birçok durumda, substrat, görünüm, adezyon, ıslak-yetenek, korozyon direnci, Aşınma dayanımı ve direniş çizik gibi yüzey özelliklerini geliştirmek için kaplama uygulanır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Кроме того здание является частью здания (одна комната или несколько), который был добавлен к существующему и оригинальное здание.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Binanın yanı sıra, varolan eklenmiş olan bina (bir oda veya daha fazla) ve özgün yapı parçasıdır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

[adj]: расположенный в или подходит для улицы или вне здания # [n] [n]: региона, который находится вне что-то

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

[ayar]: içinde yer alan veya açık havada veya dışında bir bina # [n] [n] uygun: dışında bir şey bölgesi

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Который не позволяет воде ССА, которая предотвращения утечек.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Hangi pas su giriş ve çıkış sızıntı engelleyen izin vermez.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

В части здания, которое рассматривается в первую очередь, или вообще сторону здания.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

İlk görülen bir binanın yan, ya da genel bir binanın bir tarafı.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. акт совершенствование, обновление и восстановление 2. Состояние восстанавливается в прежнее состояние хорошее.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. The act of improving by renewing and restoring 2. The state of being restored to its former good condition.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Любой большой объект, постоянно закрепленной на поверхности земли или в ее орбиту, в результате строительства и расположение его частей. Может быть, зданий и сооружений цепочной и антропогенных или животное сделал.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Dünya'nın yüzeyine veya inşaat ve parçaların düzenlenmesi sonucunda kendi yörüngesinde kalıcı olarak sabit, büyük bir nesne. Nonbuilding yapılar, yazım hatası olmuş olabilir ve insan veya hayvan yaptı.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Закон о поставках свежего воздуха и избавления от загрязненного воздуха, вокруг закрытого пространства. Механической системы в здании, которое обеспечивает свежий воздух.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Temiz hava ve kötü hava, kapalı alan çevresinde kurtulmak sağlama işlemi. Mekanik sistem bir binada temiz hava sağlar.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Работник, который имеет специальные навыки в строительной отрасли. Может быть строитель, каменщик, электрик, сантехник, художник, плотник...

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

İnşaat sektöründe özel yetenkleri olan bir işçi İnşaatçı taş ustası, elektrikçi, tesisatçı, ressam ve marangoz olabilir.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

регион, размеченная для административных или иных целей

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

İdair veya başka amaçlarla belirlenen bir bölge

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Предназначен для или адаптированы к функции или использования.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

İçin tasarlanmış veya bir işlev veya kullanım için uyarlanmış.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

кадр, который поддерживает дверь или окно (окна).

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

bir kapı veya pencere (pencere çerçevesi) destekleyen çerçeve.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Акт защиты то, окружая его с материалом, который уменьшает или предотвращает передачу звука, тепла или электроэнергии. Материал для этой цели.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Bir şey tarafından azaltır veya ses veya ısı veya elektrik iletimini engeller malzeme ile çevresindeki Koruma Yasası. Bu amaçla malzeme.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Процесс планирования, Организации, штатного расписания, руководство и контроль производства здания.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Planlama, organizasyon, personel, yönetmenlik ve bir bina üretimini denetleme işlemidir.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Любой кусок работы, осуществляемых или попытка. В архитектуре проект используется для реализации здания деноминацию.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Herhangi bir taahhüt veya teşebbüs iş. Mimarlık proje bir bina gerçekleştirilmesinin adlandırmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Акт работы форму чего-то (как, сделав эскиз или план или план).

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Bir formu (bir kroki, anahat ya da plan yapma gibi tarafından) çalışma eylemi.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Мебель, институции, которые делают комнату или другой области, готова к заселению.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Furnishings, instrumentalities that make a room or other area ready for occupancy.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

[adj] находится в пределах или подходящие для внутри здания [n] внутренний или закрытые поверхности что-то

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

[ayar] içinde veya uygun bir bina [n] iç içeride yer alan ya da bir şey yüzey içine

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Карпентер (строитель) — опытный craftsperson, выполняющий столярные. Плотники работают с древесины строить, устанавливать и поддерживать здания, мебель и другие предметы. Работа может включать ручного труда и работать на открытом воздухе.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

(Oluşturucu) marangoz marangozluk yapan yetenekli bir usta olduğunu. Marangoz ahşap ile inşa, yüklemek ve binalar, mobilya ve diğer nesneleri korumak için çalışır. Çalışmaları, el işçiliği gerektiren ve açık havada çalışır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Строитель специализируется в создании крыши, опор и внешней непогоды кожи, как найти на наиболее отечественной архитектуры.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Çatılar, temeller ve dış hava koşullarına dayanıklı deri olarak yapımında uzmanlaşmış bir Oluşturucu en iç mimarisi üzerinde bulundu.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Административные помещения муниципального правительства

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Yerel yönetim ve idari ofisler

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Engenier в плату с городского планирования, что обновление транспортов, жизни, жилья города.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Taşımaları, hayat, yükseltme bir engenier sorumlu kent planlama, şehir konut.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Engenier, который организует особенности ландшафта или сада привлекательно. Он приспосабливает пейзаж согласно истории области, существующих зданий, назначение области.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Peyzaj ve Bahçe özelliklerinden düzenleyen bir engenier çekici. O ahşabının peyzaj alanı, mevcut binaların, çevrenin amacı tarihin göre.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Победитель конкурса архитектура получает поручено реализовать архитектурный проект.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Bir Mimarlık Yarışması galibi mimari projesini gerçekleştirmek için devreye.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Формальные организации архитекторов, цель которой заключается в информировании и писать тексты, которые регулируют профессии.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Resmi bir kuruluş mimarlar, bilgilendirmek, mesleğini düzenleyen metinler yazmak için hangi amaçtır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Строительные материалы используются в строительной промышленности для создания зданий и сооружений. Они могут быть естественным: древесины, извести, конопли, целлюлозы, шерсти и синтетических: сталь, штукатурки, керамики, стекла, пластика, бетона.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Yapı malzemeleri İnşaat Sanayi yapıları oluşturmak için kullanılır. Onlar-ebilmek var olmak doğal: ahşap, kireç, kenevir, selüloz, yün ve sentetik: Çelik, sıva, seramik, cam, plastik, beton.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Мастер, который работает с камня, кирпича, бетона. Кладка обычно используется для стен зданий, подпорных стен и памятников

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Taş, tuğla, beton ile çalışan bir usta. Yığma binaların, istinat duvarları ve anıtlar duvarlar için yaygın olarak kullanılır

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Бетон является композитный строительный материал, сделаны из комбинации агрегата и подшивки таких как цемент.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Beton yapı malzemesi toplamak ve çimento gibi bağlayıcı ile birlikte yapılan karmaşıktır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Древесина является продуктом деревьев, а иногда и других волокнистых растений, используемых для строительных целей когда вырезать или запрессованный пиломатериалов и древесины, таких как доски, доски и подобных материалов.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Tahta, ağaç ve bazen diğer lifli bitkiler, ne zaman kesmek ya da kereste ve ahşap, panoları, plakalar ve malzeme benzer gibi içine preslenmiş inşaat amaçlı kullanılan bir üründür.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. касающиеся сельских районов 2. живет или характеристика сельского хозяйства или жизни страны

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. kırsal alanlarda 2 ile ilgili. yaşayan veya tarım veya taşra hayatı karakteristik

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. Расположенный в или характерные города или городской жизни. 2. связанных или соответствующего города или плотно населенной территории.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

1. yer alan içinde veya bir şehir veya kent yaşamının karakteristik. 2. için veya ilgili bir şehir veya yoğun ilgili alanı doldurulur.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Цель усилий, чтобы уменьшить количество энергии, необходимой для предоставления продуктов и услуг: локального конца экологически чистый материал, жесткие строительные конструкции, включая энергосберегающие окна, хорошо закрытой двери, дополнительная теплоизоляция стен и кровли, вентиляции, Плиты фундамента и основы можно уменьшить потери тепла.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Mal ve hizmetlerin sunulmasında ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılmasına yönelik çabaların amacı : yerel düzeyde çevre dostu malzeme, enerji tasarruflu pencereleri olan sıkışık bina dizaynı, iyi mühürlenmiş kapılar, kapılar ve duvarlarda ilave sıcaklık izolasyonu, havalandırma, zemin levha ve ısı kaybını önleyen temeller.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Сталь представляет собой сплав, который состоит в основном из железа и углерода.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Çelik, çoğunlukla demir ve karbondan oluşan bir alaşımdır.

Domain: Architecture; Отрасль/сфера деятельности: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Отправить  
Other Blossarys