Pagină de pornire > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categorie:

46 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Organizzazione commerciale che fornisce un insieme di servizi in architettura. E spesso raccoglie diversi architetti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Excavare de pământ, ca în constructii inginerie, care constă în eliminarea pământ dintr-un loc înclinată pentru a face un teren neted și orizontal.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Scavo di terra, come nella costruzione di ingegneria, che consiste nella rimozione di terra da un posto inclinato per fare un terreno piano ed orizzontale.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Lìacciaio è una lega che consiste principalmente di ferro e carbonio.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

L'ardesia è roccia metamorfica omogenea a grana fine, lamellare, derivata da rocce sedimentarie composte da argilla o cenere vulcanica originale di scisto-tipo di roccia sedimentaria attraverso un metamorfismo regionale di bassa profondità.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Siding este exterior sau schelete de casă menit să verse apa şi proteja de efectele vremii. Pe o clădire care utilizează siding, poate acţiona ca un element-cheie în frumuseţea estetice ale structurii şi influenţa în mod direct valoarea de proprietate.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

E' il rivestimento esterno o il rivestimento di una casa progettata per far scivolare l'acqua e proteggere dagli effetti del tempo. Su un edificio che utilizza rivestimenti, può agire come un elemento chiave per la bellezza estetica della struttura e influenzare direttamente il valore della proprietà.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Folosit cu referire la mărfurilor considerate provoca minim sau nu harm asupra mediului.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Usato con riferimento a prodotti che si considerano non dannosi per l'ambiente o che abbiano un impatto minimo.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Si dice di un edificio, un ambiente o un paesaggio che esiste, è attualmente presente e che l'architetto deve tenere in considerazione.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Che non permette all'acqua di entrare o uscire, che impedisce perdite.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Progettato o adattato ad una funzione o uso.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Il telaio che sostiene una porta o una finestra (serramenti).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un artigiano che lavora con pietra, mattoni, cemento. Massoneria è comunemente usata per le pareti di edifici, muri e monumenti

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Sistem tehnic obținut din montarea unor piese, mecanisme.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. (solitamente plurali) arredi e attrezzature 2. fare o diventare adatto; adeguamento alle circostanze

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un costruttore specializzato nella realizzazione di coperture, basamenti e pelle esterna resistente alle intemperie, come trovato su architettura più domestica.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un'organizzazione formale di architetti, il cui obiettivo è di informare e scrivere testi che disciplinano la professione.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Il processo di pianificazione, organizzazione, personale, dirigendo e controllando la produzione di un edificio.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Căutare, cerință; cantitate de bunuri și de servicii necesare pentru a acoperi consumul. Raportul dintre necesitatea de cumpărare și cantitatea de mărfuri aduse pe piață.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

procedura speciale per la generazione di offerte concorrenti da diversi offerenti, cercando di ottenere un premio di attività commerciali in architettura, design, urbanistica o architettura del paesaggio.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Organisayione commerziale que fornisce un set di servizii di architettura. Spesso colleziona diversi architteti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Struttura che regge un tetto, un pavimento o delle pareti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

În multe clădiri interne şi industriale o lespede, sprijinit pe fundatii sau direct pe sol sub, este folosit pentru a construi la primul etaj al unei clădiri

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

In molti edifici civili e industriali una lastra, appoggiata sulle fondazioni o direttamente sul terreno sub, viene utilizzata per costruire il piano terra di un edificio

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un'aggiunta di edificio è parte di un edificio (una stanza o più) che è stato aggiunto esistenti e costruzione originale.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Il lato di un edificio che si è visto prima, o, in generale, un lato di un edificio.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

L'atto di proteggere qualcosa che lo circonda con materiale che riduce o impedisce la trasmissione del suono o calore o elettricità. Il materiale per questo scopo.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Materiali da costruzione sono utilizzati nell'industria edilizia per creare edifici e strutture. Possono essere naturali: legno, calce, canapa, cellulosa, lana e sintetici: acciaio, gesso, ceramica, vetro, plastica, cemento.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Activitatea de tamplarie, fabricarea şi instalarea de armături în clădiri cu materiale din lemn şi aluminiu.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Il lavoro del falegname, la fabbricazione e l'installazione dei raccordi in edifici con materiali quali legno e alluminio.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

L'atto di lavorare fuori forma di qualcosa (come facendo uno schizzo o contorno o piano).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. L'atto di migliorare rinnovando e ripristino 2. Lo stato di essendo restaurato al suo ex buone condizioni.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Qualsiasi oggetto di grandi dimensioni permanentemente fissata alla superficie della terra o nella sua orbita, a seguito della costruzione e la disposizione delle sue parti. Ci possono essere edifici e strutture nonbuilding e dall'uomo o animale-fatto.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

L'illuminazione è l'applicazione deliberata di luce per ottenere qualche effetto estetico o pratico. Illuminazione include l'uso di due fonti di luce artificiale come lampade e illuminazione naturale d'interni dalla luce del giorno.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj.]: situată în sau potrivite pentru aer liber sau în afara de o clădire # [n] [n]: regiunea care este ceva

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj]: situato in o adatte all'aperto o all'esterno di un edificio # [n] [n]: la regione che è di fuori di qualcosa

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. referitor la zonele rurale 2. care trăiesc în sau care sunt caracteristice pentru agricultura sau pentru viaţa de la ţară

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1.relativo alle are rurali.2 caratteristisco della vita di fattoria e di campagna.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un ingegnere-architetto caricato di plantificayione urbana, cioe dello sviluppo dei transporti, della vita e degli alloggi di una citta

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Gli uffici administrativi el governo di una municipalita

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Falegname (generatore) è un craftsperson qualificati che esegue la carpenteria. Falegnami lavorano con legname per costruire, installare e mantenere, edifici, mobili e altri oggetti. Il lavoro può comportare il lavoro manuale e lavoro all'aperto.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Il legno è un prodotto di alberi e a volte altre piante fibrose, utilizzati per scopi di costruzione quando tagliate o pressato in legname e legname, come tavole, tavole e materiali simili.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Întrecere, rivalitate într-un domeniu de activitate. Rivalitate comercială, luptă dusă cu mijloace economice între industriași, comercianți, monopoluri, țări pentru acapararea pieței, desfacerea unor produse, pentru clientelă și pentru obținerea unor câștiguri cât mai mari.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un concorso per qualche premio, onore o vantaggio. Nell'edilizia, un concorso di architettura è una gara tra architetti per ottenere un premio per il lavoro concettuale o un ordine di fare un edificio.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Calcestruzzo è un composito materiale composto dalla combinazione di inerti e leganti quali cemento da costruzione.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un lavoratore che ha abilità speciali nell'edilizia. Un generatore può essere muratore, elettricista, idraulico, pittore, falegname...

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

L'atto di fornitura di aria fresca e sbarazzarsi di aria fallo, intorno ad uno spazio chiuso. Un sistema meccanico in un edificio che fornisce aria fresca.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

L'obiettivo degli sforzi per ridurre la quantità di energia necessaria per fornire prodotti e servizi: materiale ecologico locale fine, stretto edificio design, tra cui windows efficienti, porte ben sigillati, ulteriore isolamento termico di pareti e tetto, ventilazione, lastre di seminterrato e fondazioni possono ridurre la perdita di calore.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

L`accaio e un allego formato sopratutto da fero e carbone.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De acoperire este o acoperire care se aplică la suprafaţa unui obiect, de obicei, menţionată ca substrat. În multe cazuri acoperiri sunt aplicate pentru a îmbunătăţi proprietăţile suprafeţei de substrat, cum ar fi aspectul, aderenţă, capacitatea de umed, rezistenta la coroziune, rezistența la uzură şi rezistenţă zero.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Il rivestimento è un rivestimento che viene applicato sulla superficie di un oggetto, solitamente indicato come il substrato. In molti casi i rivestimenti sono applicati per migliorare le proprietà di superficie del substrato, come aspetto, adesione, bagnato-capacità, resistenza alla corrosione, resistenza all'usura e resistenza ai graffi.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

una regione delimitata per scopi amministrativi o di altri

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. Situato in o caratteristico di una città o di vita cittadina. 2. Relazione a o interessati con una città o densamente popolata.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O engenier care caracteristici ale peisajului sau gradina aranjează atractiv. El acomodare peisajul în istoria zonei, clădirilor existente, scopul zona.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un engenier che organizza le caratteristiche del paesaggio o giardino gradevolmente. Egli accoglie il paesaggio secondo la storia della zona, gli edifici esistenti, lo scopo della zona.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Il vincitore di un concorso di architettura ottiene incaricato di realizzare un progetto architettonico.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Qualsiasi lavoro è intrapreso o tentata. In architettura il progetto viene utilizzato per denominare la realizzazione di un edificio.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Arredi, strumenti che rendono una stanza o altra area pronto per l'occupazione.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj.] situate în interiorul sau potrivit pentru din interiorul unei clădiri [n] interior sau închise suprafata de ceva

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

[adj] situato all'interno o adatto all'interno di un edificio [n] interna o racchiuso tra superficie di qualcosa

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys