Home > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Kategoria:

13 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Formalne organizacji architektów, których celem jest informowanie i pisanie tekstów, które regulują zawodu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

องค์กรอย่างเป็นทางการของสถาปนิก ที่จุดมุ่งหมายคือ เพื่อแจ้งให้ทราบ และเขียนข้อความที่ควบคุมวิชาชีพ

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Pozwolenie na konstrukcje lub pozwolenie na budowę jest pozwolenie wymagane w większość jurysdykcji dla nowych konstrukcji, lub w rozbudowie istniejących wcześniej struktur, a w niektórych przypadkach do remontów.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

A document authorizing the holder to construct a building of a particular kind on a particular lot

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt, występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

เหล็กเป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของเหล็กและคาร์บอน

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Akt ochrony coś w otaczających go z materiału, który zmniejsza lub uniemożliwia transmisji dźwięku, ciepła lub energii elektrycznej. Materiał do tego celu.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

พระราชบัญญัติป้องกันสิ่งโดยรอบด้วยวัสดุที่ช่วยลด หรือป้องกันการส่งผ่านของเสียง หรือความร้อน หรือไฟฟ้า วัสดุสำหรับวัตถุประสงค์นี้

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. odnoszące się do obszarów wiejskich 2. życia charakterystyczne dla rolnictwa lub życia na wsi lub w

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. เกี่ยวข้องกับชนบท 2 อาศัยอยู่ในหรือลักษณะของการทำฟาร์มหรือชีวิตประเทศ

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Każdy obiekt dużych zamontowane na stałe do powierzchni ziemi lub w jej orbity, o konstrukcji i rozmieszczenie jej części. Może być budynki i konstrukcje nonbuilding i syntetycznych lub dokonać zwierząt.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

วัตถุขนาดใหญ่ใด ๆ อย่างถาวรคงที่พื้นผิวของโลก หรือ ในวง โคจรของ จากการก่อสร้าง และการจัดเรียงของชิ้นส่วน สามารถมีอาคารและโครงสร้าง nonbuilding และมนุษย์สร้างขึ้น หรือสัตว์ทำขึ้น

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[PR] położony w lub nadające się do wewnątrz budynku [n] wewnętrznej lub zamkniętych powierzchni coś

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

ตั้งอยู่ภายใน หรือเหมาะสมภายในอาคาร [n] ภายใน [คำคุณศัพท์] หรือพื้นผิวของสิ่งที่แนบ

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[pr]: znajdujące się w lub nadające się do znajdujące się na zewnątrz lub poza z budynku # [n] [n]: regionu, który jest poza coś

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

[คำวิเศษณ์]: เหมาะ สำหรับกลางแจ้ง หรือ นอกตัวอาคาร # [n] [n] หรือใน: พื้นที่ที่อยู่นอกสิ่ง

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

1. Any human-made structure used or intended for supporting or sheltering any use or continuous occupancy. There can be :residential buildings,commercial buildings and complexes, industrial buildings, sites and installations, civil constructions, network infrastructure constructions. 2. An act of construction

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Dodanie budynku jest częścią budynku (pomieszczenia jednego lub więcej), który został dodany do istniejącego i oryginalny budynek.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

เพิ่มอาคารเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเดิมและอาคาร (ห้องหนึ่งหรือมากกว่า) ที่ถูกเพิ่มลงในที่มีอยู่

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Rama która popiera drzwi lub okno (rama okienna).

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

เฟรมที่สนับสนุน ประตูหรือหน้าต่าง (กบ)

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Akt roboczych formularz czegoś (jak poprzez szkic lub konspektu lub plan).

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

พระราชบัญญัติการทำงานออกแบบของบางสิ่งบางอย่าง (ตาม ด้วยการร่าง หรือเค้าร่าง หรือแผน)

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Beton jest wykonane z kombinacji agregacji i spoiwa takich jak cement materiałów budowlanych.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

คอนกรีตเป็นส่วนประกอบทำจากชุดรวมและสารยึดเกาะเช่นซีเมนต์วัสดุก่อสร้าง

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Drewno jest produktem drzew, a czasem innych roślin włóknistych, używane do celów budowlanych, kiedy wyciąć lub do drewna i drewna, deski, deski i podobnych materiałów.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

ไม้เป็นผลิตภัณฑ์ของต้นไม้ และบางครั้งพืชอื่น ๆ ข้อ ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเมื่อตัด หรือกดลงไม้และไม้ กระดาน ไม้กระดาน และวัสดุที่คล้ายกัน

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Wymiana zatęchłego powietrza na świerze w zamkniętym pomieszczeniu. Mechaniczny systemw budynku dostarczający swieże powietrze.

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

พระราชบัญญัติจัดหาอากาศบริสุทธิ์และการกำจัดอากาศเหม็น รอบพื้นที่ปิด ระบบเครื่องกลในอาคารที่มีอากาศบริสุทธิ์

Domain: Architecture; Branża/dziedzina: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publikuj  
Other Blossarys