首页 > Blossary: Architecture contemporaine
Base de données terminologique créée dans le cadre du cours de terminologie du Master2 DTIC à l'UBS de Vannes, France.

类别

49 Terms

Created by: Kizsok

Number of Blossarys: 1

我的词条
Collected Terms

钢是一种主要由铁和碳组成的合金。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Челик је легура која се углавном састоји од гвожђа и угљеника.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

提供了一套服务体系结构中的商业机构。它 oftens 收集几个建筑师。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Пословна организација која обезбеђује низ услуга у архитектури. Често окупља неколико архитеката.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

支持屋顶、 楼板或墙体的结构。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

A structure supporting roof, floor or walls.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

供应新鲜空气和摆脱污浊的空气,周围一个封闭空间的行为。提供新鲜空气建筑机械系统。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Чин снабдевања свежим ваздухом и ослобађања од нечистог ваздуха, кружењем у затвореном простору. slovenščina srbščina angleščina Механички систем у згради која обезбеђује свеж ваздух.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

细木工、 制作和安装管接头在建筑用木材和铝等材料的工作。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Рад столара, израда и уградња опреме у зградама са материјалима као што су дрво и алуминијум.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

与石、 砖、 混凝土工程的工匠。砌体,通常用于建筑物、 挡土墙和纪念碑的墙壁

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Занатлија који ради са каменом, опеком, бетоном. Зидарски занат се обично користи за грађење зграда, потпорних зидова и споменика.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

支持一扇门或一个窗口 (窗口框架) 的框架。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Оквир који подржава врата, или прозор (прозорски рам).

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

为设计或适应函数或使用。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Дизајниран за или прилагођен функцији или намену за употребу.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

第一,看到一个大厦的一侧或一般建筑的一面。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Страна зграде која се први пут види, или генерално страна зграде.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

其中不允许对考绩制度水进进出出,,防止泄漏。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Који не дозвољава да вода уђе или изађе, који спречава цурење.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

[形容词]: 位于或适合户外活动或在大厦 # [n] [n]: 该区域的是外面的东西

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

[прид]: Смештен изван или погодан за напоље или ван зграде # [и] [и]: регион који је изван нечега.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

一个建筑除了是已添加到现有的建筑物 (一个房间或更多) 和原有建筑的一部分。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Грађевински додатак је део зграде (једна соба или више) који је додат у постојећу зграду и оригинални објекат.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

据说是一幢楼的环境或不存在,一个风景目前和建筑师已处理。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Каже се за зграде, окружење или предео који постоји, тренутно је присутан и архитекта мора да се бави њиме.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

涂料是应用于的对象通常称为基体表面的覆盖物。在许多情况下涂料可应用于改善表面性质的衬底,如外观、 粘附、 湿能力、 耐腐蚀、 耐磨损和抗划伤性。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Coating is a covering that is applied to the surface of an object, usually referred to as the substrate. In many cases coatings are applied to improve surface properties of the substrate, such as appearance, adhesion, wet-ability, corrosion resistance, wear resistance, and scratch resistance.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

照明是光的蓄意应用程序以实现一些审美或实际的效果。照明包括这两种人工光源如灯的使用和自然光照的内饰的夏时制。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Расвета је намерна примена светлости да се постигне неки естетски или практичан ефекат. Расвета подразумева оба вештачке изворе светлости као што су лампе и природно осветљење ентеријера од дневне светлости.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

用来指货物视为造成最小或没有对环境的危害。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

slovenščina srbščina angleščina Користи се за опис робе за коју се сматра да наноси минималну или никакву штету животној средини.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

在许多国内和工业建筑中板,支持在基础上或直接在 sub 土壤,用来构造地下的建筑

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

In many domestic and industrial buildings a slab, supported on foundations or directly on the sub soil, is used to construct the ground floor of a building

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

侧板是房子的外壳或熔覆是房子的为了摆脱水和保护不受天气的影响。使用外墙的建筑,它可能充当的审美结构的一个关键因素,并直接影响其属性值。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Siding is the outer covering or cladding of a house meant to shed water and protect from the effects of weather. On a building that uses siding, it may act as a key element in the aesthetic beauty of the structure and directly influence its property value.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

板岩是一种细颗粒、 foliated、 均质变质岩来自原始的页岩型沉积岩组成的粘土或通过低级区域变质作用的火山灰。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Slate is a fine-grained, foliated, homogeneous metamorphic rock derived from an original shale-type sedimentary rock composed of clay or volcanic ash through low-grade regional metamorphism.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

任何的一部分工作是从事或企图。在体系结构中使用项目是以人民币计价的建筑实现。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Свако дело које је предузето или покушано. У архитектурном пројекту се користи као назив за реализацију изградње.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

计划、组织、人员协调、监管和控制建筑项目的过程。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Процес планирања, организовања, кадровања, усмеравања и контроле изградње објекта.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

建筑竞争的获胜者, 接受委托来实施一个建筑项目。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Победник конкурса у архитектури добија задатак да реализује архитектонски пројекат.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

市级政府的行政办公室

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

The administrative offices of a municipal government

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

关于所有权、 占有或其他权利的土地,提供的证据证明所有权、 促进交易,防止非法处置,通常由一个政府机构或部门进行编辑的记录。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Евиденција у вези са власништвом, поседовањем или другим правима на земљу, пружа доказе о тапији, олакшава трансакције и треба да спречи незакониту продају, то обично уређује владина агенција или одељење.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

专门从事制作屋顶、 地基和防水皮肤外层,作为一个建设者发现大多数国内体系结构。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Градитељ специјализован за израду кровова, ослонаца и спољних водоотпорних оплата, које се налазе на већини домаће архитектуре.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

为获得荣誉、奖励和利益的较量。在建筑行业,建筑竞赛时建筑师为获得荣誉而进行的较量。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Надметање за неку награду, част, или предност. У грађевинској индустрији и архитектури конкуренција је такмичење међу архитекатама за добијање награде за концептуални рад или поруџбину плана градње.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

在建筑行业具有专业技能的人员。这些技术人员包括泥瓦匠、电工、水管工、油漆工和木匠...

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Радник који има специфичне вештине за рад у грађевинарству. Градитељ може бити зидар, електричар, водоинсталатер, молер, столар...

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

广泛提供建筑服务的商业机构。有建筑师任职。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Пословна организација која пружа низ услуга у архитектури. Често окупља неколико архитеката.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

从事城市规划,其中涉及提升城市交通、生活、住房水平等方面工作的工程师。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Енгениер одговоран за урбанизам, који подразумева и унапређење транспорта, живота, становања у граду.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

为管辖或其他目的而划定的区域。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Регион означен за административне или друге сврхе.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

1.家具或设备

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

1. (обично плурал) намештај и опрема 2. прављење или уклапање, прилагођавајући се околностима

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

钢是一种主要由铁和碳组成的合金。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Челик је легура која се углавном састоји од гвожђа и угљеника.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

减少所需的能源提供的产品和服务所需的努力的目标: 本地结束环保材料,紧建筑设计,包括节能型窗户、 密封完好门、 附加保温隔热墙体和屋顶、 通风、 地下室楼板和基础可以减少热量散失。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Циљ напора да се смањи количина енергије потребна да обезбеди производе и услуге: локални еколошки материјали, чврст дизајн зграда, укључујући енергетски ефикасне прозоре, добро дихтујућа врата, додатну топлотну изолацију зидова и крова, вентилацију, подрумске плоче и темеље који могу смањити губитак топлоте.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

开挖的地球,在工程的施工,包括在消除地球从一个坡的地方,使地面平整水平。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Ископавање земље, као део инжењеринга изградње, састоји се од уклањања земље са неравних терена како би се добила равна и хоризонтална подлога.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

永久固定到地球的表面或在它的轨道,由于施工和其各部分的安排任何大型对象。可以有建筑物和 nonbuilding 结构和人为的或动物的。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Any large object permanently fixed to Earth's surface or in its orbit, as a result of construction, and the arrangement of its parts. There can be buildings and nonbuilding structures, and man-made or animal-made.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

1.通过革新和还原 2 改进的行为。状态正在恢复到其前的良好条件。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

1.Чин побољшања обнављањем и реновирањем. 2.Стање повратка на своју некадашњу добру форму.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

在建筑行业中使用的建筑材料用于创建建筑物及构筑物。他们可以是自然: 木材、 石灰、 麻、 纤维素、 羊毛、 和合成: 钢、 石膏、 陶瓷、 玻璃、 塑料、 混凝土。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Грађевински материјали се користе у грађевинској индустрији за изградњу зграда и објеката. Они могу бити природна: дрво, креч, конопља, целулоза, вуна, и синтетички: челик, гипс, керамика, стакло, пластика, бетон.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

保护的东西由它周围的材料,减少或者防止声音或热或电力传输的行为。为此目的提供材料。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Чин заштите нечега окруживањем са материјалом који смањује или спречава пренос звука или топлоте или електрицитета. Материјал за ову намену.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

[形容词] 位于或适合于 [n] 内建筑物内或封闭表面的东西

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

[прид] налази се унутар или је погодан за унутрашњост зграде [и] унутрашње или ограђена површина нечега.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

家具,使房间或其他区域准备入住率的工具。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Покућство, средства која чине собу или неку другу област спреманом за становање.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

工作形式的东西 (如通过使草绘或大纲或计划) 的行为。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Чин рада на моделу нечега (као што је скица или схема или план).

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

建筑师的一个正式组织,其目的是通知和撰写管理该行业的文本。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Формална организација архитеката, чији је циљ да информише и да пише текстове који регулишу професију.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

景观设计师是运用专业知识及技能。从事景观规划设计、园林绿化规划建设和室外空间环境创造等方面工作的专业设计人员。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Инжињер који на атрактиван начин уређује карактеристике пејзажа или башти. Он прилагођава предео према историји те области, постојећим зградама, сврхи територије.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

农村的,在乡村或有乡村特征。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

1. Односи се на сеоска подручја 2. живи у или има карактеристике пољопривредног или сеоског живота.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

在城市,或具备城市生活特征。与城市或人口密集地区相关。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Смештен у или има карактеристике града или градског живота. Односи се на или се бави градом или густо насељеним местом.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

招标是指招标人(买方)发出招标公告或投标邀请书,说明招标的工程、货物、服务的范围、标段(标包)划分、数量、投标人(卖方)的资格要求等,邀请特定或不特定的投标人(卖方)在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。 建筑。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Посебан поступак за придобијање конкурентских понуда од различитих понуђача који желе да добију могућност за пословне активности у архитектури, дизајну, урбанистичком планирању или пејзажној архитектури.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

建筑人员的一类,具备木工手艺的人,木工可以从事建筑、安装、维护等木材相关的工作。工作主要在户外从事手工工作。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Столар (градитељ) је вешт занатлија који се бави столаријом. Столари раде са дрветом за изградњу, постављање и одржавање зграде, намештај и друге предмете. Рад може укључивати и ручне радове и радове у природи.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

木材是树木,有时还是其他纤维植物的产物,用于建筑目的时切割或压成木材和木料,如木板,(厚)木板和类似材料。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Дрво је производ настао од дрвећа, а понекад и од других влакнастих биљака, користи се као материјал за потребе грађевинарства исечен или стиснут у тесану дрвену грађу и греде, а као и табле, даске и слични материјали.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

是指由粘合剂, 例如水泥, 将集料胶结成的复合建筑材料。

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Бетон је сложен грађевински материјал направљен од комбинације агрегата и везива, као што је цемент.

Domain: Architecture; 分类: Architecture contemporaine

Member comments


( You can type up to 200 characters )

发布信息  
Other Blossarys