Pagină de pornire > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

Categorie:

46 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Organizaţie comercială care oferă anumite servicii in arhitectura. De obicei,grupeaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte ,din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer en koolstof bestaat.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O structură de sprijin acoperiş, pardoseala sau pereti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Een structuur ter ondersteuning van het dak, de vloer of de muren.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Scopul eforturilor de a reduce cantitatea de energie necesară pentru a oferi produse si servicii: locale sfârşitul materiale eco-friendly, design strans clădire, inclusiv Ferestre eficiente energetic, bine sigilate usi, izolare termică suplimentară de pereţi şi acoperiş, ventilaţie, subsol plăci şi fundaţii pot reduce pierderile de căldură.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Het doel van de inspanningen ter vermindering van de hoeveelheid energie die nodig is om producten en diensten: lokale einde eco-vriendelijke materiaal, strakke gebouwontwerp, met inbegrip van energie-efficiënte windows, goed gesloten deuren, extra thermische isolatie van muren en dak, ventilatie, kelder platen en stichtingen warmteverlies kan verminderen.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Acțiunea de a aproviziona aer curat și de a scăpa de aerul viciat dintr-un spațiu închis. Un sistem mecanic dintr-o clădire care alimentează cu aer curat.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De handeling van het leveren van frisse lucht en het wegwerken van vuile lucht, rond een gesloten ruimte. Een mechanisch systeem in een gebouw dat frisse lucht biedt.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Excavare de pământ, ca în constructii inginerie, care constă în eliminarea pământ dintr-un loc înclinată pentru a face un teren neted și orizontal.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Opgraving van aarde, zoals engineering bouw, die bestaat uit het verwijderen van de aarde van een glooiende plaats zodat een vlak en horizontaal grond.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Orice obiect mare fixate permanent la suprafaţa Pământului sau în orbita sa, construcţie şi amenajare a părţilor sale. Poate fi clădiri şi structuri nonbuilding, şi om sau animal-făcute.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Elk groot object blijvend in of aan aardoppervlak of in zijn baan, als gevolg van de bouw, en de regeling van de delen. Er kunnen gebouwen en nonbuilding structuren, en door de mens veroorzaakte of dier gemaakt.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. Actul de îmbunătăți prin reînnoire și recondiționare. 2. Caracteristica de fi restaurat aproape la forma sa inițială.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. de wet te verbeteren door vernieuwing van en het herstellen van 2. De staat van de voormalige goede staat wordt hersteld.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Materiale de construcție folosite în industria construcțiilor pentru a ridica clădiri și structuri. Aceste materiale pot fi naturale : lemn, calcar, funii, celuloză, lână și sintetice: oțel, gips, ceramică, sticlă, plastic, beton.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Bouwmaterialen worden gebruikt in de bouwsector om gebouwen en structuren te creëren. Kunnen zij natuurlijke: hout, kalk, hennep, cellulose, wol en synthetische: staal, gips, keramiek, glas, plastic, beton.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un meserias care lucrează cu piatră, cărămidă, beton. Zidaria este frecvent utilizata pentru zidurile clădirilor, ziduri de sprijin şi monumente

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Een ambachtsman die met steen, baksteen, beton werkt. Metselwerk wordt meestal gebruikt voor de muren van de gebouwen, keerwanden en monumenten

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Actul de a acoperi ceva acoperindu-l cu un material care reduce sau previne transmisia de sunete, căldură sau electricitate. Materialul necesar acestui obiectiv.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De Akte van de bescherming van iets door omgeven met materiaal dat vermindert of voorkomt u dat de overdracht van geluid of warmte of elektriciteit. Het materiaal voor dit doel.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Cadrul care sustine o uşă sau o fereastră(rama ferestrei).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

het frame dat een deur, of een venster (raamkozijn) ondersteunt.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Conceput sau adaptat pentru o funcţie sau o anumita utilizare.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Ontworpen voor of aangepast aan een functie of gebruik.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Parte a unei clădiri, care se vede în primul rând,sau,in general o parte a unei clădiri.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De zijkant van een gebouw dat eerst wordt gezien, of in het algemeen een zijkant van een gebouw.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Care nu permite apei sa intre sau sa iasa în afară, care impiedica scurgerile.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Die geen water te pas in en uit, laten lekken te voorkomen.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un plus de constructii este o parte din o clădire (o camera sau mai mult), care a fost adăugat la existente şi clădire originală.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De toevoeging van een gebouw is een deel van een gebouw (een kamer of meer) die is toegevoegd aan de bestaande en de oorspronkelijke gebouw.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Se spune de o clădire, un mediu sau un peisaj care există, este prezent în prezent şi că arhitectul are a face cu.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Er wordt gezegd van een gebouw, een omgeving of een landschap dat bestaat, op dit moment aanwezig is en dat de architect heeft te behandelen.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Iluminat este aplicarea deliberată de lumină pentru a realiza un efect estetic sau practice. Iluminat include utilizarea de ambele surse luminoase artificiale, cum ar fi lămpi şi iluminarea naturală de interioare la lumina zilei.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Verlichting is de bewuste toepassing van licht om sommige esthetische of praktische effect te bereiken. Verlichting omvat gebruik van zowel kunstmatige lichtbronnen zoals lampen en natuurlijke verlichting van interieurs van daglicht.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Folosit cu referire la mărfurilor considerate provoca minim sau nu harm asupra mediului.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Gebruikt om te verwijzen naar goederen die geacht te berokkenen minimale of geen kwaad op het milieu.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Ardezia este o rocă porifirică, foliată, metamorfică, omogenă care derivă dintr-o rocă sedimentară de tip șist argilos.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Lei is een fijnmazig, gelaagde, homogene metamorf gesteente afgeleid van een oorspronkelijke leisteen-type sedimentair gesteente bestaat uit klei of vulkanische as door low-grade regionale metamorfose.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Oţelul este un aliaj,format, în cea mai mare parte din fier şi carbon.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Staal is een legering die voornamelijk uit ijzer en koolstof bestaat.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Mobile care transformă o încăpere sau oricare altă suprafață gata pentru domiciliere.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Meubilair, hulpmiddelen waardoor een kamer of ander gebied klaar voor bezetting.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Acțiunea de a efectua forma a orice (adică a reliza o schiță sau un plan).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De wet van de vorm van iets uitwerken (zoals door het maken van een schets of overzicht of planning).

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Orice lucrare care este întreprinsă. În arhitectură, înseamnă un proiect care este folosit pentru a denumi realizarea unei construcții.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Elk stuk van het werk die wordt ondernomen of geprobeerd. In het platform wordt project gebruikt om denominate de realisatie van een gebouw.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Procesul de planificare, organizare, angajare de personal, coordonare și supraveghere a ridicării clădirii.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Het proces van planning, organisatie, personeel, leiding en controle van de productie van een gebouw.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O organizaţie formală a arhitecţilor, care are ca scop informarea membrilor şi elaborarea regulilor care reglementează profesia.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Een formele organisatie van architecten, welke beoogt te informeren en te schrijven van teksten die gelden voor het beroep.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Câștigătorul unui concurs de arhitectură căruia îi este încredințată realizarea un proiect arhitectural.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De winnaar van een architectuurwedstrijd krijgt de opdracht om een architecturaal project realiseren.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

O engenier care caracteristici ale peisajului sau gradina aranjează atractiv. El acomodare peisajul în istoria zonei, clădirilor existente, scopul zona.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Een natuurkundige die kenmerken van landschap of tuin regelt aantrekkelijk. Hij ontvangt het landschap volgens de geschiedenis van het gebied, de bestaande gebouwen, het doel van het gebied.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Sediul social al unui guvern municipal

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

De administratieve kantoren van een gemeentelijke overheid

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un secretar responsabil cu planificarea orașului, că este modernizarea transporturilor, viata, locuinţe de un oraş.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Een natuurkundige verantwoordelijke met stadsplanning, dat wilt transporten, leven upgraden is, huisvesting van een stad.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1.Situat sau caracteristic pentru un oraş sau pentru viata citadina. 2.Relativ sau care se refera,la un oraş sau zonă dens populată.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

1. gelegen in of karakteristiek van een stad of stadsleven. 2. met betrekking tot of betrokken met een stad of dicht bevolkte gebied.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

o regiune creata pentru scopuri administrative sau de altă natură

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

een regio gemarkeerd voor administratieve of andere doeleinden

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un document în care sunte specificate posesia, proprietatea sau alte drepturi asupra pământului și care furnizează dovada titlului, facilitează tranzacții și previne cedarea ilicită a bunului, publicate de obicei de agenții guvernamentale.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Record betreffende eigendom, bezit of andere rechten in het land te bewijzen van titel, transacties te vergemakkelijken en te voorkomen wederrechtelijk verwijderen, meestal bewerkt door een overheidsinstelling of een afdeling.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Care repară acoperişuri; reparatoriu care acoperă o pagubă. Persoană cu pregătirea tehnică necesară care participă la proiectarea sau la executarea unei lucrări de construcție.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Een gespecialiseerd in het maken van daken, fundering en weerbestendig buitenste schil, als bouwer gevonden op meest binnenlandse architectuur.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Un tâmplar (constructor) este un meserias calificaţ, care face lucrari de dulgherie. Tamplarii lucreaza cu lemnul, pentru a construi, instala şi întreţine clădiri, mobilier şi alte obiecte. Aceasta activitate implica muncă manuală şi,uneori,lucrul în aer liber.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Een timmerman (bouwer) is een ervaren craftsperson die timmerwerk voert. Timmerlieden werken met hout te bouwen, installeren en onderhouden van gebouwen, meubilair, en andere objecten. Het werk kan betrekken handenarbeid en werk buitenshuis.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Țesut conducător al unor plante superioare, alcătuit din trahee, parenchim și fibre cu lignină, folosit ca material de construcție, drept combustibil.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Hout is een product van bomen, en soms andere vezelig planten, gebruikt voor de bouw wanneer knipt of gedrukt in hout en hout, zoals boards, planken en soortgelijke materialen.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Betonul este un material de constructie compozit ,obtinut din combinaţia dintre elemente agregate şi un liant, cum ar fi cimentul.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Beton is een composiet materiaal gemaakt van de combinatie van de twee wedstrijden en een omblad zoals cement gebouw.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Muncitor cu abilitati speciale in industria constructiilor. Un constructor poate fi un zidar, electrician, instalator, zugrav, tamplar..

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Een werknemer die speciale vaardigheden in de bouwsector heeft. Een bouwer kunnen mason, loodgieter, elektricien, schilder, timmerman...

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Organizatie comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul arhitecturii. De obicei,intr-o agentie lucreaza mai multi arhitecti.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Commerciële organisatie die een aantal diensten op het platform biedt. Het oftens verzamelt diverse architecten.

Domain: Architecture; Industrie/Domeniu: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys