Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Category:

3 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Práce truhlářem, výroba a montáž kování v budovách s materiály jako dřevo a hliník.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Marangoz, ahşap ve alüminyum gibi malzemeler ile binaların parçaları imalat ve montajı işi.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (usually plural) vybavení a zařízení 2. daně nebo stává vhodným; opravné okolnosti

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. (Genellikle çoğul) mobilya ve ekipmanlar . ya da uygun hale koşullara uyum.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Břidlice je jemně odstupňovaná, tenkými, homogenní Metamorfovaná hornina odvozeny od původní břidlice typ sedimentární horniny složené z hlíny nebo sopečný popel skrze podřadné regionální metamorfózy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kayağantaş, kil ya da düşük dereceli bölgesel metamorfizma ile volkanik küllerden oluşan orijinal bir kil tipi tortul kaya türetilmiş bir ince taneli, yapraklanmış, homojen bir metamorfik kayaçtır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

V mnoha domácích a průmyslových budovách deska, podporovány na základech nebo přímo na půdě sub, slouží k sestavení v přízemí budovy

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çok sayıda yerli ve endüstriyel binalar, temeller üzerine veya doğrudan alt toprak desteklenen bir döşeme ile bir binanın zemin katını inşa etmek için kullanılır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ocel je slitina, která se skládá především ze železa a uhlíku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çoğunlukla çelik, demir ve karbon oluşan bir alaşım.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Záznam o vlastnictví, držení nebo jiná práva v zemi poskytnout důkazy o titulu, usnadnění transakce a zabránit protiprávní nakládání s odpady, obvykle upravil vládní agentura nebo oddělení.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tutanak, toprak, mülkiyet, mülkiyet veya diğer haklarına ilişkin unvan kanıt işlemleri kolaylaştırmak ve yasadışı bertarafı, genellikle bir devlet kurumu veya departmana göre düzenlenebilir önlemek için kullanılan belge.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Zvláštní procedura sloužící k obdržení konkurenčních nabídek od různých soutěžících (uchazečů) ucházejících se o vítězství (získání zakázky) v oblasti architektury, zahradní a krajinářské architektury či dizajnu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

mimari, tasarım, şehir planlama ve peyzaj mimarisi iş etkinliğinde bir ödül alabilmek için farklı isteklilerden rakip teklifler üretmek için özel bir prosedür.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Struktura podporující střechou, podlahou nebo stěnami.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çatı, zemin veya duvarı güçlendiren bir yapı .

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Říká se budovy, prostředí nebo na šířku, který neexistuje, je v současné době přítomen a že architekt musí řešit.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir bina, çevre durumu ya da arazinin mevcut olma durumu ve mimarın bununla başa çıkması gerektiğini açıklar.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vykopávky na zemi, stejně jako v inženýrské stavby, která spočívá v odstranění země ze šikmé místa, aby rovné a vodorovné zem.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kazı, düz ve yatay bir zemin yapmak için eğimli bir yerden toprak kaldırmayla oluşan mühendislik, inşaat alanlarında kullanılan bir yöntem.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komerční organizace, která poskytuje řadu služeb v architektuře. To oftens shromažďuje několik architektů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Komerční organizace poskytující soubor projekčních služeb. Často zahrnuje několik architektů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir dizi mimarlık hizmetleri sağlayan ticari kuruluş. Çoğunlukla birkaç mimardan oluşur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vlečka je vnější vrstvy nebo opláštění domu chtěl zbavit vody a ochranu před vlivy počasí. Na budovu, že využití vlečky, může působit jako klíčový prvek v estetické kráse struktury a přímo ovlivňovat jeho hodnotu vlastnosti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Siding dış kaplama veya kaplama su döken ve hava etkilerinden korumak amacıyla bir evin var. Siding kullanan bir bina, Güzellik-Estetik yapısı içinde önemli bir unsur olarak hareket olabilir ve onun değerini doğrudan etkiler.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Soutěž o nějaké ceny, čest nebo výhodu. Ve stavebnictví architektura soutěž je soutěž mezi architekty k získání ceny za koncepční práci nebo objednávku učinit budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bazı ödül, onur veya avantaj için bir yarışma. İnşaat sektöründe bir Mimarlık Yarışması, kavramsal iş ya da bir bina yapmak için bir sipariş için bir ödül almak için Mimarlar arasında bir yarışmadır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Používá k odkazování na zboží za způsobit minimální nebo žádná újma na životní prostředí.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kabul indirebilmek için çok az mal veya çevreye zarar başvurmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Osvětlení je záměrné použití světla dosáhnout určité estetické nebo praktického účinku. Osvětlení zahrnuje použití obou umělých světelných zdrojů jako jsou lampy a přirozené osvětlení interiérů od denního světla.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Estetik ya da pratik bir etki elde etmek için kasıtlı uygulama ışık aydınlatma olduğunu. Aydınlatma lambaları gibi her iki yapay ışık kaynakları kullanımı ve doğal aydınlatma iç gelen gün ışığı içerir.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Povlak je krytkou, která se aplikuje na povrch objektu, obvykle označované jako substrátu. v mnoha případech se používají nátěry zlepšit vlastnosti povrchu substrátu, jako je vzhled, adheze, navlhavost, korozní odolnost, odolnost proti opotřebení a odolnost proti poškrábání.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Kaplama genellikle substrat başvurulan bir nesne yüzeyine uygulanan bir kaplama olduğunu. Birçok durumda, substrat, görünüm, adezyon, ıslak-yetenek, korozyon direnci, Aşınma dayanımı ve direniş çizik gibi yüzey özelliklerini geliştirmek için kaplama uygulanır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Budova sčítání je součástí budovy (jeden pokoj nebo více), který byl přidán do stávající a původní budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Binanın yanı sıra, varolan eklenmiş olan bina (bir oda veya daha fazla) ve özgün yapı parçasıdır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj]: V nebo vhodný pro venkovní nebo mimo budovu # [n] [n]: oblast, která je mimo něco

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[ayar]: içinde yer alan veya açık havada veya dışında bir bina # [n] [n] uygun: dışında bir şey bölgesi

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Který nepovoluje vody na pas dovnitř a ven, které zabraňují úniku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Hangi pas su giriş ve çıkış sızıntı engelleyen izin vermez.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Straně budovy, která je nejprve vidět, nebo obecně vedlejší budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

İlk görülen bir binanın yan, ya da genel bir binanın bir tarafı.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Akt zlepšení obnovení a obnovení 2. Stavu obnovena někdejší dobrého stavu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. The act of improving by renewing and restoring 2. The state of being restored to its former good condition.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Každý velký předmět pevně a trvale připojená na zemském povrchu nebo na své oběžné dráze, konstrukce a uspořádání jeho částí. Tam může být budovy a nonbuilding struktur a člověkem nebo zvířetem vyrobené.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Dünya'nın yüzeyine veya inşaat ve parçaların düzenlenmesi sonucunda kendi yörüngesinde kalıcı olarak sabit, büyük bir nesne. Nonbuilding yapılar, yazım hatası olmuş olabilir ve insan veya hayvan yaptı.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Zákon o dodávání čerstvého vzduchu a zbavit zkažený vzduch, kolem uzavřeném prostoru.\u000aMechanický systém v budově, která poskytuje čerstvý vzduch.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Temiz hava ve kötü hava, kapalı alan çevresinde kurtulmak sağlama işlemi. Mekanik sistem bir binada temiz hava sağlar.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pracovník, který má zvláštní schopnosti, ve stavebním průmyslu. Stavitel může být zedník, elektrikář, instalatér, malíř, Tesař...

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

İnşaat sektöründe özel yetenkleri olan bir işçi İnşaatçı taş ustası, elektrikçi, tesisatçı, ressam ve marangoz olabilir.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

region s označením pro správní nebo jiné účely

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

İdair veya başka amaçlarla belirlenen bir bölge

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Pro vytvořené nebo uzpůsobené pro použití nebo funkci.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

İçin tasarlanmış veya bir işlev veya kullanım için uyarlanmış.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

rámec, který podporuje dveře nebo okno (okenního rámu).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

bir kapı veya pencere (pencere çerçevesi) destekleyen çerçeve.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

AKT ochrany něco kolem s materiálem, který omezuje či zabraňuje přenosu zvuku nebo tepla nebo elektřiny. Materiál pro tento účel.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir şey tarafından azaltır veya ses veya ısı veya elektrik iletimini engeller malzeme ile çevresindeki Koruma Yasası. Bu amaçla malzeme.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Proces plánování, organizování, personální obsazení, režie a hlídající výrobu budovy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Planlama, organizasyon, personel, yönetmenlik ve bir bina üretimini denetleme işlemidir.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Každý kus práce která je podniknuta nebo pokus. v architektuře projektu se používá k denominate realizaci stavby.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Herhangi bir taahhüt veya teşebbüs iş. Mimarlık proje bir bina gerçekleştirilmesinin adlandırmak için kullanılır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

AKT cvičit formu něco (jak tím, že kresba či obrysu nebo plán).

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir formu (bir kroki, anahat ya da plan yapma gibi tarafından) çalışma eylemi.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vybavení, nástroje, které místnost nebo jiné oblasti, připravena k obývání.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Furnishings, instrumentalities that make a room or other area ready for occupancy.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[adj] nacházející se uvnitř nebo vhodný pro uvnitř budovy [n] vnitřní nebo uzavřený povrch něčeho

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

[ayar] içinde veya uygun bir bina [n] iç içeride yer alan ya da bir şey yüzey içine

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tesař (Tvůrce) je zkušený craftsperson, který provádí tesařské práce. Tesařské práce s dřevem k výstavbě, instalaci a údržbě, budovy, nábytek a jiné objekty. Práce může zahrnovat manuální práci a pracovat venku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

(Oluşturucu) marangoz marangozluk yapan yetenekli bir usta olduğunu. Marangoz ahşap ile inşa, yüklemek ve binalar, mobilya ve diğer nesneleri korumak için çalışır. Çalışmaları, el işçiliği gerektiren ve açık havada çalışır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tvůrce se specializují na výrobu střechy, patky a vnější Nepromokavý plášť, jak nalézt na většině domácích architektury.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çatılar, temeller ve dış hava koşullarına dayanıklı deri olarak yapımında uzmanlaşmış bir Oluşturucu en iç mimarisi üzerinde bulundu.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Makléř v čele s plánování měst, to je upgrade transporty, život, bydlení města.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Taşımaları, hayat, yükseltme bir engenier sorumlu kent planlama, şehir konut.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Makléř, který uspořádá rysy krajiny nebo zahradu zajímavě. Mu vstříc krajiny podle historie oblasti, stávajících budov, účel oblasti.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Peyzaj ve Bahçe özelliklerinden düzenleyen bir engenier çekici. O ahşabının peyzaj alanı, mevcut binaların, çevrenin amacı tarihin göre.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Vítězem soutěže architektura získává pověřil Architektonický projekt realizovat.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Bir Mimarlık Yarışması galibi mimari projesini gerçekleştirmek için devreye.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Formální organizace architektů, jehož cílem je informovat a psát texty, které upravují povolání.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Resmi bir kuruluş mimarlar, bilgilendirmek, mesleğini düzenleyen metinler yazmak için hangi amaçtır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Stavební materiály se používají ve stavebnictví k vytvoření budov a staveb. Mohou být přírodní : dřevo, vápno, konopí, celulózy, vlna a syntetické: ocel, sádrové, keramika, sklo, plast, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Yapı malzemeleri İnşaat Sanayi yapıları oluşturmak için kullanılır. Onlar-ebilmek var olmak doğal: ahşap, kireç, kenevir, selüloz, yün ve sentetik: Çelik, sıva, seramik, cam, plastik, beton.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Řemeslník, který pracuje s kamene, cihel, betonu. Zdiva se běžně používá na stěnách budov, opěrných zdí a památek

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Taş, tuğla, beton ile çalışan bir usta. Yığma binaların, istinat duvarları ve anıtlar duvarlar için yaygın olarak kullanılır

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton je složený stavební materiál vzniklý kombinací agregátu (běžně kamenivo) a pojidla jako je cement.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Beton yapı malzemesi toplamak ve çimento gibi bağlayıcı ile birlikte yapılan karmaşıktır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Dřevo je produktem stromů a někdy i jiných vláknitých rostlin, pro stavební účely při řezu nebo lisované dřevo a řezivo, desky, prkna a podobných materiálů.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Tahta, ağaç ve bazen diğer lifli bitkiler, ne zaman kesmek ya da kereste ve ahşap, panoları, plakalar ve malzeme benzer gibi içine preslenmiş inşaat amaçlı kullanılan bir üründür.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. , které se týkají venkovských oblastí 2. žijící v nebo charakteristické pro zemědělství nebo country life

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. kırsal alanlarda 2 ile ilgili. yaşayan veya tarım veya taşra hayatı karakteristik

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. Nachází v nebo charakteristika města nebo městského života. 2. Vztahující se k nebo dotyčný s městem nebo hustě osídlená oblast.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

1. yer alan içinde veya bir şehir veya kent yaşamının karakteristik. 2. için veya ilgili bir şehir veya yoğun ilgili alanı doldurulur.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Cílem snahy snížit množství energie nutné poskytovat produkty a služby: místní konec ekologický materiál, pevně stavební konstrukci, včetně energeticky účinných windows, pevně uzavřené dveře, dodatečné tepelné izolace stěn a střechy, ventilace, pěchotním a nadace mohou snížit tepelné ztráty.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Mal ve hizmetlerin sunulmasında ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılmasına yönelik çabaların amacı : yerel düzeyde çevre dostu malzeme, enerji tasarruflu pencereleri olan sıkışık bina dizaynı, iyi mühürlenmiş kapılar, kapılar ve duvarlarda ilave sıcaklık izolasyonu, havalandırma, zemin levha ve ısı kaybını önleyen temeller.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Ocel je slitina, která se skládá převážně ze železa a uhlíku.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Çelik, çoğunlukla demir ve karbondan oluşan bir alaşımdır.

Domain: Architecture; Category: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys